výhody registrácie

Pieseň

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Pie 1, 1-34

1 Šalomounova píseň písní 1 Šalomounova píseň písní 2 Kéž by mne zlíbal polibky svých úst - nad víno lahodná jsou milování tvá! 2 Kéž by mne zlíbal polibky svých úst - nad víno lahodná jsou milování tvá! 3 Oleje tvé tolik lahodně voní, jak olej se line jméno tvé - to proto tě panny milují. 3 Oleje tvé tolik lahodně voní, jak olej se line jméno tvé - to proto tě panny milují. 4 Vezmi mě s sebou, poběžíme, do svých pokojů kéž uvede mě král! Veselit a radovat se budeme z tebe, nad víno vychutnáme milování tvá - ach, po právu tě milují! 4 Vezmi mě s sebou, poběžíme, do svých pokojů kéž uvede mě král! Veselit a radovat se budeme z tebe, nad víno vychutnáme milování tvá - ach, po právu tě milují! 5 Snědá jsem, a jsem líbezná, dcery jeruzalémské, tak jako stany Kedarských, jak baldachýny Šalomounovy. 5 Snědá jsem, a jsem líbezná, dcery jeruzalémské, tak jako stany Kedarských, jak baldachýny Šalomounovy. 6 Nehleďte na mne, že snědá jsem, to slunce se do mne opřelo! Synové matky mé v hněvu proti mně přikázali mi hlídat vinice, svou vlastní vinici však nehlídala jsem. 6 Nehleďte na mne, že snědá jsem, to slunce se do mne opřelo! Synové matky mé v hněvu proti mně přikázali mi hlídat vinice, svou vlastní vinici však nehlídala jsem. 7 Pověz mi ty, kterého z duše miluji, kde paseš stáda svá, kde o polednách uléháš? Proč zahalená bloudit mám kolem tvých druhů a jejich stád? 7 Pověz mi ty, kterého z duše miluji, kde paseš stáda svá, kde o polednách uléháš? Proč zahalená bloudit mám kolem tvých druhů a jejich stád? 8 Nevíš-li sama, ty nejkrásnější z žen, jen vyjdi v patách ovečkám a svoje kůzlátka nech pást tam, kde pastýři mají stan. 8 Nevíš-li sama, ty nejkrásnější z žen, jen vyjdi v patách ovečkám a svoje kůzlátka nech pást tam, kde pastýři mají stan. 9 Ke klisně z faraonových spřežení tě, moje lásko, přirovnám. 9 Ke klisně z faraonových spřežení tě, moje lásko, přirovnám. 10 Náušnice zdobí líce tvé, tvé hrdlo korále. 10 Náušnice zdobí líce tvé, tvé hrdlo korále. 11 Zlaté náušnice uděláme ti se stříbrnými přívěsky! 11 Zlaté náušnice uděláme ti se stříbrnými přívěsky! 12 Dokud král na svém lůžku hoduje, vůni vydává můj nard. 12 Dokud král na svém lůžku hoduje, vůni vydává můj nard. 13 Svazkem myrhy je mi milý můj, když na mých prsou spočívá. 13 Svazkem myrhy je mi milý můj, když na mých prsou spočívá. 14 Trsem heny je mi milý můj na vinicích v En-gedi. 14 Trsem heny je mi milý můj na vinicích v En-gedi. 15 Ach, jak jsi krásná, lásko má, ach, jak krásná, oči máš jako holubičky! 15 Ach, jak jsi krásná, lásko má, ach, jak krásná, oči máš jako holubičky! 16 Ach, jak jsi krásný, milý můj, jak jsi líbezný! Naše lože se zelená, 16 Ach, jak jsi krásný, milý můj, jak jsi líbezný! Naše lože se zelená, 17 cedrové krovy má náš dům, naše trámy jsou z cypřišů. 17 cedrové krovy má náš dům, naše trámy jsou z cypřišů.

Pie 1, 1-34

Verš 2
Kéž by mne zlíbal polibky svých úst - nad víno lahodná jsou milování tvá!
Pie 4:10 - Ach, jak jsou krásná milování tvá, má drahá nevěsto! Nad víno lahodnější jsou milování tvá, vůně tvých olejů nad všechny balzámy.

Verš 4
Vezmi mě s sebou, poběžíme, do svých pokojů kéž uvede mě král! Veselit a radovat se budeme z tebe, nad víno vychutnáme milování tvá - ach, po právu tě milují!
1Pt 1:8 - Nikdy jste ho neviděli, a přece ho milujete. Ani teď ho ještě nevidíte, a přece v něj věříte. Radujte se tedy nevýslovnou, velkolepou radostí,

Verš 7
Pověz mi ty, kterého z duše miluji, kde paseš stáda svá, kde o polednách uléháš? Proč zahalená bloudit mám kolem tvých druhů a jejich stád?
Dt 12:5 - Vyhledávejte místo, které si Hospodin, váš Bůh, uprostřed vašich kmenů vyvolí za příbytek a kde umístí své jméno. Tam choďte
Pie 3:1 - Na lůžku jsem toužila za nocí po tom, kterého z duše miluji. Hledala jsem ho, ale nenašla.

