výhody registrácie

AUDIO BIBLIA


AUDIO BIBLIA

Na tejto stránke nájdete čítané audio biblia ako slovný prednes. Ak by ste chceli bibliu pozerať aj s prednesom, tak tu je VIDEO SVÄTÉ PÍSMO. Prajeme príjemné chvíle pri obohacujúcom Božom slove.

 

NOVÝ ZÁKON

Evanjelium podľa Matúša

Evanjelium podľa Marka

Evanjelium podľa Lukáša

Evanjelium podľa Jána

List Rimanom

1. list Korinťanom

2. list Korinťanom

List Galaťanom

List Efezanom

List Filipanom

List Kolosanom

1. List Tesaloničanom

1. List Timotejovi

2. List Timotejovi

List Hebrejom

List Jakubov

1. List Petrov

2. List Petrov

1. List Jánov

Zjavenie Jána