výhody registrácie

Pieseň

Biblia - Sväté písmo

(CPDV - Anglický - Catholic PD)

Pie 3, 1-11

1 Bride: On my bed, throughout the night, I sought him whom my soul loves. I sought him, and did not find him. 2 I will rise up, and I will circle through the city. Through the side streets and thoroughfares, I will seek him whom my soul loves. I sought him, and did not find him. 3 The watchers who guard the city found me: “Have you seen him whom my soul loves?” 4 When I had passed by them a little, I found him whom my soul loves. I held him, and would not release him, until I would bring him into my mother’s house, and into the chamber of her who bore me. 5 Groom to Chorus: I bind you by oath, O daughters of Jerusalem, by the does and the stags of the open field, not to disturb or awaken the beloved, until she wills. 6 Chorus to Groom: Who is she, who ascends through the desert, like a staff of smoke from the aromatics of myrrh, and frankincense, and every powder of the perfumer? 7 Chorus to Bride: Lo, sixty strong ones, out of all the strongest in Israel, stand watch at the bed of Solomon, 8 all holding swords and well-trained in warfare, each one’s weapon upon his thigh, because of fears in the night. 9 Bride to Chorus: King Solomon made himself a portable throne from the wood of Lebanon. 10 He made its columns of silver, the reclining place of gold, the ascent of purple; the middle he covered well, out of charity for the daughters of Jerusalem. 11 O daughters of Zion, go forth and see king Solomon with the diadem with which his mother crowned him, on the day of his espousal, on the day of the rejoicing of his heart.

Pie 3, 1-11

Verš 9
Bride to Chorus: King Solomon made himself a portable throne from the wood of Lebanon.
Pie 6:12 - Chorus to Bride: Return, return, O Sulamitess. Return, return, so that we may consider you.

Verš 6
Chorus to Groom: Who is she, who ascends through the desert, like a staff of smoke from the aromatics of myrrh, and frankincense, and every powder of the perfumer?
Pie 8:5 - Chorus to Groom: Who is she, who ascends from the desert, flowing with delights, leaning upon her beloved?

Pies 3,1-4 - Myšlienky a túžby, ktorými sa snúbenica zapodieva, vyjadruje básnik dramatickým dejom. Opísané udalosti nie sú teda skutočnosťou, ale nie sú ani iba snom.

Pies 3,6 - Nevestu do ženíchovho domu prenášajú na Východe po sobáši na mrku, ba niekedy až za tmy. Priatelia a ženíchovi vrstovníci tvoria sprievod, v noci, pravda, s čadiacimi pochodňami. Nosidlá, čo pošle pre nevestu ženích, v hlučnom zástupe sú celkom zahalené do vonného dymu. Sprievod hučí nielen sobášnymi, lež aj bojovými piesňami, ba zamieša sa do nich zavše štrngot zbraní. V niektorých krajinách ešte aj dnes mávajú na sobášoch ozbrojený sprievod, aby sa tak zvýšil ich lesk. Zíde sa však zbraň v noci i proti nečakaným násilenstvám lúpežníkov.

Pies 3,9 - Šalamún, kráľ, je tu názov pre ženícha, kým trvá svadba. Libanonské drevo značí vzácny céder.

Pies 3,10 - Purpur – látka tmavočerveného zafarbenia. Eben – vzácne čierne drevo.

Pies 3,11 - Sion – pahorok v Jeruzaleme. Šalamún – ženích. Za starých časov na Východe venčievali ženícha. Tento veniec bol tou jeho "korunou", kým on bol "kráľom".