výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 108, 1-14

1 Pieseň. Dávidov žalm. 2 Moje srdce je pripravené, Bože, spievať ti a hrať, veď ty si moja sláva. 3 Prebuď sa harfa, citara, nech zobudím rannú zoru! 4 Budem ti ďakovať, Hospodin, medzi ľuďmi a ospevovať ťa medzi národmi, 5 lebo veľké je tvoje milosrdenstvo, siaha nad nebesia, tvoja vernosť až po oblaky. 6 Buď vyvýšený, Bože, nad nebesia, tvoja sláva nech je nad celou zemou! 7 Zachráň nás svojou pravicou a vypočuj nás, aby boli vyslobodení tvoji obľúbenci. 8 Boh prehovoril vo svojej svätyni: Víťazoslávne rozdelím Síchem, rozmeriam údolie Sukkót. 9 Mne patrí Gileád, mne patrí Menašše, Efrajim je prilbou mojej hlavy, Júda mojou berlou. 10 Moábsko je mojím umývadlom, na Edómsko hodím svoj sandál, nad Filištínskom víťazne zaplesám. 11 Kto ma uvedie do opevneného mesta? Kto ma zavedie do Edómska? 12 Nie azda ty, Boh, ktorý si nás zavrhol? Bože, vari nebudeš viesť naše zástupy? 13 Pomôž nám proti utláčateľom, lebo ľudská pomoc je márna. 14 S Bohom budeme udatní. On rozšliape našich utláčateľov.

Ž 108, 1-14

Verš 11
Kto ma uvedie do opevneného mesta? Kto ma zavedie do Edómska?
Ž 60:1 - Zbormajstrovi na nápev: Ľalia svedectva. Pamätný zápis Dávida na poučenie,

Verš 4
Budem ti ďakovať, Hospodin, medzi ľuďmi a ospevovať ťa medzi národmi,
Ž 36:5 - Na svojom lôžku vymýšľa neprávosť. Dáva sa na nedobré cesty, neštíti sa zlého.
Ž 57:10 - Budem ti ďakovať, Pane, medzi ľuďmi, ospevovať ťa medzi národmi,

Z 108 - Táto lyrická báseň, "žalm - mizmôr", nie je samostatnou básňou, je totižto zložený zo žalmu 57,8-12 (verše 2-6) a 60,7-14 (verše 7-14).