výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 74, 1-23

1 Poučný žalm. Ásafov. Prečo si nás, Bože, navždy zavrhol? Prečo tvoj hnev horí proti ovciam tvojej pastviny? 2 Rozpomeň sa na svoj ľud, ktorý si si dávno získal, na svoj dedičný kmeň, ktorý si vykúpil, na vrch Sion, kde prebývaš. 3 Vykroč k odvekým zrúcaninám! Nepriateľ vo svätyni všetko spustošil. 4 Tvoji protivníci revali uprostred tvojho zhromaždiska, svoje znaky vztýčili namiesto našich znakov. 5 Vyzeralo to tak, ako keď sa v húštine stromov dovysoka dvíhajú sekery. 6 Všetky rezbárske diela zničili sekerou a kladivom. 7 Tvoju svätyňu vypálili, príbytok tvojho mena zneuctili do základu. 8 Mysleli si: Vyhubíme ich úplne! Vypálili všetky Božie zhromaždiská v krajine. 9 Svoje znaky už nevidíme, nieto už proroka; nikto z nás nevie, dokedy. 10 Bože, dokedy sa bude utláčateľ rúhať? Smie nepriateľ trvalo urážať tvoje meno? 11 Prečo svoju ruku sťahuješ späť? Zdvihni z lona svoju pravicu a skoncuj s tým! 12 Boh je oddávna mojím kráľom, on koná spásne skutky na zemi. 13 Ty si svojou silou rozdvojil more, vodným obludám si porozbíjal hlavy. 14 Rozdrvil si hlavy Leviatana, dal si ho za pokrm žralokom. 15 Otvoril si prameň i potok, vysušil si mohutné riečne riavy. 16 Tvoj je deň, tvoja je i noc, určil si miesto nebeským svetlám i slnku. 17 Ty si určil všetky hranice zeme, leto i zimu si ty stanovil. 18 Rozpomeň sa, Hospodin, nepriateľ ťa hanobí a bláznivý ľud zavrhol tvoje meno. 19 Nevydaj dravcom dušu svojej hrdličky, na život svojich biednych nikdy nezabudni. 20 Hľaď na zmluvu, lebo zákutia zeme stali sa pelechmi násilia! 21 Nech utláčaný neodchádza s hanbou, nech biedni a chudobní chvália tvoje meno! 22 Vstaň, Bože, rozrieš svoj spor, rozpomeň sa, ako ťa blázon hanobí celý deň! 23 Nezabudni na krik svojich protivníkov, na stále mocnejší hukot svojich odporcov.

Ž 74, 1-23

Verš 16
Tvoj je deň, tvoja je i noc, určil si miesto nebeským svetlám i slnku.
Gn 1:14 - Boh povedal: Nech sú svetlá na nebeskej oblohe, aby oddeľovali deň od noci a označovali obdobia, dni a roky.

Verš 15
Otvoril si prameň i potok, vysušil si mohutné riečne riavy.
Ex 17:5 - Hospodin povedal Mojžišovi: Vyjdi pred ľud, vezmi so sebou niektorých starších z Izraela, do ruky si vezmi palicu, ktorou si udrel Níl, a choď!
Nm 20:11 - Mojžiš zodvihol ruku a palicou dvakrát udrel skalu. Vyrazil z nej silný prúd vody, takže sa napila celá pospolitosť i dobytok.
Ž 105:41 - Otvoril skalu a prúdom tiekla voda, valila sa ako rieka pustým územím.
Iz 48:21 - Netrpeli smädom, keď ich viedol po púšti, dal pre nich vyvierať vodu zo skaly, rozštiepil skalu a vystrekla voda.
Joz 3:13 - Keď sa v jordánskej vode zastavia kňazi, ktorí nesú archu Pána, Hospodina celej zeme, voda Jordána sa rozdelí a voda tečúca zhora sa postaví ako hrádza.

Verš 13
Ty si svojou silou rozdvojil more, vodným obludám si porozbíjal hlavy.
Ex 14:21 - Mojžiš vystrel ruku nad more a Hospodin po celú noc zaháňal more prudkým východným vetrom a vysušil ho. Voda sa rozdvojila.

Verš 7
Tvoju svätyňu vypálili, príbytok tvojho mena zneuctili do základu.
2Kr 25:9 - Vypálil Hospodinov dom, kráľovský palác a všetky jeruzalemské domy, vypálil každú významnejšiu budovu.

Z 74 - Udalosti, ktoré sa v žalme opisujú, sú pravdepodobne z časov, keď izraelský národ prežil hroznú katastrofu, ktorú mu pripravil babylonský kráľ Nabuchodonozor. Išlo by teda o udalosti po r. 587 pr. Kristom (2 Kr 25,1 n.; 2 Krn 36,1 n.; Jer 52,1 n.).

Z 74,1 - "Božie ovce" sú Izraeliti, ktorí si zaslúžia Božie zľutovanie a ochranu.

Z 74,11 - "Ruku… pravicu" - máš nečinnú.

Z 74,13-15 - Hovorí sa o východe z Egypta. "Draci a Leviatan" sú Egypťania pobití v Červenom mori. "Žriedla a potoky" - porov. Ex 17,1-7; Nm 20,1-13. "Riekam nevysychajúcim", narážka na zázračný prechod cez Jordán.