výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 111, 1-10

1 Haleluja! |TU(álef)|Tu Ďakujem Hospodinovi z celého srdca |TU(bét)|Tu v kruhu úprimných, v zhromaždení. 2 |TU(gimel)|Tu Veľké sú skutky Hospodina, |TU(dálet)|Tu skúmajú ich všetci, čo v nich majú záľubu. 3 |TU(hé)|Tu Nádherné a velebné je jeho dielo, |TU(váv)|Tu jeho spravodlivosť bude trvať navždy. 4 |TU(zajin)|Tu Zaistil pamiatku svojim divom; |TU(chét)|Tu milostivý a milosrdný je Hospodin. 5 |TU(tét)|Tu Dal pokrm tým, čo sa ho boja, |TU(jod)|Tu na svoju zmluvu bude večne pamätať. 6 |TU(kaf)|Tu Silu svojich skutkov oznámil svojmu ľudu: |TU(lámed)|Tu a dal mu dedičstvo pohanov. 7 |TU(mém)|Tu Pravda a právo sú diela jeho rúk, |TU(nún)|Tu všetky jeho príkazy sú spoľahlivé. 8 |TU(sámek)|Tu Pevné sú na večné veky, |TU(ajin)|Tu utvorené sú podľa pravdy a práva. 9 |TU(pé)|Tu Vykúpenie poslal svojmu ľudu, |TU(cádé)|Tu naveky ustanovil svoju zmluvu, |TU(kóf)|Tu jeho meno je sväté a hrozné. 10 |TU(réš)|Tu Počiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom; |TU(šín)|Tu rozumní sú všetci, čo takto žijú. |TU(táv)|Tu Jeho chvála trvá navždy.

Ž 111, 1-10

Z 111 - Alfabetický žalm ako aj nasledujúci.

Z 111,5 - "Pokrm dal tým, čo sa ho boja" - narážka na mannu a prepelice (Ex 16; Nm 11; Ž 78,26 n.). Cirkev prispôsobuje tieto slová na Eucharistiu (pozri Jn 6,31-33.48-51). Ako aj mnohé iné v tomto žalme má hlbší zmysel.