výhody registrácie

Pieseň

Biblia - Sväté písmo

(CPDV - Anglický - Catholic PD)

Pie 1, 1-21

1 Bride: May he kiss me with the kiss of his mouth. 2 Groom to Bride: So much better than wine are your breasts, fragranced with the finest perfumes. 3 Bride to Groom: Your name is oil that has been poured out; therefore, the maidens have loved you. Draw me forward. 4 Chorus to Bride: We will run after you in the odor of your perfumes. 5 Bride to Chorus: The king has led me into his storerooms. 6 Chorus to Bride: We will exult and rejoice in you, remembering your breasts above wine. 7 Groom to Bride: The righteous love you. 8 Bride to Chorus: O daughters of Jerusalem: I am black, but shapely, like the tabernacles of Kedar, like the tents of Solomon. 9 Do not be concerned that I am dark, for the sun has changed my color. 10 The sons of my mother have fought against me. They have made me the keeper of the vineyards. My own vineyard I have not kept. 11 Bride to Groom: Reveal to me, you whom my soul loves, where you pasture, where you recline at midday, lest I begin to wander after the flocks of your companions. 12 Groom to Bride: If you yourself do not know, O most beautiful among women, then go out and follow after the steps of the flocks, and pasture your young goats beside the tabernacles of the shepherds. 13 O my love, I have compared you to my company of horsemen against the chariots of Pharaoh. 14 Your cheeks are beautiful, like those of a turtledove. Your neck is like a bejeweled collar. 15 Chorus to Bride: We will fashion for you chains of gold, accented with reddened silver. 16 Bride to Chorus: While the king was taking his rest, my aromatic ointment sent forth its odor. 17 My beloved is a bundle of myrrh to me. He shall abide between my breasts. 18 My beloved is a cluster of Cyprus grapes to me, in the vineyards of Engaddi. 19 Groom to Bride: Behold, you are beautiful, O my love. Behold, you are beautiful. Your eyes are those of a dove. 20 Bride to Groom: Behold, you are handsome, O my beloved, and graceful. Our bed is flourishing. 21 Groom to Bride: The timbers of our houses are of cedar; our ceilings are of cypress.

Pie 1, 1-21

Verš 2
Groom to Bride: So much better than wine are your breasts, fragranced with the finest perfumes.
Pie 4:10 - How beautiful are your breasts, my sister, my spouse! Your breasts are more beautiful than wine, and the fragrance of your ointments is above all aromatic oils.

Verš 4
Chorus to Bride: We will run after you in the odor of your perfumes.
1Pt 1:8 - For though you have not seen him, you love him. In him also, though you do not see him, you now believe. And in believing, you shall exult with an inexpressible and glorious joy,

Verš 7
Groom to Bride: The righteous love you.
Dt 12:5 - Instead, you shall approach the place which the Lord your God will choose among all your tribes, so that he may set his name there, and may dwell in that place.
Pie 3:1 - Bride: On my bed, throughout the night, I sought him whom my soul loves. I sought him, and did not find him.

Verš 8
Bride to Chorus: O daughters of Jerusalem: I am black, but shapely, like the tabernacles of Kedar, like the tents of Solomon.
Pie 5:9 - The keepers who circulate through the city found me. They struck me, and wounded me. The keepers of the walls took my veil away from me.
Pie 6:1 - Bride: My beloved has descended to his garden, to the courtyard of aromatic plants, in order to pasture in the gardens and gather the lilies.

Verš 9
Do not be concerned that I am dark, for the sun has changed my color.
Pie 2:2 - Groom: Like a lily among the thorns, so is my loved one among the daughters.
Pie 2:10 - Lo, he stands beyond our wall, gazing through the windows, watching through the lattices.
Pie 2:13 - For winter has now past; the rain has decreased and gone away.
Pie 4:1 - Groom to Bride: How beautiful you are, my love, how beautiful you are! Your eyes are those of a dove, except for what is hidden within. Your hair is like flocks of goats, which ascend along the mountain of Gilead.
Pie 4:7 - You are totally beautiful, my love, and there is no blemish in you.
Pie 5:2 - Groom to Bride: I have arrived in my garden, O my sister, my spouse. I have harvested my myrrh, with my aromatic oils. I have eaten the honeycomb with my honey. I have drunk my wine with my milk. Eat, O friends, and drink, and be inebriated, O most beloved.
Pie 6:4 - Avert your eyes from me, for they have caused me fly away. Your hair is like a flock of goats, which have appeared out of Gilead.
Jn 15:14 - You are my friends, if you do what I instruct you.

Verš 10
The sons of my mother have fought against me. They have made me the keeper of the vineyards. My own vineyard I have not kept.
Ez 16:11 - I adorned you with ornaments, and I put bracelets upon your hands and a necklace around your neck.

Verš 16
Bride to Chorus: While the king was taking his rest, my aromatic ointment sent forth its odor.
Pie 4:1 - Groom to Bride: How beautiful you are, my love, how beautiful you are! Your eyes are those of a dove, except for what is hidden within. Your hair is like flocks of goats, which ascend along the mountain of Gilead.
Pie 5:12 - Bride: My beloved is white and ruddy, elect among thousands.

Pies 1,1 - O Šalamúnovom autorstve Veľpiesne pozri úvod.

Pies 1,3 - Vzácny olej urodzení obyvatelia Šalamúnovej krajiny mávali v dobre zatvorených nádobách. Len jeho rozliatím sa roznášala jeho vôňa. Iní prekladajú "olej prelievaný", prelievaním pozbavený nečistoty, teda veľmi čistý.

Pies 1,4 - V Palestíne sa manželia nazývajú kráľ a kráľovná, kým trvá sobáš, a ten u niektorých bohatších rodín trval aj niekoľko dní. V tom čase novomanželia sedávali na napodobenom tróne a hostia im vzdávali priamo kráľovské pocty.

Pies 1,5 - Kedar, Šalma, mená severoarabských beduínskych kmeňov. Pleť snúbenice podobá sa farbe stanov, ktoré boli z hnedej kozej srsti.

Pies 1,6 - Bratia snúbenice na Východe mali plnú právomoc, keď zomrel otec.

Pies 1,7 - Pastieri sa cez poludnie zdržiavali pri nejakom prameni, kde napájali stáda a kde potom trávili svoj odpočinok.

Pies 1,9 - Faraón mal rád prepych. Jeho kone boli najkrajšie a skvostne vyzdobené.

Pies 1,12 - Nard nosievali ženy pre jeho silnú vôňu vo vrecúškach na prsiach.

Pies 1,14 - Cyprusový ker je zo dva metre vysoký a v kvete šíri vôkol seba silnú vôňu. Z jeho kvetov strapcového tvaru sa získava voňavka. Rástol vo viniciach utešenej oázy (Engadi) na západnom brehu Mŕtveho mora.

Pies 1,17 - Predstava je táto: Snúbenci si sadli na zelenú pažiť. Majestátne cédre so svojimi vetvami sú kostrou, stĺpmi a povalou ich "domu" a menšie cyprusy sú výplňou stien.