výhody registrácie

Pieseň

Biblia - Sväté písmo

(KAR - Maďarský - Karoli)

Pie 1, 1-17

1 Énekek éneke, mely Salamoné. 2 Csókoljon meg engem az õ szájának csókjaival; 3 A te drága kenetid jók illatozásra; 4 Vonj engemet te utánad, hadd fussunk! 5 Fekete vagyok, de szép, Jeruzsálem leányai; 6 Ne nézzetek engem, hogy én fekete vagyok, hogy a nap lesütött engem; 7 Mondd meg nékem, [te,] a kit az én lelkem szeret, 8 Mivelhogy nem tudod, oh asszonyok között legszebb! 9 A Faraó szekereiben való paripákhoz hasonlítlak téged, én mátkám. 10 Szépek a te orczáid a [halántékra való] lánczokban, 11 Arany lánczokat csinálunk néked, 12 Mikor a király az õ asztalánál ül, 13 [Olyan] az én szerelmesem nékem, mint egy kötés mirha, 14 [Mint] az Engedi szõlõiben a cziprusfürt, 15 Ímé, szép vagy én mátkám, ímé, szép vagy, 16 Ímé, te [is] szép vagy én szerelmesem, gyönyörûséges, 17 A mi házainknak gerendái czédrusfák,

Pie 1, 1-17

Verš 2
Csókoljon meg engem az õ szájának csókjaival;
Pie 4:10 - Mely igen szépek a te szerelmeid, én húgom, jegyesem!

Verš 4
Vonj engemet te utánad, hadd fussunk!
1Pt 1:8 - A kit, noha nem láttatok, szerettek; a kiben, noha most nem látjátok, de hisztek [benne], kibeszélhetetlen és dicsõült örömmel örvendeztek:

Verš 7
Mondd meg nékem, [te,] a kit az én lelkem szeret,
Dt 12:5 - Hanem azt a helyet, a melyet kiválaszt az Úr, a ti Istenetek minden ti törzsetek közül, hogy az õ nevét oda helyezze [és] ott lakozzék, [azt] gyakoroljátok és oda menjetek.
Pie 3:1 - Az én ágyasházamban éjjeleken keresém azt, a kit szeret az én lelkem,

Verš 8
Mivelhogy nem tudod, oh asszonyok között legszebb!
Pie 5:9 - Micsoda a te szerelmesed [egyéb] szerelmesek felett,
Pie 6:1 - Szép vagy én mátkám, mint Tirsa [városa,]

Verš 9
A Faraó szekereiben való paripákhoz hasonlítlak téged, én mátkám.
Pie 2:2 - Mint a liliom a tövisek közt,
Pie 2:10 - Szóla az én szerelmesem nékem, és monda:
Pie 2:13 - A fügefa érleli elsõ gyümölcsét,
Pie 4:1 - Ímé szép vagy, én mátkám, ímé szép vagy,
Pie 4:7 - Mindenestõl szép vagy, én mátkám,
Pie 5:2 - Én elaludtam, de lelkemben vigyázok vala,
Pie 6:4 - Mint a pomagránát darabja a te vakszemed,
Jn 15:14 - Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, a miket én parancsolok néktek.

Verš 10
Szépek a te orczáid a [halántékra való] lánczokban,
Ez 16:11 - És felékesítélek ékeségekkel, s adtam karpereczeket kezeidre és lánczot nyakadra.

Verš 16
Ímé, te [is] szép vagy én szerelmesem, gyönyörûséges,
Pie 4:1 - Ímé szép vagy, én mátkám, ímé szép vagy,
Pie 5:12 - Az õ szemei mint a vízfolyás mellett való galambok,

Pies 1,1 - O Šalamúnovom autorstve Veľpiesne pozri úvod.

Pies 1,3 - Vzácny olej urodzení obyvatelia Šalamúnovej krajiny mávali v dobre zatvorených nádobách. Len jeho rozliatím sa roznášala jeho vôňa. Iní prekladajú "olej prelievaný", prelievaním pozbavený nečistoty, teda veľmi čistý.

Pies 1,4 - V Palestíne sa manželia nazývajú kráľ a kráľovná, kým trvá sobáš, a ten u niektorých bohatších rodín trval aj niekoľko dní. V tom čase novomanželia sedávali na napodobenom tróne a hostia im vzdávali priamo kráľovské pocty.

Pies 1,5 - Kedar, Šalma, mená severoarabských beduínskych kmeňov. Pleť snúbenice podobá sa farbe stanov, ktoré boli z hnedej kozej srsti.

Pies 1,6 - Bratia snúbenice na Východe mali plnú právomoc, keď zomrel otec.

Pies 1,7 - Pastieri sa cez poludnie zdržiavali pri nejakom prameni, kde napájali stáda a kde potom trávili svoj odpočinok.

Pies 1,9 - Faraón mal rád prepych. Jeho kone boli najkrajšie a skvostne vyzdobené.

Pies 1,12 - Nard nosievali ženy pre jeho silnú vôňu vo vrecúškach na prsiach.

Pies 1,14 - Cyprusový ker je zo dva metre vysoký a v kvete šíri vôkol seba silnú vôňu. Z jeho kvetov strapcového tvaru sa získava voňavka. Rástol vo viniciach utešenej oázy (Engadi) na západnom brehu Mŕtveho mora.

Pies 1,17 - Predstava je táto: Snúbenci si sadli na zelenú pažiť. Majestátne cédre so svojimi vetvami sú kostrou, stĺpmi a povalou ich "domu" a menšie cyprusy sú výplňou stien.