výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 67, 1-8

1 Zbormajstrovi. Hra na strunovom nástroji. Žalm. Pieseň. 2 Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás; a tvoja tvár nech žiari nad nami, 3 aby sa tvoja cesta stala známou na zemi a tvoja spása medzi všetkými národmi. 4 Bože, nech ťa velebia národy, nech ťa velebia všetky národy. 5 Nech sa tešia a jasajú národy, že spravodlivo súdiš ľudí a spravuješ národy na zemi. 6 Bože, nech ťa velebia národy, nech ťa velebia všetky národy. 7 Zem vydala svoj plod; nech nás požehná Boh, náš Boh; 8 nech nás Boh požehná a nech si ho ctia všetky končiny zeme.

Ž 67, 1-8

Verš 1
Zbormajstrovi. Hra na strunovom nástroji. Žalm. Pieseň.
Nm 6:25 - Nech ti Pán ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý!
Ž 4:6 - Obetujte pravú obetu a dôverujte Pánovi.

Z 67,2 - Slovami 2. verša kňaz denne na konci raňajšej a večernej modlitby požehnával ľud (Nm 6,24-26). Požehnanie pochádza ešte z Áronových čias a v našom žalme je len premena 2. osoby na 1.