výhody registrácie

Evanjelium podľa Matúša

Biblia - Sväté písmo

(CPDV - Anglický - Catholic PD)

Mt 1, 1-25

1 The book of the lineage of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. 2 Abraham conceived Isaac. And Isaac conceived Jacob. And Jacob conceived Judah and his brothers. 3 And Judah conceived Perez and Zerah by Tamar. And Perez conceived Hezron. And Hezron conceived Ram. 4 And Ram conceived Amminadab. And Amminadab conceived Nahshon. And Nahshon conceived Salmon. 5 And Salmon conceived Boaz by Rahab. And Boaz conceived Obed by Ruth. And Obed conceived Jesse. 6 And Jesse conceived king David. And king David conceived Solomon, by her who had been the wife of Uriah. 7 And Solomon conceived Rehoboam. And Rehoboam conceived Abijah. And Abijah conceived Asa. 8 And Asa conceived Jehoshaphat. And Jehoshaphat conceived Joram. And Joram conceived Uzziah. 9 And Uzziah conceived Jotham. And Jotham conceived Ahaz. And Ahaz conceived Hezekiah. 10 And Hezekiah conceived Manasseh. And Manasseh conceived Amos. And Amos conceived Josiah. 11 And Josiah conceived Jechoniah and his brothers in the transmigration of Babylon. 12 And after the transmigration of Babylon, Jechoniah conceived Shealtiel. And Shealtiel conceived Zerubbabel. 13 And Zerubbabel conceived Abiud. And Abiud conceived Eliakim. And Eliakim conceived Azor. 14 And Azor conceived Zadok. And Zadok conceived Achim. And Achim conceived Eliud. 15 And Eliud conceived Eleazar. And Eleazar conceived Matthan. And Matthan conceived Jacob. 16 And Jacob conceived Joseph, the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ. 17 And so, all the generations from Abraham to David are fourteen generations; and from David to the transmigration of Babylon, fourteen generations; and from the transmigration of Babylon to the Christ, fourteen generations. 18 Now the procreation of the Christ occurred in this way. After his mother Mary had been betrothed to Joseph, before they lived together, she was found to have conceived in her womb by the Holy Spirit. 19 Then Joseph, her husband, since he was just and was not willing to hand her over, preferred to send her away secretly. 20 But while thinking over these things, behold, an Angel of the Lord appeared to him in his sleep, saying: “Joseph, son of David, do not be afraid to accept Mary as your wife. For what has been formed in her is of the Holy Spirit. 21 And she shall give birth to a son. And you shall call his name JESUS. For he shall accomplish the salvation of his people from their sins.” 22 Now all this occurred in order to fulfill what was spoken by the Lord through the prophet, saying: 23 “Behold, a virgin shall conceive in her womb, and she shall give birth to a son. And they shall call his name Emmanuel, which means: God is with us.” 24 Then Joseph, arising from sleep, did just as the Angel of the Lord had instructed him, and he accepted her as his wife. 25 And he knew her not, yet she bore her son, the firstborn. And he called his name JESUS.

Mt 1, 1-25

Verš 1
The book of the lineage of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham.
Lk 1:31 - Behold, you shall conceive in your womb, and you shall bear a son, and you shall call his name: JESUS.

Verš 2
Abraham conceived Isaac. And Isaac conceived Jacob. And Jacob conceived Judah and his brothers.
Gn 21:2 - And she conceived and gave birth to a son in her old age, at the time that God had foretold to her.
Gn 25:26 - Isaac was sixty years old when the little ones were born to him.
Gn 29:35 - A fourth time she conceived and bore a son, and she said, “Only now will I confess to the Lord.” And for this reason, she called him Judah. And she ceased from child-bearing.

