výhody registrácie

Genezis


Obsah knihy Genezis

 

Gn 1Boh za 6 dní stvoril svet: nebesia, zem, svetlo, oblohu, súš, rastliny, svetlo hviezd, živočíchy, človeka na svoj obraz. Siedmy deň Boh odpočíval.
Gn 2Boh utvoril človeka z hliny a vdýchol život do jeho nozdier a dal ho do raja. V strede rajskej záhrady bol strom poznania dobra a zla. Boh zakázal jesť zo stromu poznania. V spánku Boh vybral Adamovi rebro a z neho vytvoril ženu.
Gn 3Boh požehnal siedmy deň. Ľstivý had pokúša ženu a ona zje ovocie zo stromu poznania a dá aj mužovi. Potom sa im otvorili oči a zbadali, že sú nahí, zahalili sa a skryli pred Bohom. Boh ich preklial pre to, čo urobili a vyhnal z raja. Adam nazval svoju ženu Eva (Život). K východu z raja postavil cherubov a ohňový meč, aby strážili cestu k stromu života.
Gn 4Eva porodila syna Kaina a potom Ábela. Kain bol roľník a Ábel pastier oviec. Keď priniesli obetu Bohu, Ábelova obeta z najtučnejších oviec bola prijatá a Kainova nie. Kain sa nahneval, zabil brata a Boh ho preto preklial. Kain mal mnoho potomkov. Eva porodila syna Seta.
Gn 5Adamovo potomstvo sa rozrástlo. Ľudia sa vtedy dožívali stoviek rokov.
Gn 6Ľudské srdcia boli ustavične naklonené na zlé a hriešne, preto Boh oľutoval, že stvoril človeka. Iba Noe našiel milosť u Boha. Zem bola skazená a preto sa Boh rozhodol všetko zaliať v potope. Noemu kázal zhotoviť veľký koráb do ktorého majú vojsť Noe so ženou a jeho traja synovia so ženami a z každého druhu živočíchov po pároch.
Gn 7Noe s rodinou a zvieratami nastúpili do korába a 40 dní pršalo a vody zaplavili všetko na 150 dní.
Gn 8Prestalo pršať a voda klesala. Z okna korába vypustil krkavca, ktorý sa vracal. Keď sa holubica, čo Noe vypustil z korába vrátila späť s olivovou ratolesťou, poznal, že vody zo zeme zmizli. Keď ju vypustil o 7 dní holubica sa už nevrátila, podľa čoho vedel, že vody už opadli. Zem vyschla a všetci vystúpili z korába na zem. Boh sľúbil, že už nikdy nevyhubí všetko živé.
Gn 9Boh požehnal Noeho a jeho synov. Na znak, že už nevyhubí živé bytosti, Boh zjavil dúhu na nebi. Noe sa opil a ležal nahý v stane. Dvaja synovia ho prikryli tak, že ho nevideli nahého a Noe preklial najmladšieho syna.
Gn 10Noeho rodina sa rozrástla a naplnila zem.
Gn 11Na zemi sa hovorilo jedným jazykom. Z pálených tehál chceli urobiť vysokú vežu siahajúcu až do neba. Bohu sa to nepáčilo a pomiatol im jazyky aby sa nerozumeli a oni sa rozpŕchli po celej zemi a mesto Bábel prestali stavať.
Gn 12Pán povedal Abramovi, aby odišiel zo svojej krajiny od svojich príbuzných do krajiny, ktorú mu ukáže. Dostal prísľub, že Boh z neho urobí veľký národ, preslávi a požehná ho. Abram poslúchol Pánov príkaz a odišiel so svojou ženou Sarai, synovcom Lotom a služobníctvom. Odišli do krajiny Kanaán, ktorú sa Boh rozhodol dať jeho potomstvu. V krajine nastal hlad a vybral sa do Egypta. Jeho žena bola pekná a aby ho nezabili, volal ju sestrou. Faraón prišiel na to, že Sarai je jeho ženou a Boh ho pre ňu trestá a vyprevadil ich z Egypta.
Gn 13Cestou sa utáborili a nebolo dosť pastvy per Abramove aj Lotove stáda dobytka, tak sa rozdelili. Lot sa utáboril v Sodome, ale Sodomčania boli zlí a hriešny. Pán Boh prisľúbil Abramovi, že rozmnoží jeho potomstvo ako prach na zemi.
