výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 6, 1-11

1 Zbormajstrovi na osemstrunovom nástroji. Dávidov žalm. 2 Netrestaj ma, Hospodin, vo svojom hneve a vo svojom rozhorčení ma nekarhaj! 3 Zmiluj sa nado mnou, Hospodin, lebo chradnem, uzdrav ma, Hospodin, lebo mi kosti meravejú. 4 Moja duša je veľmi vystrašená a ty, Hospodin, dokedy…? 5 Obráť sa, Hospodin, vysloboď moju dušu, zachráň ma svojou milosťou! 6 V smrti si na teba nikto nespomenie. Kto ťa v ríši mŕtvych oslávi? 7 Už ma vyčerpalo vzlykanie, každú noc plačom kropím svoje lôžko, slzami zmáčavam svoju posteľ. 8 Žiaľ mi oko zoslabil, kalí ho množstvo mojich protivníkov. 9 Vzdiaľte sa všetci, čo páchate neprávosť, lebo Hospodin počul môj plač. 10 Hospodin počul moju úpenlivú prosbu. Hospodin prijal moju modlitbu. 11 Veľmi sa zahanbia a prestrašia všetci moji nepriatelia. Odídu v náhlom zahanbení.

Ž 6, 1-11

Verš 8
Žiaľ mi oko zoslabil, kalí ho množstvo mojich protivníkov.
Mt 7:23 - Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávostí!
Mt 25:41 - Potom povie aj tým po ľavici: Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom.
Lk 13:27 - Ale on vám povie: Nepoznám vás. Odkiaľ ste? Všetci páchatelia neprávosti, odstúpte odo mňa!

Verš 1
Zbormajstrovi na osemstrunovom nástroji. Dávidov žalm.
Ž 38:1 - Dávidov žalm na spomienku.

Z 6 - Prvý zo siedmich kajúcich žalmov (32; 38; 51; 102; 130; 143).

Z 6,6 - Tu treba spomenúť, že v časoch žalmistu zjavenie o posledných veciach človeka (o smrti, súde, treste) nebolo ešte ukončené. Izraeliti síce verili v nesmrteľnosť duše, ale ich pochop o položení duší po smrti bol nedokonalý. Vedeli iba toľko, že duše zomretých boli v podsvetí - šeóle, na temnom a smutnom mieste. Žili síce, ale to nebol život, to bolo živorenie.

Z 6,8 - Pod nepriateľmi máme rozumieť všetko, čo je nepriateľské našej spáse a čo nás môže viesť k zlu.