výhody registrácie

Kniha Ester

Biblia - Sväté písmo

(CPDV - Anglický - Catholic PD)

Est 1, 1-11

1 In the second year of the reign of Artaxerxes the great, on the first day of the month of Nisan, Mordecai the son of Jair, the son of Shimei, the son of Kish, of the tribe of Benjamin, 2 a Jewish man who lived in the city of Susa, a great gentleman, and among the first ones of the king’s court, saw a dream. 3 Now he was one of a number of captives, whom Nebuchadnezzar king of Babylon had carried away from Jerusalem with Jeconiah king of Judah. 4 And this was his dream: voices appeared, and confusion, and thunders, and earthquakes, and a disturbance upon the earth. 5 And behold, there were two great dragons making preparations against one another for battle. 6 And at their cry all peoples rushed forth to fight against the nation of the just. 7 And that was a day of darkness and division, of tribulation and anguish, and there was an unnatural dread over the earth. 8 And the nation of the just was disturbed, fearing their own evils, and was prepared for death. 9 And they cried out to God, and from their loud crying, a little fountain grew into a very great river and overflowed into many waters. 10 The light and the sun rose up, and the humble were exalted, and they devoured the illustrious. 11 When Mordecai had seen this, and he arose from bed, he was considering what God might want to do, and he kept it fixed in his soul, desiring to know what the dream might signify.

Est 1, 1-11

Est 1,1 - Asuer (Assuer; od 10,4 – 16,24 Artaxerxes) odpovedá hebrejskému Achasveros, perzsky Kšajarša, čo grécky prepísané znie: Xerxes. Je to perzský kráľ Xerxes I. (485–465). Výraz pre označenie hraníc Perzskej ríše "od Indie po Etiópiu" je potvrdený aj v iných prameňoch. Počet krajín sa časom menil. Počet správnych okresov tu udávaný sa ukazuje správnym.

Est 1,2 - Súzy boli zimným a Ekbatany zasa letným sídlom perzských kráľov.

Est 1,3 - Hýrivé hostiny v týchto krajinách neboli neobyčajné udalosti.

Est 1,6 - O prepychu perzských kráľov svedčí aj grécky dejepisec Herodot.

Est 1,9 - Hostinu pre ženy usporiadali asi vo zvláštnom dome pre ženy.

Est 1,10 - Číslo 7 je u Peržanov obľúbené a posvätné podobne ako u Židov.

Est 1,11 - Vasti môže byť staroperzské slovo a znamená Žiadúca, Vzácna.

Est 1,12 - Vasti odoprela ukázať sa na verejnej hostine, pričom sa mohla odvolávať na staroperzské ustanovenie, ktoré nedovoľovalo, aby sa poctivá žena verejne dostavila medzi hodujúcich mužov.

Est 1,13 - Mudrcmi sú tu asi hvezdári alebo podobní hadači, ktorí mali meno mágovia. Hodnosť bola dedičná. Nový zákon (grécky) menuje mudrcov od východu týmto názvom (Mt 2,1 n.).

Est 1,14 - "Vídali kráľovu tvár", t. j. mali k nemu voľnejší prístup. Boli to kráľovskí ministri, ktorí vykonávali štátne záležitosti.

Est 1,18 - Kráľovo rozhorčenie je spravodlivé – podľa hebrejského má byť: ženy budú opovrhovať mužmi a mužovia sa budú za to mrzieť.

Est 1,19 - "Nesmie nik prestúpiť": nesmie ho nikto zrušiť. Podľa hebrejského: nech ho zapíšu do zákonníka (porov. 9,27 n.; Dan 6,9.13).

Est 1,22 - "Rozposlal listiny": vydal písané ustanovenie, teda výnos. Vo viacjazyčnej Perzskej ríši bolo zvykom uverejňovať zákony v rozličných jazykoch a písmach, aby im všetci mohli porozumieť. Nápis v Bisutune je písaný v trojakej reči: a) staroperzsky (staroiránským klinopisom), b) elamským a c) babylonským klinopisom. Staroperzské znenie tohto nápisu je pôvodné, kým ďalšie dve znenia sú preklady predošlého.