výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 61, 1-9

1 Zbormajstrovi pri hre na strunovom nástroji. Dávidov. 2 Počuj, Bože, moje kvílenie, pozoruj moju modlitbu! 3 Z končín zeme volám k tebe skľúčeným srdcom. Vyveď ma na skalu, čo je pre mňa privysoká. 4 Veď si mi býval útočiskom, pevnou vežou pred nepriateľom. 5 Kiež v tvojom stane bývam naveky, kiež som pod ochranou tvojich krídel. — Sela — 6 Bože, ty si počul moje sľuby, dal si dedičstvo tým, čo sa boja tvojho mena. 7 Pridaj dni k dňom kráľovým, nech jeho roky trvajú z pokolenia na pokolenie, 8 nech večne tróni pred Bohom. Prikáž, aby ho milosrdenstvo a vernosť chránili. 9 Kiež teda navždy ospevujem tvoje meno a svoje sľuby plním deň čo deň!

Ž 61, 1-9

Z 61,2 - Hoci Pán je všade, žalmista predsa obracia svoje oči a srdce k Sionu, kde osobitným spôsobom prebýva Pán na svojom tróne nad archou zmluvy. "Od konca zeme volám…" tieto slová značia veľkú vzdialenosť.

Z 61,7 - Kráľ si v dôvere v Božie sľuby žiada dlhý život. Aj pri vzbure sa tu modlí za seba, ale jeho slová majú širší dosah, zahrnujú všetkých jeho nástupcov na tróne a splnia sa len v osobe Mesiáša, ktorý bude kraľovať naveky a ktorého Kráľovstvu nebude konca (2 Sam 7,12-16; Lk 1,32-33).