výhody registrácie

Pieseň

Biblia - Sväté písmo

(CPDV - Anglický - Catholic PD)

Pie 8, 1-15

1 Bride to Groom: Who will give you to me as my brother, feeding from the breasts of my mother, so that I may discover you outside, and may kiss you, and so that now no one may despise me? 2 I will take hold of you and lead you into my mother’s house. There you will teach me, and I will give you a cup of spiced wine, and of new wine from my pomegranates. 3 His left hand is under my head, and his right hand shall embrace me. 4 Groom to Chorus: I bind you by oath, O daughters of Jerusalem, not to disturb or awaken the beloved, until she wills. 5 Chorus to Groom: Who is she, who ascends from the desert, flowing with delights, leaning upon her beloved? 6 Groom to Bride: Under the apple tree, I awakened you. There your mother was corrupted. There she who bore you was violated. 7 Set me like a seal upon your heart, like a seal upon your arm. For love is strong, like death, and envy is enduring, like hell: their lamps are made of fire and flames. 8 A multitude of waters cannot extinguish love, nor can a river overwhelm it. If a man were to give all the substance of his house in exchange for love, he would despise it as nothing. 9 Chorus: Our sister is little and has no breasts. What shall we do for our sister on the day when she is called upon? 10 If she is a wall, let us build a rampart of silver upon it. If she is a door, let us join it together with boards of cedar. 11 Bride to Chorus: I am a wall, and my breasts are like towers, since, in his presence, I have become like one who has discovered peace. 12 The peaceful one had a vineyard, in that which held the peoples. He handed it on to the caretakers; a man brought, in exchange for its fruit, a thousand pieces of silver. 13 Groom: My vineyard is before me. The thousand is for your peacefulness, and two hundred is for those who care for its fruit. 14 Bride to Groom: Your friends are attentive to those who have been dwelling in the gardens. Cause me to heed your voice. 15 Flee away, my beloved, and become like the doe and the young stag upon the mountains of aromatic plants.

Pie 8, 1-15

Verš 3
His left hand is under my head, and his right hand shall embrace me.
Pie 2:6 - His left hand is under my head, and his right hand shall embrace me.

Verš 4
Groom to Chorus: I bind you by oath, O daughters of Jerusalem, not to disturb or awaken the beloved, until she wills.
Pie 2:7 - Groom to Chorus: I bind you by oath, O daughters of Jerusalem, by the does and the stags of the open field, not to disturb or 362 awaken the beloved, even for as long as she wills.
Pie 3:5 - Groom to Chorus: I bind you by oath, O daughters of Jerusalem, by the does and the stags of the open field, not to disturb or awaken the beloved, until she wills.

Verš 14
Bride to Groom: Your friends are attentive to those who have been dwelling in the gardens. Cause me to heed your voice.
Zjv 22:17 - And the Spirit and the Bride say: “Draw near.” And whoever hears, let him say: “Draw near.” And whoever thirsts, let him draw near. And whoever is willing, let him accept the water of life, freely.
Zjv 22:20 - He who offers testimony to these things, says: “Even now, I am approaching quickly.” Amen. Come, Lord Jesus.

Verš 7
Set me like a seal upon your heart, like a seal upon your arm. For love is strong, like death, and envy is enduring, like hell: their lamps are made of fire and flames.
Rim 8:28 - And we know that, for those who love God, all things work together unto good, for those who, in accordance with his purpose, are called to be saints.

Pies 8,2 - Voňavé víno, granátový mušt sú zobrazovateľmi prejavov tej najopojnejšej a najsilnejšej lásky.

Pies 8,5 - Ženích pripomína mladuche jej doterajší domov a jej dnešné šťastie.

Pies 8,6 - Muži v staroveku nosievali prsteň, ktorým pečatili, na šnúročke na krku a poniektorí na ramene (porov. Gn 38,18) a zaobchádzali s ním ako so vzácnou a svätou vecou (porov. Jer 22,24; Ag 2,23). – Láska býva tvrdá, neúprosná ako "šeól", podsvetie, hrob. Koho pohltili, toho nikdy nevydajú naspäť. – Jahve je Božie meno. Jahveho žiar tu značí silu, veľkosť lásky.

Pies 8,10 - Zmysel verša: Mýlite sa, bratia, keď si myslíte, že nie som ešte súca na vydaj. Ej, veru, veru som, lež ťažko si ma získať. Svojmu ženíchovi som sa však už dávno celým srdcom oddala a dávno som mu dokázala svoju lásku.

Pies 8,11 - Bál-Hamon, miesto, ktoré nie je bližšie známe. – Šalamún má vinicu, čo mu donáša veľký výnos. Ženíchovi je však viac hodna jeho vinica (tou mu je mladucha) než výnosná a veľká vinica, čo vlastní kráľ Šalamún.