výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 66, 1-20

1 Zbormajstrovi. Pieseň. Žalm. Hlasne jasaj Bohu, celá zem! 2 Spievajte na slávu jeho mena, jeho slávu šírte chválospevom! 3 Povedzte Bohu: Úžasné sú tvoje skutky! Taká nesmierna je tvoja moc, že ti pochlebujú tvoji nepriatelia. 4 Nech sa ti klania celá zem, nech ťa ospevujú, nech ospevujú tvoje meno! — Sela — 5 Poďte a pozrite na Božie diela, úžasné sú jeho skutky pre ľudí. 6 Premenil more na súš, cez rieku prešli pešo. Radujme sa teda v ňom! 7 Svojou mocou vládne večne, svojím zrakom sleduje národy. Nech sa odbojníci nepovyšujú! — Sela — 8 Národy, velebte nášho Boha, nech o ňom zaznie hlasný chválospev! 9 On nás zachoval pri živote, nedopustil, aby sa nám nohy klátili. 10 Veď ty si nás, Bože, skúšal, prečistil, ako sa čistí striebro. 11 Vohnal si nás do siete, priveľmi si nám zaťažil bedrá. 12 Dovolil si, aby nám ľudia chodili po hlave. Prešli sme ohňom i vodou, no doviedol si nás k hojnosti. 13 Do tvojho domu vojdem so spaľovanými obetami, splním ti svoje sľuby, 14 ktoré vyriekli moje pery a v súžení vyslovili moje ústa. 15 Prinesiem ti tučné spaľované obety s obetným dymom baranov, pripravím ti býky a capy. — Sela — 16 Poďte a počúvajte, všetci bohabojní, rozpoviem vám, čo mi urobil Boh. 17 Svojimi ústami som k nemu volával, svojím jazykom som ho vyvyšoval. 18 Keby som bol mal v srdci zlý úmysel, Pán by ma nebol vypočul. 19 Boh ma však vypočul, všimol si hlas mojej modlitby. 20 Nech je zvelebený Boh, ktorý neodmietol moju modlitbu a neodoprel mi svoju milosť.

Ž 66, 1-20

Verš 6
Premenil more na súš, cez rieku prešli pešo. Radujme sa teda v ňom!
Ex 14:21 - Mojžiš vystrel ruku nad more a Hospodin po celú noc zaháňal more prudkým východným vetrom a vysušil ho. Voda sa rozdvojila.
Joz 3:14 - Keď sa ľud pohol zo svojich stanov, aby prešiel cez Jordán, kňazi niesli archu zmluvy pred ľudom.

Verš 7
Svojou mocou vládne večne, svojím zrakom sleduje národy. Nech sa odbojníci nepovyšujú! — Sela —
2Krn 16:9 - Lebo oči Hospodina pozorujú celú zem, aby posilnil tých, čo sú mu srdcom plne oddaní. Nerozvážne si v tom postupoval, lebo odteraz budeš musieť bojovať.
Jób 28:24 - Veď on až do končín zeme dovidí, pozoruje všetko pod nebom.
Ž 33:13 - Hospodin hľadí z nebies, vidí všetkých ľudí.