Gn 14Mnohí králi sa spojili a bojovali proti ostatným kráľom. Pri úteku vzali so sebou zo Sodomy aj Lota do zajatia. Keď sa to dozvedel Abram, vyslobodil ho aj s jeho majetkom a ľudom. Kráľ Melchizedech požehnal Abrama.
Gn 15Pán sa prihovoril Abramovi a hoci nemal dediča, prisľúbil mu, že jeho potomstva bude ako hviezd na nebi a Abram uveril. Urobil zo zvierat obetu a Pán mu zjavil, že jeho potomstvo bude otročiť 400 rokov, ale potom vyjde s veľkým majetkom.
Gn 16Keďže Sarai stále nedala Abramovi potomstvo, poslala ho k ich slúžke Agar a počali spolu dieťa. Agar sa však dívala sa svoju pani s opovrhnutím a pre tvrdé zaobchádzanie utiekla. V púšti sa jej zjavil Pánov anjel, poslal ju späť k Abramovi a vyjavil jej, že aj z jej potomstva bude nespočetné množstvo. Keď sa vrátila porodila syna Izmaila.
Gn 17Abramovi sa zjavil Pán a za znak zmluvy, že sa stane otcom mnohých národov, premenoval ho na Abraháma a ustanovil obriezku všetkých chlapcov. Sarai sa na Pánov príkaz premenovala na Sáru a dostala prísľub, že aj ona počne syna a dá mu meno Izák. Dali sa obrezať všetci, aj Abrahám.
Gn 18Abrahámovi sa zjavili traja Boží mužovia, pohostil ich a oni prorokovali Sáre, že do roka bude mať syna, no ona neverila. Odprevadil ich a Pán zjavil, že hriechy Sodomy sú veľké. Nato Abrahám začal zjednávať s Pánom, aby pre 50 spravodlivých nezničil všetkých a postupne mu Pán prisľúbil, že nevyhubí ani kvôli desiatim spravodlivým.
Gn 19Dvaja Pánovi anjeli prišli k Lotovi do Sodomy, on ich pohostil a v jeho dome ich prepadli všetci Sodomčania. Vyviedli Lota s rodinou z mesta a Pán zničil Sodomu a Gomoru ohňom z neba. No Lótova žena sa obzrela a premenila sa na soľný stĺp. Lót býval s dcérami v jaskyni a oni opili otca a mali s ním synov.
Gn 20Abrahám odišiel na juh a u kráľa Abimelecha sa Sára vydávala za jeho sestru a kráľ ju dal uniesť. V noci sa kráľovi zjavil Pánov anjel, varoval ho, on ju prepustil a obdaroval Abraháma.
Gn 21Sára porodila syna Izáka keď mal Abrahám 100 rokov. Abrahám posiela Agar s chlapcom preč, no Boh bol s chlapcom. Abrahám a kráľ Abimelech uzavreli pri studni Bersabe zmluvu o priateľstve.
Gn 22Pán posiela Abraháma do krajiny Morja a káže mu obetovať syna Izáka. Pripravil zápalnú obetu, poviazal Izáka a chystal sa ho zabiť nožom. Vtom ho Pánov hlas zastavil, lebo uvidel, že sa bojí Boha. Zdvihol oči a uzrel v kroví barana, ktorého obetoval namiesto Izáka.
Gn 23Sára zomrela a Abrahám ju pochoval v jaskyni, ktorú kúpil.
Gn 24Abrahám posiela najstaršieho sluhu do svojej vlasti k príbuzným, aby priviedol ženu pre Izáka. Pri studni spoznal tú pravú, Rebeku, podľa toho, že napojila aj jeho ťavy, ako predpovedal. Vypýtal ju od otca a aj ona súhlasila a stala sa Izákovou ženou.
Gn 25Abrahám sa znovu oženil a mal veľa potomkov, no majetok dal len Izákovi a ich poslal do východnej krajiny. Abrahám zomrel a Izák a Izmael ho pochovali pri Sáre. Rebeka počala dvoch synov a Pán jej zjavil, že starší bude slúžiť mladšiemu. Prvý sa narodil Ezau, červený a chlpatý a po ňom Jakub, ktorý držal brata za pätu. Ezau bol udatný lovec a Jakub bol tichý. Izák mal radšej Ezaua a Rebeka Jakuba. Ezau odprisahal Jakubovi prvorodenstvo za misku šošovice.
