výhody registrácie

3. Jánov list

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

3Jn 1, 1-15

1 Já starší píšu milovanému Gaiovi, kterého miluji v pravdě. 2 Milovaný, především si přeji, abys ve všem prospíval a byl zdráv, tak jako prospívá tvá duše. 3 Udělalo mi nesmírnou radost, když přišli bratři a vydávali svědectví o tvé opravdovosti a o tom, jak žiješ v pravdě. 4 Nemám větší radost než slyšet, že mé děti žijí v pravdě! 5 Milovaný, prokazuješ svou věrnost v tom, jak se chováš k bratrům a zvláště k hostům. 6 Oni sami vydali před církví svědectví o tvé lásce. Uděláš dobře, když je vypravíš na cestu, jak se to Bohu líbí. 7 Jsou přece na cestách kvůli jeho jménu a od pohanů nic nepřijímají. 8 Chceme-li tedy pomáhat pravdě, musíme takové lidi přijímat. 9 Psal jsem o tom vaší církvi, ale Diotrefes, který tak rád poroučí druhým, nás neuznává. 10 Proto až přijdu, připomenu, co dělá, když o nás šíří ty zlé nesmysly. A jako by toho nebylo dost, nejenže sám bratry nepřijímá, ale druhým to zakazuje a vyhání je z církve. 11 Milovaný, neber si příklad ze zlého, ale z dobrého. Kdo jedná dobře, je z Boha; kdo jedná zle, Boha vůbec neviděl. 12 Demetrios má dobré svědectví ode všech, i od samotné pravdy. I my mu vydáváme svědectví a víš, že naše svědectví je pravdivé. 13 Napsal bych ti ještě mnohem více, ale nechci ti psát inkoustem a perem. 14 Mám totiž naději, že tě brzy uvidím a promluvíme spolu tváří v tvář. 15 Pokoj tobě. Pozdravují tě přátelé. Pozdravuj každého z přátel osobně.

3Jn 1, 1-15

Verš 11
Milovaný, neber si příklad ze zlého, ale z dobrého. Kdo jedná dobře, je z Boha; kdo jedná zle, Boha vůbec neviděl.
Ž 37:27 - Odmítej zlo a konej dobro, pak budeš bydlet v zemi navždycky.
Iz 1:16 - umyjte se a očisťte! Odkliďte mi už z očí zlo, jež jste páchali. Přestaňte jednat zle -
1Pt 3:11 - Ať odmítá zlo a koná dobro, usiluje o pokoj a nechá se jím vést.
1Jn 3:6 - Kdo v něm zůstává, tedy nehřeší, ale kdo hřeší, ten ho neviděl ani nepoznal.

Verš 13
Napsal bych ti ještě mnohem více, ale nechci ti psát inkoustem a perem.
2Jn 1:12 - Napsal bych vám ještě mnohem více, ale nechci to svěřit papíru a inkoustu. Mám totiž naději, že se k vám dostanu a promluvím s vámi tváří v tvář, aby naše radost byla dokonalá.

3Jn 1,1 - K výrazu "pravda" porov. poznámku k 2 Jn 1. Gájus bolo bežné meno medzi kresťanmi (porov. 1 Kor 1, 14; Sk 19, 29; 20, 4). Iste to bol horlivý a šľachetný mladík.

3Jn 1,3 - "Žiť v pravde" - porov. pozn. k 2 Jn 4.

3Jn 1,9 - Pravdepodobne ide o nejaký stratený list alebo o 2 Jn. Diotrefes je neznámy, podobne ako aj jeho spor s apoštolom Jánom.

3Jn 1,12 - Nevieme, kto bol Demetrios a akú úlohu mal v cirkevnej komunite.