výhody registrácie

Biblia - Sväté písmo


 

Starý zákon

Nový zákon

  

Pentateuch

Evanjeliá

1. Mojžišova - GenezisMatúš
2. Mojžišova - ExodusMarek
3. Mojžišova - LevitikusLukáš
4. Mojžišova - NumeriJán
5. Mojžišova - Deuteronómium 
 Skutky

Dejepisné knihy

 
Jozue (Jozua)

Vyučujúce listy

SudcovRimanom
Rút1. Korinťanom
1. Samuelova2. Korinťanom
2. SamuelovaGalaťanom
1. KráľovEfezanom
2. KráľovFilipanom
1. KroníkKolosanom
2. Kroník1. Solúnčanom
Ezdráš2. Solúnčanom
Nehemiáš1. Timotejovi
Ester2. Timotejovi
 Títovi

Vyučujúce knihy

Filemonovi
JóbHebrejom (Židom)
ŽalmyJakub
Príslovia1. Petrov
Kazateľ2. Petrov
Pieseň1. Jánov
 2. Jánov

Prorocké knihy

3. Jánov
IzaiášJúdov
Jeremiáš 
Náreky (Plač)

Prorocká kniha

EzechielZjavenie
Daniel 
Ozeáš (Hozeáš) 
Joel 
Ámos 
Abdiáš (Obediáš) 
Jonáš 
Micheáš 
Náhum 
Habakuk 
Sofoniáš 
Aggeus (Haggeus) 
Zachariáš 
Malachiáš 
  

Deuterokanonické knihy

 
Tobiáš 
Judita 
Ester Grécky 
Múdrosti 
Sirachovcova 
Baruch 
Daniel 
1. Machabejcov 
2. Machabejcov 
  
V ekumenickom preklade: 
Tobiáš 
Judita 
Ester Grécky 
Múdrosti 
Sirachovcova 
Baruch 
Jeremiášov list 
Azariášova modlitba 
Zuzana 
Bél a drak 
1. Machabejcov 
2. Machabejcov 

 

biblia

 

Táto Biblia online je výborný nástroj na štúdium svätého písma. Sväté písmo je súbor kníh, ktoré boli inšpirované samotným Bohom. Starý zákon bol napísaný pävodne v Hebrejčine, ale našli sa aj Grécke preklady tejto zaujímavej knihy. Biblia obsahuje knihy a listy od čias Pána Ježiša Krista, ktoré zaznamenal nový zákon. Niektoré knihy neboli nájdené v originálnom Hebrejskom jazyku a preto sú zaradené medzi tzv. deuterokánonické knihy. Biblia, alebo Sväté písmo je najpredávanejšou knihou všetkých dôb, takže ste tu na správnom mieste. Nájdete tu aj sekcie, kde je video sväté písmo a audio biblia prípade poučné citáty, alebo Rómska biblia, alebo kalendár udalostí. Citáty z biblie sú vynikajúcim zdrojom poučenia, múdrosti a povzbudenia, nakoľko sväté písmo je inšpirované samotným Bohom.