výhody registrácie

Evanjelium podľa Matúša

Biblia - Sväté písmo

(UKJV - Anglický - Updated King James)

Mt 1, 1-25

1 The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. 2 "Abraham brings forth Isaac; and Isaac brings forth Jacob; and Jacob brings forth Judas and his brethren; " 3 "And Judas brings forth Phares and Zara of Thamar; and Phares brings forth Esrom; and Esrom brings forth Aram; " 4 "And Aram brings forth Aminadab; and Aminadab brings forth Naasson; and Naasson brings forth Salmon; " 5 "And Salmon brings forth Booz of Rachab; and Booz brings forth Obed of Ruth; and Obed brings forth Jesse; " 6 "And Jesse brings forth David the king; and David the king brings forth Solomon of her that had been the wife of Urias; " 7 "And Solomon brings forth Roboam; and Roboam brings forth Abia; and Abia brings forth Asa; " 8 "And Asa brings forth Josaphat; and Josaphat brings forth Joram; and Joram brings forth Ozias; " 9 "And Ozias brings forth Joatham; and Joatham brings forth Achaz; and Achaz brings forth Ezekias; " 10 "And Ezekias brings forth Manasses; and Manasses brings forth Amon; and Amon brings forth Josias; " 11 And Josias brings forth Jechonias and his brethren, about the time they were carried away to Babylon: 12 "And after they were brought to Babylon, Jechonias brings forth Salathiel; and Salathiel brings forth Zorobabel; " 13 "And Zorobabel brings forth Abiud; and Abiud brings forth Eliakim; and Eliakim brings forth Azor; " 14 "And Azor brings forth Sadoc; and Sadoc brings forth Achim; and Achim brings forth Eliud; " 15 "And Eliud brings forth Eleazar; and Eleazar brings forth Matthan; and Matthan brings forth Jacob; " 16 And Jacob brings forth Joseph the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ. 17 "So all the generations from Abraham to David are fourteen generations; and from David until the carrying away into Babylon are fourteen generations; and from the carrying away into Babylon unto Christ are fourteen generations. " 18 Now the birth of Jesus Christ was likewise: When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Spirit. (o. pneuma) 19 Then Joseph her husband, being a just man, and not willing to make her a public example, was minded to put her away privately. 20 But while he thought on these things, behold, the angel of the LORD appeared unto him in a dream, saying, Joseph, you son of David, fear not to take unto you Mary your wife: for that which is conceived in her is of the Holy Spirit. (o. pneuma) 21 And she shall bring forth a son, and you shall call his name JESUS: for he shall save his people from their sins. 22 Now all this was done, that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying, 23 Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is, God with us. 24 Then Joseph being raised from sleep did as the angel of the Lord had bidden him, and took unto him his wife: 25 And had sexual contact with her not till she had brought forth her firstborn son: and he called his name JESUS.

Mt 1, 1-25

Verš 1
The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham.
Lk 1:31 - And, behold, you shall conceive in your womb, and bring forth a son, and shall call his name JESUS.

Verš 2
"Abraham brings forth Isaac; and Isaac brings forth Jacob; and Jacob brings forth Judas and his brethren; "
Gn 21:2 - For Sarah conceived, and bare Abraham a son in his old age, at the set time of which God had spoken to him.
Gn 25:26 - "And after that came his brother out, and his hand took hold on Esau's heel; and his name was called Jacob: and Isaac was threescore years old when she bare them. "
Gn 29:35 - "And she conceived again, and bare a son: and she said, Now will I praise the LORD: therefore she called his name Judah; and left bearing. "

Verš 3
"And Judas brings forth Phares and Zara of Thamar; and Phares brings forth Esrom; and Esrom brings forth Aram; "
Gn 38:27 - And it came to pass in the time of her travail, that, behold, twins were in her womb.
Gn 38:29 - And it came to pass, as he drew back his hand, that, behold, his brother came out: and she said, How have you broken forth? this breach be upon you: therefore his name was called Pharez.
Rút 4:18 - Now these are the generations of Pharez: Pharez brings forth Hezron,
1Krn 2:5 - "The sons of Pharez; Hezron, and Hamul. "
Rút 4:19 - And Hezron brings forth Ram, and Ram brings forth Amminadab,
1Krn 2:9 - "The sons also of Hezron, that were born unto him; Jerahmeel, and Ram, and Chelubai. "

Verš 6
"And Jesse brings forth David the king; and David the king brings forth Solomon of her that had been the wife of Urias; "
Rút 4:22 - And Obed brings forth Jesse, and Jesse brings forth David.
1Sam 16:1 - And the LORD said unto Samuel, How long will you mourn for Saul, seeing I have rejected him from reigning over Israel? fill your horn with oil, and go, I will send you to Jesse the Bethlehemite: for I have provided me a king among his sons.
1Sam 17:12 - "Now David was the son of that Ephrathite of Bethlehemjudah, whose name was Jesse; and he had eight sons: and the man went among men for an old man in the days of Saul. "
1Krn 2:15 - Ozem the sixth, David the seventh:
1Krn 12:18 - "Then the spirit came upon Amasai, who was chief of the captains, and he said, your are we, David, and on your side, you son of Jesse: peace, peace be unto you, and peace be to your helpers; for your God helps you. Then David received them, and made them captains of the band. "

Verš 7
"And Solomon brings forth Roboam; and Roboam brings forth Abia; and Abia brings forth Asa; "
1Kr 11:43 - And Solomon slept with his fathers, and was buried in the city of David his father: and Rehoboam his son reigned in his position.
1Krn 3:10 - And Solomon's son was Rehoboam, Abia his son, Asa his son, Jehoshaphat his son,

Verš 11
And Josias brings forth Jechonias and his brethren, about the time they were carried away to Babylon:
1Krn 3:16 - And the sons of Jehoiakim: Jeconiah his son, Zedekiah his son.