Gn 26V zemi nastal hlad a Izák odišiel ku kráľovi Abimelechovi. Rebeku nazýval sestrou, aby ho azda nezabili pre jej krásu, no kráľ na to prišiel a ochránil ich. Izák odišiel od kráľa lebo veľmi zbohatol. Zjavil sa mu Pán a požehnal ho. Vykopali si studňu. Na púšť za ním prišiel kráľ a odprisahali si priateľstvo.
Gn 27Izák zostarel a oslepol. Chcel požehnať Ezaua, no Rebeka to počula a na ruky dala Jakubovi kožušinu a poslala ho s jedlom k otcovi. Otec ho nepoznal a požehnal ho. Ezau sa nahneval, chcel brata zabiť a preto Rebeka Izáka posiela k svojmu bratovi Labanovi.
Gn 28Jakub prijíma požehnanie od Izáka a odchádza. Ezau sa oženil s Izmailovou dcérou. Jakubovi sa cestou zjavil Pán, prisľúbil mu krajinu a mnoho potomstva.
Gn 29Jakub stretol Ráchel, Labanovu mladšiu dcéru a pri studni a napojil jej stádo. Zamiloval sa do nej a slúžil za ňu Labanovi 7 rokov. Laban podviedol Jakuba a po hostine k nemu doviedol staršiu dcéru Liu. Jakub slúžil ešte ďalších 7 rokov aby dostal Ráchel za ženu. Lia porodila synov a Ráchel bola neplodná.
Gn 30Jakub mal synov so slúžkou na prianie Ráchel a ďalšie deti s Liou aj jej slúžkou. Pán požehnal aj Ráchel syna Jozefa. Jakub sa dohodol s Labanom, že si oddelí strakaté kusy zo stáda, ktorých bolo Jakubovou šikovnosťou veľa a bol bohatý.
Gn 31Laban so synmi mu závidel a preto Jakub so ženami, synmi a všetkým čo mu patrilo utiekol k otcovi do krajiny Kanaán. Laban dohonil Jakuba vyčítal mu že utiekol a hľadal bôžikov, čo mu Ráchel ukradla, no nič nenašiel. Laban s Jakubom sa zmierili.
Gn 32Jakub ponížene poslal poslov k bratovi Ezauovi, ten mu vyšiel oproti so 400 mužmi a Jakub sa bál. Poslal mu oproti poslov so stádami, ako dar na uzmierenie. Keď čakal sám, akýsi Boží muž s ním zápasil až do východu zory a keď Jakub zvíťazil aj s vykĺbeným bedrom, dostal požehnanie a nové meno Izrael.
Gn 33Jakub s Ezauom sa objali a plakali. Ezau na Jakubovo naliehanie prijal dary a vrátili sa.
Gn 34Sychem, syn kniežaťa Hemora, znásilnil Jakubovu dcéru Dinu a knieža ju bol pýtať pre syna za ženu. Sľúbili im Dinu a oni sa dali obrezať. Jakubovi synovia zabili knieža aj syna, vyrabovali mesto a vzali zajatcov.
Gn 35Jakub zakopal všetkých cudzích bohov, čo mali pri sebe a so všetkými odišiel do Betelu. Boh premenoval Jakuba na Izraela (Jakub=Izrael) . Ráchel cestou zomrela pri pôrode, no zanechala syna Benjamína. Izrael mal 12 synov. Izák zomrel.
Gn 36Ezau s rodinou odišiel od Jakuba do inej krajiny. Mal mnoho potomkov.
Gn 37Jakub sa usadil v krajine Kanaán. Izrael mal najradšej Jozefa a bratia ho preto a pre jeho sny znenávideli. Snívalo sa mu totiž, že viazali snopy a snopy jeho bratov sa začali klaňať jeho snopu. A v druhom sne sa mu klaňalo slnko, mesiac a jedenásť hviezd. Bratia chceli Jozefa zabiť, no hodili ho len do prázdnej cisterny. Nakoniec ho predali za 20 strieborných karaváne do Egypta. Bratia Jozefovu tuniku namočili do krvi a poslali otcovi, ktorý si myslel, že ho zožrala divá zver.
