výhody registrácie

Pieseň

Biblia - Sväté písmo

(KAR - Maďarský - Karoli)

Pie 2, 1-17

1 Én Sáronnak rózsája [vagyok,] és a völgyek lilioma. 2 Mint a liliom a tövisek közt, 3 Mint az almafa az erdõnek fái közt, 4 Bevisz engem a borozó házba, 5 Erõsítsetek engem szõlõvel, 6 Az õ balkeze az én fejem alatt van, 7 Kényszerítlek titeket, Jeruzsálemnek leányai, 8 Az én szerelmesemnek szavát [hallom], ímé, õ jõ, 9 Hasonlatos az én szerelmesem az õzhöz, vagy a szarvasoknak fiához. 10 Szóla az én szerelmesem nékem, és monda: 11 Mert ímé a tél elmult, 12 Virágok láttatnak a földön, 13 A fügefa érleli elsõ gyümölcsét, 14 Én galambom, a kõsziklának hasadékiban, 15 Fogjátok meg nékünk a rókákat, a rókafiakat, 16 Az én szerelmesem enyém, és én az övé, 17 Míglen meghûsül a nap és az árnyékok elmúlnak:

Pie 2, 1-17

Verš 17
Míglen meghûsül a nap és az árnyékok elmúlnak:
Pie 4:6 - Míg meghûsül a nap, és elmulnak az árnyékok,

Verš 14
Én galambom, a kõsziklának hasadékiban,
Pie 5:13 - Az õ orczája hasonlatos a drága füveknek táblájához,
Pie 5:16 - Az õ ínye édességek,

Verš 6
Az õ balkeze az én fejem alatt van,
Pie 8:3 - Az õ balkeze az én fejem alatt,

Verš 15
Fogjátok meg nékünk a rókákat, a rókafiakat,
Ez 13:4 - Mint rókák a romok közt, olyanokká lettek prófétáid, oh Izráel!
Lk 13:32 - És monda nékik: Elmenvén mondjátok meg annak a rókának: Ímé ördögöket ûzök ki és gyógyítok ma és holnap, és harmadnapon elvégeztetem.

Pies 2,1 - Snúbenica vraví skromne, že je kvietkom na saronských nivách. Presný význam hebrejského slova chabaććeleth nie je známy. Bol to vari narcis. Saron značí vlastne rovinu. Ako vlastné meno slúži prímorskému rovinnému pásu od prístavu Jafy (Jaffa) po pohorie Karmel na severe.

Pies 2,2 - Ženích odmeňuje skromnú samochválu snúbenice.

Pies 2,4 - Víno symbolizovalo lásku (porov. 1,2). Vínna pivnica je teda miesto, kde sa snúbenici podá nápoj lásky. Na dome, kde sa v pivnici čapovalo víno, bol znak, aby upozornil na pivnicu milovníkov vína.

Pies 2,5 - Hrozienkový koláč piekli z lisovaných hrozienok a jemnej múky. Také koláče sa užívali pri pohanských obetách (Oz 3,1).

Pies 2,7 - Srna (gazela) a laň sú v poézii znakmi lásky (porov. Prís 5,19).

Pies 2,9 - Úzke oblôčiky v palestínskych domcoch, najmä na vidieku, nie sú zväčša podnes zasklené, lež opatrené mriežkou.

Pies 2,12 - Hrdlička je sťahovavý vták, a preto veští príchod jari, keď sa zjaví.

Pies 2,13 - Ako vtáčí spev i rané figy, i kvet viničový zvestujú jar. Okrem toho slúžia (figovník a vinič) za symboly pokojného šťastia (porov. 1 Kr 5,5).

Pies 2,14 - Snúbenica v dome za mriežkou je skrytá pred nepriateľskými zrakmi ako holubica pred jastrabom v neprístupných skalných rozsadlinách.

Pies 2,15 - Líšky vystrájajú vo vinici hrabaním a obžieraním hrozna. Zmysel: Bár by sa nič nevyskytlo, čo by kazilo a podrývalo vzrast a dozrievanie snúbeneckej lásky.

Pies 2,17 - Deň sa na jar v Palestíne ochladzuje navečer, keď sa zdvihne chladný vietor. Zmysel: Ostaň so mnou, teš sa zo mňa do večera, ako gazely a lane, čo sa do súmraku popásajú v balzamových vonných horách.