Verš 3
And Judah conceived Perez and Zerah by Tamar. And Perez conceived Hezron. And Hezron conceived Ram.
Gn 38:27 - Then, at the moment of birth, there appeared twins in the womb. And so, in the very delivery of the infants, one put forth a hand, on which the midwife tied a scarlet thread, saying,
Gn 38:29 - But in truth, drawing back his hand, the other came out. And the woman said, “Why is the partition divided for you?” And for this reason, she called his name Perez.
Rút 4:18 - These are the generations of Perez: Perez conceived Hezron,
1Krn 2:5 - And the sons of Perez: Hezron and Hamul.
Rút 4:19 - Hezron conceived Aram, Aram conceived Amminadab,
1Krn 2:9 - And the sons of Hezron who were born to him: Jerahmeel, and Ram, and Chelubai.

Verš 6
And Jesse conceived king David. And king David conceived Solomon, by her who had been the wife of Uriah.
Rút 4:22 - Obed conceived Jesse, Jesse conceived David.
1Sam 16:1 - And the Lord said to Samuel: “How long will you mourn for Saul, though I have rejected him, so that he would not reign over Israel? Fill your horn with oil and approach, so that I may send you to Jesse of Bethlehem. For I have provided a king from among his sons for myself.”
1Sam 17:12 - Now David was the son of an Ephrathite man, the one mentioned above, from Bethlehem of Judah, whose name was Jesse. He had eight sons, and during the days of Saul, he was an elderly man, and of great age among men.
1Krn 2:15 - the sixth Ozem, the seventh David.
1Krn 12:18 - Truly, the Spirit clothed Amasai, the leader among the thirty, and he said: “O David, we are yours! O son of Jesse, we are for you! Peace, peace to you, and peace to your helpers. For your God helps you.” Therefore, David received them, and he appointed them as leaders of troops.

Verš 7
And Solomon conceived Rehoboam. And Rehoboam conceived Abijah. And Abijah conceived Asa.
1Kr 11:43 - And Solomon slept with his fathers, and he was buried in the city of David, his father. And Rehoboam, his son, reigned in his place.
1Krn 3:10 - Now the son of Solomon was Rehoboam, from whom Abijah conceived a son, Asa. And from him, there was born Jehoshaphat,

Verš 11
And Josiah conceived Jechoniah and his brothers in the transmigration of Babylon.
1Krn 3:16 - From Jehoiakim was born Jeconiah and Zedekiah.

Verš 12
And after the transmigration of Babylon, Jechoniah conceived Shealtiel. And Shealtiel conceived Zerubbabel.
1Krn 3:17 - The sons of Jeconiah the captive were: Shealtiel,
Ezd 3:2 - And Jeshua, the son of Jozadak, rose up with his brothers, the priests. And Zerubbabel, the son of Shealtiel, rose up with his brothers. And they built the altar of the God of Israel, so that they might offer holocausts upon it, just as it was written in the law of Moses, the man of God.

Verš 18
Now the procreation of the Christ occurred in this way. After his mother Mary had been betrothed to Joseph, before they lived together, she was found to have conceived in her womb by the Holy Spirit.
Lk 1:27 - to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph, of the house of David; and the name of the virgin was Mary.
Lk 1:34 - Then Mary said to the Angel, “How shall this be done, since I do not know man?”

Verš 21
And she shall give birth to a son. And you shall call his name JESUS. For he shall accomplish the salvation of his people from their sins.”
Lk 1:31 - Behold, you shall conceive in your womb, and you shall bear a son, and you shall call his name: JESUS.
Sk 4:12 - And there is no salvation in any other. For there is no other name under heaven given to men, by which it is necessary for us to be saved.”

Verš 23
“Behold, a virgin shall conceive in her womb, and she shall give birth to a son. And they shall call his name Emmanuel, which means: God is with us.”
Iz 7:14 - For this reason, the Lord himself will grant to you a sign. Behold, a virgin will conceive, and she will give birth to a son, and his name will be called Immanuel.

Verš 25
And he knew her not, yet she bore her son, the firstborn. And he called his name JESUS.
Lk 2:21 - And after eight days were ended, so that the boy would be circumcised, his name was called JESUS, just as he was called by the Angel before he was conceived in the womb.

