Nápoveda


Vo vyhľadávacom okne na stránke, alebo vo vloženom widgete do Vašej stránky, sa dajú vyhľadávať biblické súradnice, alebo slová v biblii.

OBĽÚBENÉ VERŠE

Svoje obľúbené verše z biblie si môžete vložiť do štyroch pozícií označených farebnými srdiečkami. Práca s obľúbenými veršami je možná až po prihlásení registrovaného užívateľa. Keď myšou označím nejaké verše, potom ich môžem vložiť do príslušnej farebne odlíšenej skupiny s obľúbenými veršami. Ak nie je označený žiadny verš, tak sa po kliknutí na srdiečko otvorí príslušná skupina. V obľúbených je možné verše vymazávať, alebo presúvať medzi skupinami po stlačení príslušného symbolu na konci riadku. Ukazovateľ počtu vybraných veršov je v červenom koliesku, ktoré sa zobrazí nad tlačítkom s preškrtnutým kruhom. Po stlačení tohoto tlačítka sa zruší výber veršov.

KOPÍROVANIE VERŠOV DO SCHRÁNKY

Vybraté verše sa skpoírujú do schránky po stlačení tlačítka s rámikom a šípkou. Na označovanie veršov je potrebné prihlásenie užívateľa.

LINK NA VERŠE

Link na vybraté verše sa skopíruje do schránky po stlačení tlačítka s ikonkou externého odkazu. Na označovanie veršov je potrebné prihlásenie užívateľa.

HEBREJSKÉ A GRÉCKE ORIGINÁLY

Po prihlásení a vybratí jedného verša a následnom stlačení tlačítka so symbolom "omega" sa otvorí znenie tohoto verša v originálnom jazyku s množstvom pokročilých funkcií. Stará zmluva je v Hebrejskom jazyku a Nová zmluva je Grécky, ale sú tam aj anglické preklady, výslovnosť a výskyt tohoto slova na iných miestach v biblii..

PRÍKLADY ZÁPISOV VYHĽADÁVANIA V BIBLII

VÝRAZ S VARIÁCIAMI PRED AJ ZA jánNájde verše, kde sa vyskytuje výraz Ján, ale aj výrazy s tým istým koreňom pred aj za slovom, napr. Ján, Jánovi, svätojánsky ...  = *ján*
VÝRAZY SO ZADANÝM KOREŇOM ZApali*Nájde všetky verše, kde sa vyskytujú výrazy palica atď. Nie však výrazy kopali, stúpali ... 
VÝRAZY SO ZADANÝM KOREŇOM PRED*paliNájde všetky verše, kde sa vyskytujú výrazy kopali, stúpali atď. Nie však výrazy palica, palina ... 
PRESNÝ VÝRAZ"ján"Nájde verše, kde sa vyskytuje presne zadaný výraz Ján, teda aj verše kde sú pri výraze nealfanumerické znaky, napr. Ján: Ján. Ján? ...
PRESNÁ FRÁZA"ján povedal"Nájde všetky verše, kde sa vyskytuje presne zadaná fráza. Nezáleží pri tom na veľkosti písmen, teda môže sa napísať aj "Ján povedal"
VÝRAZY SÚČASNE SA VYSKYTUJÚCE VO VERŠIján+ježiš+petNájde verše, kde sú všetky výrazy súčasne aj s ich variantmi, napr. Jánovi, Jánovom, svätojánsky, Ježišovi, Peter, Petra, Petrovi ...
KEĎ SA VYSKYTUJE VO VERŠI JEDEN Z VÝRAZOVján ježiš peterNájde verše, kde sa vyskytuje jeden z výrazov, ale aj slová s daným koreňom, napr. Ján, Jána, Jánovi, svätojánsky, Ježiš, Ježišovi ...


 

PRÍKLADY ZÁPISOV BIBLICKÝCH SÚRADNÍC

VERŠJn 1,1Zobrazí prvý verš prvej kapitoly Jánovho evanjelia
SPOJITÝ ROZSAH VERŠOVJn 1,1-5Zobrazí verše 1-5 prvej kapitoly Jánovho evanjelia
SPOJITÝ ROZSAH CEZ VIAC KAPITOLJn 1,2-2,6Zobrazí verše od Jn 1,2 po Jn 2,6
NESPOJITÉ VERŠEJn 1,1.5.7Zobrazí verše 1, 5, 7 prvej kapitoly Jánovho evanjelia
NESPOJITÉ VERŠE Z RÔZNYCH KAPITOLJn 1,1;2,3Zobrazí prvý verš prvej kapitoly a tretí verš druhej kapitoly Jánovho evanjelia
KOMBINOVANÝ ROZSAH VERŠOVJn 1,1-5.10Zobrazí verše 1-5 a 10 prvej kapitoly Jánovho evanjelia
KOMBINOVANÉ KNIHYJn 1,1-5; Gn 1,1Zobrazí verše 1-5 prvej kapitoly Jánovho evanjelia a 1. verš 1. kapitoly knihy Genezis
KAPITOLYJn 1Zobrazí prvú kapitolu Jánovho evanjelia
SPOJITÉ ROZSAHY KAPITOLJn 1-3Zobrazí prvú až tertiu kapitolu Jánovho evanjelia
NESPOJITÉ ROZSAHY KAPITOLJn 1.3.5Zobrazí prvú, tertiu a piatu kapitolu Jánovho evanjelia

 

Naopak, keď napr. chcem, aby biblická súradnica Lk 1:2 nebola spracovaná a označená, tak ju napíšem vo forme: 
<cite class="nocite">Lk 1:2</cite> a potom bude v texte zobrazená takto: Lk 1:2
 
Odkazovník rozoznáva veľké a malé písmená, preto jn 1,1 ani JN 1,1 nebudú rozpoznané.
 
Odkazovník a vyhľadávanie podporuje aj zápisy s dvojbodkou, napr. Jn 1:1  Jn 1:1-5  Jn 1:1-2:6 atď.
 
Podporovené sú aj ekvivalentné názvy kníh, ako napr. Gn = 1M = 1 Moj = Gen = Genesis = Genezis atď.
 
Tieto zápisy sú identické a vyhľadávanie na stránke a odkazovník ich rozpoznávajú:
 
Gn 1,1Gn 1:1Gen 1,1Genesis 1:1Genezis 1,1I Moj 1,11M 1,11.M 1,1