výhody registrácie

Pieseň

Biblia - Sväté písmo

(KAR - Maďarský - Karoli)

Pie 3, 1-11

1 Az én ágyasházamban éjjeleken keresém azt, a kit szeret az én lelkem, 2 Immár felkelek és eljárom a várost, 3 Megtalálának engem az õrizõk, a kik a várost kerülik. [Mondék nékik:] 4 Alig mentem vala el azoktól, 5 Kényszerítelek titeket, Jeruzsálemnek leányai, 6 Kicsoda az, a ki feljõ a pusztából, 7 Ímé, ez a Salamon gyaloghintaja, 8 Mindnyájan fegyverfogók, hadakozásban bölcsek, 9 Hálóágyat csinált magának Salamon király 10 Oszlopait ezüstbõl csinálta, 11 Jõjjetek ki, és nézzétek, Sionnak leányai,

Pie 3, 1-11

Verš 9
Hálóágyat csinált magának Salamon király
Pie 6:12 -

Verš 6
Kicsoda az, a ki feljõ a pusztából,
Pie 8:5 - Kicsoda ez a ki feljõ a pusztából,

Pies 3,1-4 - Myšlienky a túžby, ktorými sa snúbenica zapodieva, vyjadruje básnik dramatickým dejom. Opísané udalosti nie sú teda skutočnosťou, ale nie sú ani iba snom.

Pies 3,6 - Nevestu do ženíchovho domu prenášajú na Východe po sobáši na mrku, ba niekedy až za tmy. Priatelia a ženíchovi vrstovníci tvoria sprievod, v noci, pravda, s čadiacimi pochodňami. Nosidlá, čo pošle pre nevestu ženích, v hlučnom zástupe sú celkom zahalené do vonného dymu. Sprievod hučí nielen sobášnymi, lež aj bojovými piesňami, ba zamieša sa do nich zavše štrngot zbraní. V niektorých krajinách ešte aj dnes mávajú na sobášoch ozbrojený sprievod, aby sa tak zvýšil ich lesk. Zíde sa však zbraň v noci i proti nečakaným násilenstvám lúpežníkov.

Pies 3,9 - Šalamún, kráľ, je tu názov pre ženícha, kým trvá svadba. Libanonské drevo značí vzácny céder.

Pies 3,10 - Purpur – látka tmavočerveného zafarbenia. Eben – vzácne čierne drevo.

Pies 3,11 - Sion – pahorok v Jeruzaleme. Šalamún – ženích. Za starých časov na Východe venčievali ženícha. Tento veniec bol tou jeho "korunou", kým on bol "kráľom".