výhody registrácie

Pieseň

Biblia - Sväté písmo

(KAR - Maďarský - Karoli)

Pie 4, 1-16

1 Ímé szép vagy, én mátkám, ímé szép vagy, 2 A te fogaid hasonlók a megnyirt [juhok] nyájához, 3 Mint a karmazsin czérna, a te ajkaid, 4 Hasonló a te nyakad a Dávid tornyához, 5 A te két emlõd [olyan,] mint két vadkecske, 6 Míg meghûsül a nap, és elmulnak az árnyékok, 7 Mindenestõl szép vagy, én mátkám, 8 Én velem a Libánusról, én jegyesem, 9 Megsebesítetted az én szívemet, én húgom, jegyesem, 10 Mely igen szépek a te szerelmeid, én húgom, jegyesem! 11 Színmézet csepegnek a te ajkaid, én jegyesem, 12 [Olyan, mint a] berekesztett kert az én húgom, jegyesem! 13 A te csemetéid gránátalmás kert, 14 Nárdus és sáfrány, jóillatú nád és fahéj, 15 Kerteknek forrása, élõ vizeknek kútfeje, 16 Serkenj fel északi szél, és jõjj el déli szél,

Pie 4, 1-16

Verš 1
Ímé szép vagy, én mátkám, ímé szép vagy,
Pie 4:3 - Mint a karmazsin czérna, a te ajkaid,
Pie 6:7 - Kicsoda az, a ki úgy láttatik mintegy hajnal,
Pie 6:5 - Hatvanan vannak a királynék,

Verš 3
Mint a karmazsin czérna, a te ajkaid,
Ž 147:1 - Dicsérjétek az Urat! Hiszen Istenünkrõl énekelni jó; hiszen õt dicsérni gyönyörûséges és illendõ dolog!
Kol 4:6 - A ti beszédetek mindenkor kellemetes [legyen,] sóval fûszerezett; hogy tudjátok, hogy mimódon kell néktek kinek-kinek megfelelnetek.

Verš 4
Hasonló a te nyakad a Dávid tornyához,
Pie 7:4 - A te nyakad, mint az elefánttetembõl csinált torony;

Verš 5
A te két emlõd [olyan,] mint két vadkecske,
Pie 7:3 - A te két emlõd, [mint] két õzike,

Pies 4,1 - Ženy podľa východného zvyku chodievali so zakrytou tvárou. – Mladuche sa vlnia krásne čierne vlasy, ani keby to bol príval čiernych palestínskych kôz, čo vlnami sa valí dolu grúňmi. – Galaád je horstvo vo východnom Zajordánsku.

Pies 4,2 - Ovca býva najbelšia, keď je vykúpaná pred strihačkou. Mladucha má teda v oboch radoch všetky zuby.

Pies 4,3 - Rozpuklina v zrelom granátovom jablku dá nazrieť na červené, lesklé jadrá. Prirovnanie vystihuje i tvar mladuchiných líc i farbu pleti.

Pies 4,4 - Mladuchin krk podobá sa Dávidovej veži, ovešanej štítmi bojovníkov, lebo priam tak z retiazok, čo zdobia jej krk, visia navešané peniažteky, mesiačky a iné drobnôstky. Také veže do výšky sa stupňovite zužovali. Výstupkami na nich, zabezpečenými cimburím, dalo sa chodiť vôkol. Štíty, keď ich práve bojovníci nepotrebovali, vešiavali bojovníci na cimburie výstupku, čo mali nad hlavami.

Pies 4,6 - Myrhový vrch, kadidlový pahorček je asi vŕšok Sion, na ktorom sa prinášali Bohu žertvy, kadidlo a iné obety.

Pies 4,8 - Amana je tá časť Antilibanona, z ktorej tečie rieka Amana, dnes nazývaná Barada. – Senir podľa Dt 3,9 je amorejský názov horstva Hermon; tu je to však severná časť Antilibanonu (porov. 1 Krn 5,23).

Pies 4,14 - Nard je vonný olej. Dorába sa z koreňov a kvetov nardu, rastliny, čo rastie v južnej Ázii. Zo šafranu dorábali voňavky a farby. – Puškvorcové korenie a puškvorcový olej boli známe voňavkárom. Škorica bola tiež vyhľadávaná; z jej koreňov sa pripravoval vonný olej. Kadidlo je (silicová) hmota z rozmanitých druhov (stromku) Boswellia, najmä druhu Boswellia sacra. – Aloa je vlastne krovinaté drevo s vonnou smolou. – Balzam je zas šťava silnej vône z balzamových kmeňov.