Mt 1,1-17 - Lk 3, 23–38.Rodokmeň Ježiša Krista ukazuje, že Pán Ježiš pochádza skutočne z Abrahámových potomkov (Gn 12, 3) a z Dávidovho rodu (2 Sam 7, 12–16) podľa prisľúbení daných Abrahámovi a Dávidovi.

Mt 1,1 - "Syn Dávidov" je obľúbené pomenovanie Mesiáša u prorokov; tento názov používali na označenie Mesiáša aj Židia. "Kristus" je grécke slovo; je to preklad hebrejského slova "Mesiáš", po slovensky "Pomazaný". Pomazaním olejom sa v Starom zákone ustanovovali a uvádzali do úradu králi, kňazi a proroci. Kristus je Kráľ, Veľkňaz a Prorok. Kristus, ako potomok Abrahámov a Dávidov, vystupuje v dejinách ako stredobod všetkého, čo Boh urobil pre spásu ľudského pokolenia. Až po Ježiša trvá príprava na spásu. Ježiš spásu uskutočňuje a s ním prichádza na svet prisľúbené Božie kráľovstvo.

Mt 1,2 - Tento rodokmeň symetricky vyjadruje tri obdobia dejín spásy a dejín vyvoleného národa: od Abraháma po Dávida, od Dávida po babylonské zajatie a od babylonského zajatia po Krista. Každé obdobie je zastúpené symetricky 14 rodmi, hoci ich v skutočnosti bolo oveľa viac. Preto »mal syna« tu nemusí znamenať vždy bezprostredného otca. V rodokmeni sa uvádzajú aj štyri ženy, z toho tri cudzinky, ktoré počali v nezákonitej situácii. Tým sa naznačuje, že Ježiš prišiel spasiť všetkých ľudí, Židov i pohanov.

Mt 1,11 - Odvádzanie Židov do babylonského zajatia sa začalo za Joakima (roku 605 pred Kristom) a bolo dokončené roku 587.

Mt 1,16 - Jozef sa nazýva manželom Márie, lebo podľa Božej vôle uzavrel s ňou manželský zväzok. Pravda, v manželstve zachovávali obaja ustavičné panenstvo, žili ako brat a sestra. Pretože medzi Jozefom a Máriou bolo uzavreté riadne manželstvo, Ježiš patril manželským právom nielen Panne Márii, ale aj Jozefovi. A to je dôvod, prečo rodokmeň, ktorý je vlastne Jozefovým rodokmeňom, mohol byť označený ako rodokmeň Ježiša Krista.

Mt 1,18 - Zasnúbenie u Židov bolo už pravým manželstvom. Len ešte "spolu nebývali" a až asi po roku manžel – snúbenec "prijal manželku" do svojho domu.

Mt 1,19 - Manžel u Židov mohol manželku prepustiť, ale musel jej dať priepustný list, v ktorom bola uvedená aj príčina prepustenia. Jozef nepomýšľal na takéto úradné prepustenie. Bol presvedčený o Máriinej nevinnosti, len nechápal toto tajomstvo.

Mt 1,23 - Iz 7, 14.

Mt 1,25 - Duch Svätý poučil Jozefa, že Mária sa v panenstve stala matkou Božieho Syna; preto neporušil jej panenstvo ani pred narodením ani po narodení Božieho Syna. To je učenie viery, o ktorom nemožno pochybovať. Výraz "ale nepoznal ju, kým neporodila syna," je hebraizmus a doslovný preklad latinského textu, ktorý podľa zmyslu treba chápať: A bez toho, že by s ňou nažíval, porodila syna. Ostatné časti evanjelia, ako aj tradícia Cirkvi predpokladajú ustavičné panenstvo Panny Márie. Hebraizmus »kým (až) neporodila« bol zaužívaný výraz východného človeka; vidno to aj z 2 Sam 6, 23: "Saulovej dcére Michol sa nenarodil syn až do dňa jej smrti." Spojka "až" ("kým") tu nepoukazuje na to, čo bude, ale na fakt, ktorý sa stal, alebo nestal.