výhody registrácie

3. Jánov list

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

3Jn 1, 1-14

1 Já starší milému Gáiovi, jehož miluji v pravdě. 2 Modlím se za tebe, milovaný, aby se ti ve všem dobře dařilo a abys byl zdráv - tak jako se dobře daří tvé duši. 3 Velice jsem se zaradoval, když přišli bratří a vydávali svědectví o tvé opravdovosti, o tom, že žiješ v pravdě. 4 Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. 5 Věrně jednáš, milovaný, v tom, co činíš pro bratry, a to pro ty, kteří přišli odjinud; 6 oni vydali před církví svědectví o tvé lásce. Dobře učiníš, když je vypravíš na další cestu, jak se sluší před Bohem, 7 neboť pro jméno Kristovo se vydali na cesty a od pohanů nic nepřijímají. 8 Proto jsme povinni takových se ujímat, abychom měli podíl na práci pro pravdu. 9 Něco jsem již o tom církvi psal; ale Diotrefés, který si osobuje právo být mezi nimi první, nás neuznává. 10 Proto až přijdu, ukážu na jeho jednání, jak nás zlomyslně pomlouvá; a na tom nemá dost - ani bratry nepřijímá, a těm, kdo je chtějí přijmout, v tom brání a vylučuje je z církve. 11 Můj milý, neřiď se podle zlého, ale podle dobrého. Kdo jedná dobře, je z Boha; kdo jedná špatně, Boha neviděl. 12 Demétriovi všichni vydávají dobré svědectví, ano i sama pravda; i my mu vydáváme svědectví, a ty víš, že naše svědectví je pravé. 13 Měl bych ti ještě mnoho co psát, ale nechci to svěřit inkoustu a peru; 14 doufám totiž, že tě brzo uvidím, a budeme spolu mluvit tváří v tvář. [ (III John 1:15) Pokoj tobě. Přátelé tě pozdravují. Pozdravuj každého z přátel osobně! ]

3Jn 1, 1-14

Verš 11
Můj milý, neřiď se podle zlého, ale podle dobrého. Kdo jedná dobře, je z Boha; kdo jedná špatně, Boha neviděl.
Ž 37:27 - Odstup od zla, konej dobro, navěky pak budeš bydlet v zemi,
Iz 1:16 - Omyjte se, očisťte se, odkliďte mi své zlé skutky z očí, přestaňte páchat zlo.
1Pt 3:11 - odvrať se od zlého a čiň dobré, hledej pokoj a usiluj o něj.
1Jn 3:6 - Kdo v Synu zůstává, nehřeší; kdo hřeší, ten ho neviděl ani nepoznal.

Verš 13
Měl bych ti ještě mnoho co psát, ale nechci to svěřit inkoustu a peru;
2Jn 1:12 - Ačkoliv bych měl ještě mnoho co psát, nemíním to svěřovat papíru a inkoustu; neboť doufám, že se k vám dostanu a budu s vámi mluvit tváří v tvář, aby naše radost byla úplná.

3Jn 1,1 - K výrazu "pravda" porov. poznámku k 2 Jn 1. Gájus bolo bežné meno medzi kresťanmi (porov. 1 Kor 1, 14; Sk 19, 29; 20, 4). Iste to bol horlivý a šľachetný mladík.

3Jn 1,3 - "Žiť v pravde" - porov. pozn. k 2 Jn 4.

3Jn 1,9 - Pravdepodobne ide o nejaký stratený list alebo o 2 Jn. Diotrefes je neznámy, podobne ako aj jeho spor s apoštolom Jánom.

3Jn 1,12 - Nevieme, kto bol Demetrios a akú úlohu mal v cirkevnej komunite.