výhody registrácie

Pieseň

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Pie 2, 1-17

1 Som lúčny kvietok na saronských rovinách, ľalia v údoliach. 2 Jak ľalia medzi tŕním je moja priateľka medzi dievčencami. 3 Sťa jabloň medzi plánkami je milý môj medzi mládencami. V jeho tôni sedím, ako sa mi žiadalo, a jeho ovocie je sladké môjmu podnebiu. 4 Vovádza ma do vínnej pivnice a jeho zástava nado mnou je láska. 5 Posilnite ma hrozienkovým koláčom, občerstvite ma jablkami, lebo som chorá od lásky! 6 Pod mojou hlavou jeho ľavica a jeho pravica ma ľúbo privíňa. 7 Zaprisahám vás, dcéry jeruzalemské, na srny a lane na poli: Nezobúdzajte ani nerušte lásku, kým sa jej samej nezachce. 8 Hlas môjho milého! Hľa, on prichádza! Po horách skáče, po vŕškoch hupká. 9 Milý môj je sťa srna, je ako jeleníča. Hľa, veď už stojí pred naším múrom! Okiencom hľadí, cez mriežku sa díva. 10 Môj milý začal a povedal mi: Hor’ sa, priateľka moja, krásava moja, a poď! 11 Lebo, hľa, už je po zime, dážď prestal, pominul! 12 Kvieťa sa kľuje po kraji, nadišiel spevu čas. Hrdličky hrkútanie po našom kraji znie. 13 Na fige bronie už rané ovocie, roznáša vôňu vinič v rozkvete. Nuž, hor’ sa, priateľka moja, krásava moja, a poď! 14 Holubica moja v rozsadlinách skál, v úkryte na bralách, daj zrieť mi svoju tvár, daj počuť mi svoj hlas, veď sladký je tvoj hlas a prekrásna je tvoja tvár. 15 Polapajte nám líšky, maličké líštičky, čo škodu robia po viniciach. A naša vinica je práve v rozkvete. 16 Môj milý je môj a ja som jeho, on, ktorý pasie medzi ľaliami. 17 Až ochladí sa deň a nachýlia sa tône, príď, milý môj, buď srne podobný alebo jeleníčaťu na horách voňavých!

Pie 2, 1-17

Verš 17
Až ochladí sa deň a nachýlia sa tône, príď, milý môj, buď srne podobný alebo jeleníčaťu na horách voňavých!
Pie 4:6 - Až ochladí sa deň a nachýlia sa tône, vyjdem si na vrch myrhový a na kadidlový pahorček.

Verš 14
Holubica moja v rozsadlinách skál, v úkryte na bralách, daj zrieť mi svoju tvár, daj počuť mi svoj hlas, veď sladký je tvoj hlas a prekrásna je tvoja tvár.
Pie 5:13 - Jeho líca sťa hriadky balzamu, na ktorých pučia vonné byliny. Jeho pery sťa ľalie, z ktorých prvá myrha steká.
Pie 5:16 - Jeho ústa sú presladké a všetko na ňom je pôvabné. Taký je môj milý, taký je priateľ môj, dcéry jeruzalemské!

Verš 6
Pod mojou hlavou jeho ľavica a jeho pravica ma ľúbo privíňa.
Pie 8:3 - Pod mojou hlavou jeho ľavica a jeho pravica ma ľúbo privíňa.

Verš 15
Polapajte nám líšky, maličké líštičky, čo škodu robia po viniciach. A naša vinica je práve v rozkvete.
Ez 13:4 - Ako líšky v zrúcaninách sú tvoji proroci, Izrael.
Lk 13:32 - On im povedal: „Choďte a povedzte tej líške: »Hľa, vyháňam zlých duchov a uzdravujem dnes i zajtra a tretieho dňa dokončím.

Pies 2,1 - Snúbenica vraví skromne, že je kvietkom na saronských nivách. Presný význam hebrejského slova chabaććeleth nie je známy. Bol to vari narcis. Saron značí vlastne rovinu. Ako vlastné meno slúži prímorskému rovinnému pásu od prístavu Jafy (Jaffa) po pohorie Karmel na severe.

Pies 2,2 - Ženích odmeňuje skromnú samochválu snúbenice.

Pies 2,4 - Víno symbolizovalo lásku (porov. 1,2). Vínna pivnica je teda miesto, kde sa snúbenici podá nápoj lásky. Na dome, kde sa v pivnici čapovalo víno, bol znak, aby upozornil na pivnicu milovníkov vína.

Pies 2,5 - Hrozienkový koláč piekli z lisovaných hrozienok a jemnej múky. Také koláče sa užívali pri pohanských obetách (Oz 3,1).

Pies 2,7 - Srna (gazela) a laň sú v poézii znakmi lásky (porov. Prís 5,19).

Pies 2,9 - Úzke oblôčiky v palestínskych domcoch, najmä na vidieku, nie sú zväčša podnes zasklené, lež opatrené mriežkou.

Pies 2,12 - Hrdlička je sťahovavý vták, a preto veští príchod jari, keď sa zjaví.

Pies 2,13 - Ako vtáčí spev i rané figy, i kvet viničový zvestujú jar. Okrem toho slúžia (figovník a vinič) za symboly pokojného šťastia (porov. 1 Kr 5,5).

Pies 2,14 - Snúbenica v dome za mriežkou je skrytá pred nepriateľskými zrakmi ako holubica pred jastrabom v neprístupných skalných rozsadlinách.

Pies 2,15 - Líšky vystrájajú vo vinici hrabaním a obžieraním hrozna. Zmysel: Bár by sa nič nevyskytlo, čo by kazilo a podrývalo vzrast a dozrievanie snúbeneckej lásky.

Pies 2,17 - Deň sa na jar v Palestíne ochladzuje navečer, keď sa zdvihne chladný vietor. Zmysel: Ostaň so mnou, teš sa zo mňa do večera, ako gazely a lane, čo sa do súmraku popásajú v balzamových vonných horách.