výhody registrácie

Kniha Judita

Biblia - Sväté písmo

(CPDV - Anglický - Catholic PD)

Jdt 1, 1-12

1 And so Arphaxad, king of the Medes, subjugated many nations under his authority, and he built a very powerful city, which he called Ecbatana. 2 From stones, cut and squared, he made its walls: seventy cubits in height and thirty cubits in breadth. And, in truth, he set its towers one hundred cubits in height. 3 In fact, at its corners, each side was extended for the space of twenty feet. And he set its gates according to the height of the towers. 4 And he glorified it, in its power, with the force of his army and with the glory of his chariots. 5 Thereafter, in the twelfth year of his reign, Nebuchadnezzar, king of the Assyrians, who reigned in Nineveh the great city, fought against Arphaxad and prevailed over him: 6 in the great plain, which is called Ragae, near the Euphrates, and the Tigris, and the Hydaspes, at the encampment of Arioch, king of the Elymaeans. 7 Then the kingdom of Nebuchadnezzar was exalted, and his heart was elevated. And he sent to all who dwelt in Cilicia, and Damascus, and Lebanon, 8 and to the nations that are in Carmel and Kedar, and to the inhabitants of Galilee, in the great plain of Esdrelon, 9 and to all who were in Samaria and across the river Jordan, even to Jerusalem and to all the land of Jesse, until one passes through to the borders of Ethiopia. 10 To all these, Nebuchadnezzar, king of the Assyrians, sent messengers: 11 whom they all with one mind contradicted, and they sent them back empty, and they rejected them without honor. 12 Then king Nebuchadnezzar, being indignant against all that land, swore by his throne and his kingdom that he would defend himself against all those regions.

Jdt 1, 1-12

Jdt 1,1 - Arfaxad, kráľ médsky, nie je nám bližšie známy. – Výklad knihy robí preveľké ťažkosti najmä tým vykladačom, ktorí obhajujú prísnu historickú povahu tohto spisu. Kráľa Nabuchodonozora Knihy Judita majú mnohí za Nebukadnezara, kráľa novobabylonského (604–561 pr. Kr.), ale potom ako mohol panovať v Ninive, ktoré bolo už pred ním r. 612 rozborené? Preto iní myslia na perzských panovníkov, ako sú Kambyses, Darius I., Xerxes I., Artaxerxes Dlhoruký a Artaxerxes III., dokonca na Seleuka I., alebo na Antiocha Epifana.

Jdt 1,8 - Mnohí vykladači opravujú tu uvedené zemepisné názvy a vyhlasujú, že možno ich dosť ľahko stotožňovať s názvami, aké máme na mape starého Blízkeho východu.

Jdt 1,9 - Egyptská krajinka Gessen je nám známa ako niekdajšie bydlisko Izraelovo, kým bol v porobe egyptskej.