Gn 38Jakubov syn Júda a oženil a mal deti, dvaja synovia a žena mu zomreli. Júda cestou stretol Tamaru, jeho ovdovenú nevestu a počal s ňou dieťa, lebo ju zahalenú nespoznal pokladajúc ju za neviestku. Kým poslal po kozľa, ona odišla aj s jeho prsteňom, šnúrou a palicou, čo dostala do zálohy. Keď ju chceli upáliť pre smilstvo, podľa vecí Júda spoznal, že on je otcom dvojičiek.
Gn 39Jozefa odvliekli do Egypta do otroctva k Putifarovi, ktorý ho časom spravil správcom svojho majetku. Pánova žena zvádzala Jozefa a krivo ho obvinila, že sa ju pokúsil znásilniť. Jozefa uväznili.
Gn 40Jozef vyložil sny dvoch spoluväzňov z faraónovho dvora z ktorých o 3 dni čašníka povýšili a pekára obesili.
Gn 41Faraón mal sny a nikto ich nevedel vysvetliť. Čašník povedal faraónovi o Jozefovi a on mu povedal význam snov v ktorých Boh predpovedá 7 úrodných a 7 neúrodných rokov. Faraón ustanovil Jozefa za správcu nad celou Egyptskou krajinou, mal vtedy 30 rokov. Za 7 úrodných rokov urobili zásoby z nadbytku. Jozef dostal Putifarovu dcéru za ženu a mal dvoch synov. Potom v celej krajine nastal hlad, no egypťania mali dosť aj pre okolité krajiny.
Gn 42Jakub posiela 10 synov do Egypta nakúpiť obilie. Keď prišli bratia k Jozefovi, spoznal ich, no oni jeho nie. Jozef ich označil za vyzvedačov, dal do väzenia na tri dni, nabalil im obilie s ich peniazmi a poslal k otcovi po najmladšieho brata Benjamína, zatiaľ čo jeden z nich ostal vo väzení. Jakub nechce pustiť Benjamína.
Gn 43Keď sa im minulo obilie, Izrael napokon pustil Benjamína a šli do Egypta aj s darmi. Jozef pohostil bratov vo svojom dome.
Gn 44Jozef nabalil bratom plné vrecia potravín aj s ich peniazmi a najmladšiemu kázal dať do vreca svoj strieborný pohár. Jozef poslal svojho správcu za nimi a pohár našiel, za čo mal ísť Benjamín do otroctva. Vrátili sa späť.
Gn 45Jozef sa rozplakal a dal sa spoznať bratom a posiela ich, aby priviedli otca. Aj faraón sa to dozvedel a pozval ich k sebe. Bratia sa vrátili k otcovi aj s veľkými darmi.
Gn 46Izrael s celou rodinou a všetkým čo mal prišiel do Egypta. Jozef vyšiel naproti svojmu otcovi a zvítali sa.
Gn 47Jozef s bratmi predstúpili pred faraóna a dostali súhlas, aby sa usídlili v najlepšom kraji. Jakub požehnal faraóna. V krajine bol veľký hlad a Jozef dal stiahnuť všetky peniaze z krajiny a skupoval dobytok a všetky pozemky. Obyvatelia sa stali faraónovými nevoľníkmi. Z úrody museli všetci okrem kňazov odovzdávať faraónovi pätinu.
Gn 48Jakub si adoptoval Jozefových dvoch synov a požehnal ich, pričom uprednostnil mladšieho.
Gn 49Jakub si zavolal synov. Prvorodenému Rubenovi nedal prvenstvo, Simeon a Lévi doplatili na svoju zúrivosť, Júdu požehnal, Zabulon býva na morskom pobreží, Isachar poddane odpočíva, Dan vymôže právo svojmu ľudu, Gad sa nedá ozbíjať, Aser má jedla nadbytok, Neftali má krásne reči, Jozef je ako požehnaný ovocný strom a Benjamín je dravý vlk. Podľa nich je 12 izraelských kmeňov. Vyslovil prianie, nech ho pochovajú pri Abrahámovi, Sáre, Izákovi, Rebeke a Lii a skonal.
Gn 50Izraela zabalzamovali a faraón dovolil Jozefovi pochovať otca do krajiny Kanaán. Pochovali ho a vrátili sa späť. Jozef upokojil bratov a prisľúbil, že sa o nich postará. Jozef umrel, zabalzamovali a pochovali ho v Egypte, no zaprisahal ich, nech jeho kosti prenesú odtiaľ, keď sa ich ujme Boh.