Verš 8
Nevíš-li sama, ty nejkrásnější z žen, jen vyjdi v patách ovečkám a svoje kůzlátka nech pást tam, kde pastýři mají stan.
Pie 5:9 - Čím je tvůj miláček zvláštní, ty nejkrásnější z žen? Čím je tvůj miláček zvláštní, že nutíš nás k přísaze?
Pie 6:1 - Kam odešel tvůj miláček, ty nejkrásnější z žen? Kam se obrátil tvůj miláček, abychom jej s tebou hledali?

Verš 9
Ke klisně z faraonových spřežení tě, moje lásko, přirovnám.
Pie 2:2 - Jako lilie mezi bodláky, tak je má milá mezi dívkami.
Pie 2:10 - Můj milý ozval se a ke mně promluvil: Vstaň, lásko má, má překrásná, a pojď!
Pie 2:13 - Fíkovník nasytil své plody mízou, révový květ svou vůni vydává: Vstaň, lásko má, má překrásná, a pojď!
Pie 4:1 - Ach, jak jsi krásná, lásko má, ach, jak jsi krásná! Tvé oči pod závojem jsou jako holubičky, tvé vlasy jako stádo koz, jež sbíhá z gileádských hor.
Pie 4:7 - Celá jsi krásná, lásko má, jsi dokonalá, bez vady!
Pie 5:2 - Spím, ale mé srdce bdí. Slyšte - už klepe můj milý! Otevři, má drahá, lásko má, holubičko má, má dokonalá! Hlavu mám rosou pokrytou, kadeře plné nočních krůpějí!
Pie 6:4 - Jak Tirsa jsi krásná, lásko má, jak Jeruzalém líbezná, jak hvězdné šiky úchvatná!
Jn 15:14 - Vy jste moji přátelé, děláte-li, co vám přikazuji.

Verš 10
Náušnice zdobí líce tvé, tvé hrdlo korále.
Ez 16:11 - Ozdobil jsem tě šperky, na ruce ti dal náramky a náhrdelník na šíji.

Verš 16
Ach, jak jsi krásný, milý můj, jak jsi líbezný! Naše lože se zelená,
Pie 4:1 - Ach, jak jsi krásná, lásko má, ach, jak jsi krásná! Tvé oči pod závojem jsou jako holubičky, tvé vlasy jako stádo koz, jež sbíhá z gileádských hor.
Pie 5:12 - Jeho oči jsou jako holoubci mezi vodními potůčky; v mléce se koupají, vsazené jako klenoty.

Pies 1,1 - O Šalamúnovom autorstve Veľpiesne pozri úvod.

Pies 1,3 - Vzácny olej urodzení obyvatelia Šalamúnovej krajiny mávali v dobre zatvorených nádobách. Len jeho rozliatím sa roznášala jeho vôňa. Iní prekladajú "olej prelievaný", prelievaním pozbavený nečistoty, teda veľmi čistý.

Pies 1,4 - V Palestíne sa manželia nazývajú kráľ a kráľovná, kým trvá sobáš, a ten u niektorých bohatších rodín trval aj niekoľko dní. V tom čase novomanželia sedávali na napodobenom tróne a hostia im vzdávali priamo kráľovské pocty.

Pies 1,5 - Kedar, Šalma, mená severoarabských beduínskych kmeňov. Pleť snúbenice podobá sa farbe stanov, ktoré boli z hnedej kozej srsti.

Pies 1,6 - Bratia snúbenice na Východe mali plnú právomoc, keď zomrel otec.

Pies 1,7 - Pastieri sa cez poludnie zdržiavali pri nejakom prameni, kde napájali stáda a kde potom trávili svoj odpočinok.

Pies 1,9 - Faraón mal rád prepych. Jeho kone boli najkrajšie a skvostne vyzdobené.

Pies 1,12 - Nard nosievali ženy pre jeho silnú vôňu vo vrecúškach na prsiach.

Pies 1,14 - Cyprusový ker je zo dva metre vysoký a v kvete šíri vôkol seba silnú vôňu. Z jeho kvetov strapcového tvaru sa získava voňavka. Rástol vo viniciach utešenej oázy (Engadi) na západnom brehu Mŕtveho mora.

Pies 1,17 - Predstava je táto: Snúbenci si sadli na zelenú pažiť. Majestátne cédre so svojimi vetvami sú kostrou, stĺpmi a povalou ich "domu" a menšie cyprusy sú výplňou stien.