výhody registrácie

3. Jánov list

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

3Jn 1, 1-15

1 Ja, starší, milovanému Gájovi, ktorého milujem v pravde. 2 Milovaný, prajem ti, aby sa ti vo všetkom darilo a aby si bol zdravý - tak ako sa darí tvojej duši. 3 Lebo veľmi som sa zaradoval, keď prišli bratia a vydávali svedectvo o tvojej pravde, ako ty žiješ v pravde. 4 Nemám väčšej radosti, ako keď počujem, že moje deti žijú v pravde. 5 Milovaný, verne konáš všetko, čo robíš pre bratov, a to pre cudzích. 6 Oni vydali pred cirkvou svedectvo o tvojej láske. A dobre urobíš, keď ich vystrojíš na cestu, ako sa patrí vzhľadom na Boha. 7 Veď oni sa pre jeho meno vydali na cestu a od pohanov nič neprijímajú. 8 Preto sme my povinní podporovať takýchto, aby sme boli spolupracovníkmi pravdy. 9 Niečo som už cirkvi písal; ale Diotrefes, ktorý si rád ako prvý medzi nimi počína, nás neprijíma. 10 Preto až prídem, upozorním na jeho skutky, ktoré robí, keď o nás tára zlomyseľné reči; a akoby mu to nestačilo, ani sám neprijíma bratov a tým, ktorí by ich chceli prijať, bráni a vylučuje ich z cirkvi. 11 Milovaný, nenasleduj zlé, ale dobré. Kto robí dobre, je z Boha; kto robí zle, Boha nevidel. 12 O Demetriovi vydávajú všetci dobré svedectvo, aj sama pravda. Aj my o ňom vydávame svedectvo a ty vieš, že naše svedectvo je pravdivé. 13 Mnoho by som ti mal písať, no nechcem ti písať atramentom a perom. 14 Dúfam totiž, že ťa čoskoro uvidím a povieme si to ústne. 15 Pokoj tebe. Pozdravujú ťa priatelia. Pozdrav priateľov, každého osve.

3Jn 1, 1-15

Verš 11
Milovaný, nenasleduj zlé, ale dobré. Kto robí dobre, je z Boha; kto robí zle, Boha nevidel.
Ž 37:27 - Vyhýbaj zlu a dobre rob a budeš mať domov naveky.
Iz 1:16 - Obmyte, očistite sa, odstráňte mi spred očí zlobu svojich skutkov, prestaňte robiť zlo!
1Pt 3:11 - Nech sa vyhýba zlu a robí dobre, nech hľadá pokoj a usiluje sa oň.
1Jn 3:6 - Kto ostáva v ňom, nehreší; kto hreší, ten ho nevidel, ani nepoznal.

Verš 13
Mnoho by som ti mal písať, no nechcem ti písať atramentom a perom.
2Jn 1:12 - Mnoho by som vám mal písať; nechcel som to urobiť na papieri a atramentom, lebo dúfam, že sa dostanem k vám a povieme si to ústne, aby naša radosť bola úplná.

3Jn 1,1 - K výrazu "pravda" porov. poznámku k 2 Jn 1. Gájus bolo bežné meno medzi kresťanmi (porov. 1 Kor 1, 14; Sk 19, 29; 20, 4). Iste to bol horlivý a šľachetný mladík.

3Jn 1,3 - "Žiť v pravde" - porov. pozn. k 2 Jn 4.

3Jn 1,9 - Pravdepodobne ide o nejaký stratený list alebo o 2 Jn. Diotrefes je neznámy, podobne ako aj jeho spor s apoštolom Jánom.

3Jn 1,12 - Nevieme, kto bol Demetrios a akú úlohu mal v cirkevnej komunite.