výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 63, 1-12

1 Dávidov žalm, keď bol na Judskej púšti. 2 Bože, ty si môj Boh! Hľadám ťa za úsvitu, moja duša prahne po tebe. Po tebe túži moje telo ako suchá a pustá zem bez vody. 3 Tak ťa chcem uzrieť vo svätyni, aby som videl tvoju moc a slávu. 4 Veď tvoja milosť je lepšia ako život, moje pery ťa budú velebiť. 5 Budem ťa žehnať po celý život, v tvojom mene budem dvíhať ruky. 6 Tukom a olejom sa sýti moja duša, moje pery jasajú, moje ústa ťa chvália. 7 Na svojom lôžku myslím na teba, pri výmene stráží o tebe rozjímam. 8 Veď si mi pomáhal, v tôni tvojich krídel môžem plesať. 9 K tebe sa duša privinula, tvoja pravica ma podopiera. 10 Tí, čo chystajú záhubu mojej duši, vojdú do hlbín zeme. 11 Vydaní moci meča za pokrm budú šakalom. 12 Kráľ sa však bude radovať v Bohu. Chváliť sa môže každý, kto naňho prisahá, luhárom budú ústa zapchaté.

Ž 63, 1-12

Verš 1
Dávidov žalm, keď bol na Judskej púšti.
1Sam 22:5 - Prorok Gád povedal Dávidovi: Nezdržiavaj sa v pevnosti, ale choď do Judska. Dávid šiel a prišiel do lesa Cheret.
1Sam 23:14 - Dávid sa spočiatku zdržiaval na ťažko prístupných miestach na púšti; potom aj v pohorí na púšti Zíf. Hoci Saul po celý ten čas sliedil za ním, Boh mu ho nevydal do rúk.

Z 63 - Žalm nás upamätúva na Dávidovo položenie, keď utekal pred svojím synom Absolónom cez Júdsku púšť k Jordánu a potom do Zajordánska. Júdska púšť sa tiahne od Jeruzalema k Mŕtvemu moru. Na tejto púšti našiel Dávid záchranu už za časov Šaulovho prenasledovania a teraz uteká tadeto pred vlastným nevďačným synom (2 Sam 15,23-30).

Z 63,12 - "Všetci, ktorí prisahajú na neho", značí tých, čo uznávajú Pána za Boha, za najväčšiu autoritu (Dt 6,13).