výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 138, 1-8

1 Dávidov. Ďakujem ti z celého srdca a pred božstvami ťa ospevujem. 2 Vrhám sa na tvár pred tvojím svätým chrámom a oslavujem tvoje meno pre tvoje milosrdenstvo a vernosť, lebo si nadovšetko zvelebil svoje meno a svoje slovo. 3 Keď som volal k tebe, odpovedal si mi, dodal si mi odvahu a posilnil si ma. 4 Budú ti ďakovať, Hospodin, všetci králi zeme, keď vypočujú slová tvojich úst. 5 Budú ospevovať Hospodinove cesty, lebo veľká je Hospodinova sláva. 6 Hospodin je na výsostiach, a predsa hľadí na poníženého, pyšného však zďaleka pozná. 7 Aj keď som v súžení, ty ma zachováš pri živote, ruku vystieraš proti hnevu mojich nepriateľov, tvoja pravica ma zachráni. 8 Hospodin dokončí svoj zámer so mnou. Hospodin, tvoje milosrdenstvo trvá naveky. Neopúšťaj dielo svojich rúk!

Ž 138, 1-8

Verš 6
Hospodin je na výsostiach, a predsa hľadí na poníženého, pyšného však zďaleka pozná.
Ž 113:6 - a hľadí do hlbín neba i zeme?

Z 138,8 - Dávid prosí, aby Pán "neopustil dielo svojich rúk", aby bedlil nad svojím národom, nad jeho kráľmi, kým nepríde prisľúbený Mesiáš (porov. 2 Sam 7,28.29).