výhody registrácie

Evanjelium podľa Matúša

Biblia - Sväté písmo

(CPDV - Anglický - Catholic PD)

Mt 2, 1-23

1 And so, when Jesus had been born in Bethlehem of Judah, in the days of king Herod, behold, Magi from the east arrived in Jerusalem, 2 saying: “Where is he who was born king of the Jews? For we have seen his star in the east, and we have come to adore him.” 3 Now king Herod, hearing this, was disturbed, and all Jerusalem with him. 4 And gathering together all the leaders of the priests, and the scribes of the people, he consulted with them as to where the Christ would be born. 5 And they said to him: “In Bethlehem of Judea. For so it has been written by the prophet: 6 ‘And you, Bethlehem, the land of Judah, are by no means least among the leaders of Judah. For from you shall go forth the ruler who shall guide my people Israel.’ ” 7 Then Herod, quietly calling the Magi, diligently learned from them the time when the star appeared to them. 8 And sending them into Bethlehem, he said: “Go and diligently ask questions about the boy. And when you have found him, report back to me, so that I, too, may come and adore him.” 9 And when they had heard the king, they went away. And behold, the star that they had seen in the east went before them, even until, arriving, it stood still above the place where the child was. 10 Then, seeing the star, they were gladdened by a very great joy. 11 And entering the home, they found the boy with his mother Mary. And so, falling prostrate, they adored him. And opening their treasures, they offered him gifts: gold, frankincense, and myrrh. 12 And having received a response in sleep that they should not return to Herod, they went back by another way to their own region. 13 And after they had gone away, behold, an Angel of the Lord appeared in sleep to Joseph, saying: “Rise up, and take the boy and his mother, and flee into Egypt. And remain there until I tell you. For it will happen that Herod will seek the boy to destroy him.” 14 And getting up, he took the boy and his mother by night, and withdrew into Egypt. 15 And he remained there, until the death of Herod, in order to fulfill what was spoken by the Lord through the prophet, saying: “Out of Egypt, I called my son.” 16 Then Herod, seeing that he had been fooled by the Magi, was very angry. And so he sent to kill all the boys who were in Bethlehem, and in all its borders, from two years of age and under, according to the time that he had learned by questioning the Magi. 17 Then what was spoken through the prophet Jeremiah was fulfilled, saying: 18 “A voice has been heard in Ramah, great weeping and wailing: Rachel crying for her sons. And she was not willing to be consoled, because they were no more.” 19 Then, when Herod had passed away, behold, an Angel of the Lord appeared in sleep to Joseph in Egypt, 20 saying: “Rise up, and take the boy and his mother, and go into the land of Israel. For those who were seeking the life of the boy have passed away.” 21 And rising up, he took the boy and his mother, and he went into the land of Israel. 22 Then, hearing that Archelaus reigned in Judea in place of his father Herod, he was afraid to go there. 565 And being warned in sleep, he withdrew into parts of Galilee. 23 And arriving, he lived in a city which is called Nazareth, in order to fulfill what was spoken through the prophets: “For he shall be called a Nazarene.”

Mt 2, 1-23

Verš 1
And so, when Jesus had been born in Bethlehem of Judah, in the days of king Herod, behold, Magi from the east arrived in Jerusalem,
Lk 2:4 - Then Joseph also ascended from Galilee, from the city of Nazareth, into Judea, to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and family of David,

Verš 18
“A voice has been heard in Ramah, great weeping and wailing: Rachel crying for her sons. And she was not willing to be consoled, because they were no more.”
Jer 31:15 - Thus says the Lord: “A voice has been heard on high: of lamentation, mourning, and weeping; of Rachel crying for her sons and refusing to be consoled over them, because they are not.”

Verš 23
And arriving, he lived in a city which is called Nazareth, in order to fulfill what was spoken through the prophets: “For he shall be called a Nazarene.”
Iz 11:1 - And a rod will go forth from the root of Jesse, and a flower will ascend from his root.
Iz 60:21 - And your people will all be just. They will inherit the earth in perpetuity, the seedling of my planting, the work of my hand, so as to glorify me.
Za 6:12 - And you will speak to him, saying: Thus says the Lord of hosts, saying: Behold, a man; the Rising is his name. And under him, he will rise up, and he will build a temple to the Lord.

Verš 6
‘And you, Bethlehem, the land of Judah, are by no means least among the leaders of Judah. For from you shall go forth the ruler who shall guide my people Israel.’ ”
Mi 5:2 - And you, Bethlehem Ephrata, are a little one among the thousands of Judah. From you will go forth he who shall be the ruler in Israel, and his landing place has been set from the beginning, from the days of eternity.
Jn 7:42 - Does Scripture not say that the Christ comes from the offspring of David and from Bethlehem, the town where David was?”

Verš 15
And he remained there, until the death of Herod, in order to fulfill what was spoken by the Lord through the prophet, saying: “Out of Egypt, I called my son.”
Oz 11:1 - Just as the morning passes, so has the king of Israel passed by. For Israel was a child and I loved him; and out of Egypt I called my son.

Mt 2,1 - Náš kresťanský letopočet (aera Dionysia) kladie Ježišovo narodenie o niekoľko rokov neskôr, ako sa Ježiš skutočne narodil. Narodil sa totiž ešte za kráľa Herodesa Veľkého a ten kraľoval nad Judeou, Idumeou a Samáriou od roku 37 do roku 4 pred Kr. Zomrel krátko pred Veľkou nocou (začiatkom apríla) roku 4 pred Kr. v Jerichu, kde strávil zimu ťažko chorý. Ježiš sa teda narodil ešte pred rokom 6 alebo 7 pred kresťanským letopočtom. Chybu v počítaní urobil mních Dionýzius v 6. storočí.

Mt 2,2 - Mudrci sa v gréckom texte volajú »mágoi« (mágovia). Pomenovanie označuje perzských kňazov, ktorí pre svoju učenosť boli aj kráľovskými poradcami. Zaoberali sa prírodovedou, najmä hvezdárstvom a veštením z polohy hviezd. Božia prozreteľnosť ich zjavom nezvyčajnej hviezdy priviedla k nohám novonarodeného Kráľa a Spasiteľa. Nevedno, koľko ich bolo. Z počtu darov sa usudzuje, že boli traja.

Mt 2,6 - Mich 5, 1.

Mt 2,15 - Oz 11, 1.

Mt 2,18 - Jer 31, 15.Ráchel mala iba dvoch synov: Jozefa a Benjamína. Tu akoby zastupovala matky vyvoleného národa, ktoré žalostne nariekajú, keď ich synov odvádzali do krutého zajatia. Tomuto náreku boli podobné výkriky betlehemských matiek, keď im vraždili ich synov. Ráchel bola pochovaná vedľa cesty vedúcej do Betlehema.

Mt 2,23 - Toto upozornenie na prorocké slovo sa zakladá pravdepodobne na podobnosti slov Nazaret (i Nazara) a »nezer«. »Nezer« sa vyskytuje u proroka Izaiáša (11, 1) a znamená ratolesť, ktorá vyrastie z koreňa rodu Jesseho. Tento »výhonok« alebo »ratolesť« označuje Mesiáša. Aj meno Nazaret pochádza z toho istého koreňa.