výhody registrácie

3. Jánov list

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

3Jn 1, 1-15

1 Starší, milovanému Gájovi, ktorého milujem v pravde. 2 Milovaný, prajem ti, aby sa ti vo všetkom darilo a bol si zdravý, tak ako sa darí tvojej duši. 3 Lebo som sa veľmi zaradoval, keď prišli bratia a vydávali svedectvo o tvojej vernosti pravde a o tom, ako naozaj kráčaš v pravde. 4 Nemám väčšej radosti, ako keď počujem, že moje deti žijú v pravde. 5 Milovaný, verne konáš všetko, čo robíš pre bratov, hoci sú cudzinci. 6 Oni vydali pred cirkvou svedectvo o tvojej láske. A dobre urobíš, keď ich tak vychystáš na cestu, ako sa patrí pred Bohom. 7 Veď pre jeho meno sa vydali na cestu a nič neprijímajú od pohanov. 8 My sa teda máme takýchto ujímať, aby sme mohli spoločne pracovať pre pravdu. 9 Niečo som už cirkvi napísal, ale Diotrefes, ktorý chce byť prvý medzi nimi, nás neprijíma. 10 Preto až prídem, upozorním na jeho skutky, ktoré pácha, keď nás zlomyseľne ohovára. Akoby mu to však nestačilo, ani sám neprijíma bratov a tým, čo by ich chceli prijať, bráni a vylučuje ich z cirkvi. 11 Milovaný, nenasleduj zlé, ale dobré. Kto robí dobre, je z Boha; kto robí zle, nevidel Boha. 12 O Demetriovi všetci vydávajú dobré svedectvo, aj samotná pravda. Aj my vydávame svedectvo a ty vieš, že naše svedectvo je pravdivé. 13 Mnoho by som ti mal písať, ale nechcem to zveriť atramentu a peru. 14 Dúfam však, že ťa čoskoro uvidím a porozprávame sa z tváre do tváre. 15 Pokoj nech je s tebou! Pozdravujú ťa priatelia. Pozdravuj osobne každého z priateľov!

3Jn 1, 1-15

Verš 11
Milovaný, nenasleduj zlé, ale dobré. Kto robí dobre, je z Boha; kto robí zle, nevidel Boha.
Ž 37:27 - |TU(sámek)|Tu Odvráť sa od zla, konaj dobro a bývaj tu naveky!
Iz 1:16 - Obmyte sa, očistite sa, odstráňte mi spred očí vaše zlé skutky; prestaňte robiť zlo,
1Pt 3:11 - nech sa odvráti od zlého a koná dobro,nech hľadá pokoj a usiluje sa oň.
1Jn 3:6 - Kto zostáva v ňom, nehreší; kto hreší, ten ho nevidel; ani nepoznal.

Verš 13
Mnoho by som ti mal písať, ale nechcem to zveriť atramentu a peru.
2Jn 1:12 - Mnoho by som vám mal písať, no nechcel som to zveriť papieru a atramentu, dúfam však, že sa dostanem k vám a porozprávame sa z tváre do tváre, aby naša radosť bola úplná.

3Jn 1,1 - K výrazu "pravda" porov. poznámku k 2 Jn 1. Gájus bolo bežné meno medzi kresťanmi (porov. 1 Kor 1, 14; Sk 19, 29; 20, 4). Iste to bol horlivý a šľachetný mladík.

3Jn 1,3 - "Žiť v pravde" - porov. pozn. k 2 Jn 4.

3Jn 1,9 - Pravdepodobne ide o nejaký stratený list alebo o 2 Jn. Diotrefes je neznámy, podobne ako aj jeho spor s apoštolom Jánom.

3Jn 1,12 - Nevieme, kto bol Demetrios a akú úlohu mal v cirkevnej komunite.