výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 75, 1-11

1 Zbormajstrovi na nápev: Nezahub! Ásafov žalm. Pieseň. 2 Velebíme ťa, Bože, velebíme! Tvoje meno je blízko, rozprávajú o tom tvoje divy. 3 Ja určím čas, keď budem súdiť spravodlivo. 4 Hoc sa zem so všetkými obyvateľmi chveje, ja sám som upevnil jej stĺpy. — Sela — 5 Chvastúňom hovorím: Nevychvaľujte sa! Bezbožníkom: Nedvíhajte rohy! 6 Nedvíhajte si rohy dovysoka, nehovorte s drzo vypätou šijou! 7 Veď ani od východu, ani od západu, ani od púšte neprichádza povýšenie. 8 Len Boh je sudca: jedného poníži, druhého povýši. 9 Áno, v Hospodinovej ruke je kalich s penivým okoreneným vínom; z neho nalieva a všetci bezbožníci zeme ho aj s kalom vypijú do dna. 10 Ja však budem plesať naveky, ospevovať budem Boha Jákobovho. 11 Postínam všetky rohy bezbožníkov a vyvýšia sa rohy spravodlivého.

Ž 75, 1-11

Z 75,9 - "Kalich" naplnený horkým nápojom je v Písme symbolom Božieho hnevu.