výhody registrácie

VIDEO SVÄTÉ PÍSMO


VIDEO SVÄTÉ PÍSMO

Na tejto stránke chceme priniesť postupne čítané video sväté písmo ako prednes. Natáčanie prebieha v štúdiu kresťanskej internetovej televízie slovo. Tu je aj AUDIO BIBLIA - dramatizovaná zvuková nahrávka. Prajeme príjemné chvíle pri obohacujúcom Božom slove.

List Rimanom

List Hebrejom

List Galaťanom

List Efezanom

Prvý Jánov list

Druhý Jánov list

Tretí Jánov list

Jakubov list

Prvý Petrov list

Druhý Petrov list

Evanjelium podľa Marka

Evanjelium podľa Jána

Prvý list Korinťanom

Druhý list Korinťanom

 

List Filipanom

List Kolosanom

1 List Solúnčanom

2 List Solúsčanom

1 List Timotejovi

2 List Timotejovi

List Títovi

List Filemonovi

Skutky Apoštolov

Zjavenie apoštola Jána

Evanjelium podľa sv. Lukáša