výhody registrácie

Pieseň

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Pie 1, 1-17

1 Veľpieseň Šalamúna. 2 Kiežby ma vybozkával bozkami svojich úst! Veď tvoje nežnosti lepšie sú ako víno. 3 Pre vôňu tvojich výborných olejov — tvoje meno je ako vzácny olej — preto ťa devy milujú. 4 Tiahni ma za sebou, pobehnime! Do svojich komnát ma voviedol kráľ. Budeme plesať a tešiť sa z teba, budeme spomínať na tvoje nežnosti viac ako na víno. Vskutku ťa milujú! 5 Čierna som, no predsa pôvabná, dcéry jeruzalemské, ako stany Kédaru, ako stanové závesy kmeňa Šalma. 6 Neobzerajte si ma, že som počerná, že ma slnko opálilo. Synovia mojej matky sa na mňa nahnevali a urobili ma strážkyňou vinice. Svoju vinicu som si však neustrážila. 7 Prezraď mi, ty, čo ťa z tej duše milujem, kde budeš pásť, kde budeš cez obed odpočívať? Veď prečo mám prechádzať pri stádach tvojich druhov? 8 Ak to azda nevieš, ty, najkrajšia zo žien, vydaj sa po stopách oviec, pas svoje kozliatka pri pastierskych kolibách. 9 Ku svojej kobyle v záprahu faraónovom prirovnávam ťa, priateľka moja. 10 Pôvabné sú tvoje líca s ozdobami i tvoja šija s perlovým náhrdelníkom. 11 Zhotovíme ti zlaté retiazky so striebornými guľôčkami. 12 Kým je kráľ na svojom ležadle, môj nard svoju vôňu vydáva. 13 Milý môj je pre mňa myrhovým vrecúškom, čo mi leží medzi ňadrami. 14 Milý môj je pre mňa hennovým strapcom v éngedských viniciach. 15 Ach, krásna si, priateľka moja, aká si krásna, tvoje oči sú ako holubice. 16 Ach, krásny si, milý môj, a ľúbezný, aj naše lôžko je samá zeleň. 17 Náš dom má krovy z cédrov, naše stropy sú z cyprusov.

Pie 1, 1-17

Verš 2
Kiežby ma vybozkával bozkami svojich úst! Veď tvoje nežnosti lepšie sú ako víno.
Pie 4:10 - Aké len krásne sú tvoje nežnosti, sestra moja, snúbenica! Tvoje nežnosti sú lepšie ako víno a vôňa tvojich olejov je nad všetky balzamy.

Verš 4
Tiahni ma za sebou, pobehnime! Do svojich komnát ma voviedol kráľ. Budeme plesať a tešiť sa z teba, budeme spomínať na tvoje nežnosti viac ako na víno. Vskutku ťa milujú!
1Pt 1:8 - Nevideli ste ho, a predsa ho milujete. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte v neho a radujete sa nevýslovnou radosťou, plnou slávy,

Verš 7
Prezraď mi, ty, čo ťa z tej duše milujem, kde budeš pásť, kde budeš cez obed odpočívať? Veď prečo mám prechádzať pri stádach tvojich druhov?
Dt 12:5 - Vy budete prichádzať na miesto, ktoré si Hospodin, váš Boh, vyvolí spomedzi všetkých vašich kmeňov, aby tam bolo jeho meno, aby tam býval.
Pie 3:1 - Na svojom lôžku som po nociach hľadala toho, ktorého ľúbi moja duša. Hľadala som ho, ale som ho nenašla.

Verš 8
Ak to azda nevieš, ty, najkrajšia zo žien, vydaj sa po stopách oviec, pas svoje kozliatka pri pastierskych kolibách.
Pie 5:9 - O čo je tvoj milý lepší než iní, najkrajšia žena? O čo je tvoj milý lepší než iní, keď nás tak zaprisahávaš?
Pie 6:1 - Kam šiel tvoj milý, najkrajšia žena, kam sa tvoj milý obrátil? S tebou ho pohľadáme.