Verš 12
"And after they were brought to Babylon, Jechonias brings forth Salathiel; and Salathiel brings forth Zorobabel; "
1Krn 3:17 - "And the sons of Jeconiah; Assir, Salathiel his son, "
Ezd 3:2 - Then stood up Jeshua the son of Jozadak, and his brethren the priests, and Zerubbabel the son of Shealtiel, and his brethren, and built the altar of the God of Israel, to offer burnt offerings thereon, as it is written in the law of Moses the man of God.

Verš 18
Now the birth of Jesus Christ was likewise: When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Spirit. (o. pneuma)
Lk 1:27 - "To a virgin espoused to a man whose name was Joseph, of the house of David; and the virgin's name was Mary. "
Lk 1:34 - Then said Mary unto the angel, How shall this be, seeing I know not a man?

Verš 21
And she shall bring forth a son, and you shall call his name JESUS: for he shall save his people from their sins.
Lk 1:31 - And, behold, you shall conceive in your womb, and bring forth a son, and shall call his name JESUS.
Sk 4:12 - Neither is there salvation in any other: for there is no other name under heaven given among men, whereby we must be saved.

Verš 23
Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is, God with us.
Iz 7:14 - "Therefore the Lord himself shall give you a sign; Behold, a virgin shall conceive, and bear a son, and shall call his name Immanuel. "

Verš 25
And had sexual contact with her not till she had brought forth her firstborn son: and he called his name JESUS.
Lk 2:21 - And when eight days were accomplished for the circumcising of the child, his name was called JESUS, which was so named of the angel before he was conceived in the womb.

Mt 1,1-17 - Lk 3, 23–38.Rodokmeň Ježiša Krista ukazuje, že Pán Ježiš pochádza skutočne z Abrahámových potomkov (Gn 12, 3) a z Dávidovho rodu (2 Sam 7, 12–16) podľa prisľúbení daných Abrahámovi a Dávidovi.

Mt 1,1 - "Syn Dávidov" je obľúbené pomenovanie Mesiáša u prorokov; tento názov používali na označenie Mesiáša aj Židia. "Kristus" je grécke slovo; je to preklad hebrejského slova "Mesiáš", po slovensky "Pomazaný". Pomazaním olejom sa v Starom zákone ustanovovali a uvádzali do úradu králi, kňazi a proroci. Kristus je Kráľ, Veľkňaz a Prorok. Kristus, ako potomok Abrahámov a Dávidov, vystupuje v dejinách ako stredobod všetkého, čo Boh urobil pre spásu ľudského pokolenia. Až po Ježiša trvá príprava na spásu. Ježiš spásu uskutočňuje a s ním prichádza na svet prisľúbené Božie kráľovstvo.

Mt 1,2 - Tento rodokmeň symetricky vyjadruje tri obdobia dejín spásy a dejín vyvoleného národa: od Abraháma po Dávida, od Dávida po babylonské zajatie a od babylonského zajatia po Krista. Každé obdobie je zastúpené symetricky 14 rodmi, hoci ich v skutočnosti bolo oveľa viac. Preto »mal syna« tu nemusí znamenať vždy bezprostredného otca. V rodokmeni sa uvádzajú aj štyri ženy, z toho tri cudzinky, ktoré počali v nezákonitej situácii. Tým sa naznačuje, že Ježiš prišiel spasiť všetkých ľudí, Židov i pohanov.

Mt 1,11 - Odvádzanie Židov do babylonského zajatia sa začalo za Joakima (roku 605 pred Kristom) a bolo dokončené roku 587.

Mt 1,16 - Jozef sa nazýva manželom Márie, lebo podľa Božej vôle uzavrel s ňou manželský zväzok. Pravda, v manželstve zachovávali obaja ustavičné panenstvo, žili ako brat a sestra. Pretože medzi Jozefom a Máriou bolo uzavreté riadne manželstvo, Ježiš patril manželským právom nielen Panne Márii, ale aj Jozefovi. A to je dôvod, prečo rodokmeň, ktorý je vlastne Jozefovým rodokmeňom, mohol byť označený ako rodokmeň Ježiša Krista.

Mt 1,18 - Zasnúbenie u Židov bolo už pravým manželstvom. Len ešte "spolu nebývali" a až asi po roku manžel – snúbenec "prijal manželku" do svojho domu.

Mt 1,19 - Manžel u Židov mohol manželku prepustiť, ale musel jej dať priepustný list, v ktorom bola uvedená aj príčina prepustenia. Jozef nepomýšľal na takéto úradné prepustenie. Bol presvedčený o Máriinej nevinnosti, len nechápal toto tajomstvo.

Mt 1,23 - Iz 7, 14.

Mt 1,25 - Duch Svätý poučil Jozefa, že Mária sa v panenstve stala matkou Božieho Syna; preto neporušil jej panenstvo ani pred narodením ani po narodení Božieho Syna. To je učenie viery, o ktorom nemožno pochybovať. Výraz "ale nepoznal ju, kým neporodila syna," je hebraizmus a doslovný preklad latinského textu, ktorý podľa zmyslu treba chápať: A bez toho, že by s ňou nažíval, porodila syna. Ostatné časti evanjelia, ako aj tradícia Cirkvi predpokladajú ustavičné panenstvo Panny Márie. Hebraizmus »kým (až) neporodila« bol zaužívaný výraz východného človeka; vidno to aj z 2 Sam 6, 23: "Saulovej dcére Michol sa nenarodil syn až do dňa jej smrti." Spojka "až" ("kým") tu nepoukazuje na to, čo bude, ale na fakt, ktorý sa stal, alebo nestal.