Verš 9
Ku svojej kobyle v záprahu faraónovom prirovnávam ťa, priateľka moja.
Pie 2:2 - Ako ľalia medzi bodliakmi je moja priateľka medzi devami.
Pie 2:10 - Ozval sa môj milý a povedal mi: Vstaň, moja priateľka, kráska moja, a poď!
Pie 2:13 - Na figovníku rastú mladé plody a kvety viniča rozdávajú vôňu. Vstaň, moja priateľka, kráska moja, a poď!
Pie 4:1 - Ach, krásna si, priateľka moja, aká si krásna, tvoje oči sú holubice skryté pod závojom, tvoje vlasy sú ako stádo kôz, ktoré sa ženie z gileádskych vrchov,
Pie 4:7 - Celá si krásna, priateľka moja, a škvrny na tebe niet.
Pie 5:2 - Spím, ale srdce mi bdie. Môj milý klope: Otvor mi, sestra moja, priateľka moja, holubica moja, moja dokonalá, lebo hlavu mám celú od rosy, kadere svoje od nočných kropají.
Pie 6:4 - Krásna si, priateľka moja, ako Tirca, pôvabná ako Jeruzalem, hrozná ako vojsko so vztýčenými zástavami.
Jn 15:14 - Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem.

Verš 10
Pôvabné sú tvoje líca s ozdobami i tvoja šija s perlovým náhrdelníkom.
Ez 16:11 - Ozdobil som ťa šperkami; dal som ti na ruku náramky i reťaz na hrdlo.

Verš 16
Ach, krásny si, milý môj, a ľúbezný, aj naše lôžko je samá zeleň.
Pie 4:1 - Ach, krásna si, priateľka moja, aká si krásna, tvoje oči sú holubice skryté pod závojom, tvoje vlasy sú ako stádo kôz, ktoré sa ženie z gileádskych vrchov,
Pie 5:12 - Jeho oči sú ako holubice nad vodnými bystrinami, v mlieku vykúpané, sťa vsadené drahokamy.

Pies 1,1 - O Šalamúnovom autorstve Veľpiesne pozri úvod.

Pies 1,3 - Vzácny olej urodzení obyvatelia Šalamúnovej krajiny mávali v dobre zatvorených nádobách. Len jeho rozliatím sa roznášala jeho vôňa. Iní prekladajú "olej prelievaný", prelievaním pozbavený nečistoty, teda veľmi čistý.

Pies 1,4 - V Palestíne sa manželia nazývajú kráľ a kráľovná, kým trvá sobáš, a ten u niektorých bohatších rodín trval aj niekoľko dní. V tom čase novomanželia sedávali na napodobenom tróne a hostia im vzdávali priamo kráľovské pocty.

Pies 1,5 - Kedar, Šalma, mená severoarabských beduínskych kmeňov. Pleť snúbenice podobá sa farbe stanov, ktoré boli z hnedej kozej srsti.

Pies 1,6 - Bratia snúbenice na Východe mali plnú právomoc, keď zomrel otec.

Pies 1,7 - Pastieri sa cez poludnie zdržiavali pri nejakom prameni, kde napájali stáda a kde potom trávili svoj odpočinok.

Pies 1,9 - Faraón mal rád prepych. Jeho kone boli najkrajšie a skvostne vyzdobené.

Pies 1,12 - Nard nosievali ženy pre jeho silnú vôňu vo vrecúškach na prsiach.

Pies 1,14 - Cyprusový ker je zo dva metre vysoký a v kvete šíri vôkol seba silnú vôňu. Z jeho kvetov strapcového tvaru sa získava voňavka. Rástol vo viniciach utešenej oázy (Engadi) na západnom brehu Mŕtveho mora.

Pies 1,17 - Predstava je táto: Snúbenci si sadli na zelenú pažiť. Majestátne cédre so svojimi vetvami sú kostrou, stĺpmi a povalou ich "domu" a menšie cyprusy sú výplňou stien.