výhody registrácie

Pieseň

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Pie 2, 1-17

1 Som ružou šárónskou, ľaliou údolí. 2 Ako ľalia medzi bodľačím, tak je moja milovaná medzi devami. 3 Ako jabloň medzi stromami lesa, tak je môj milý medzi junákmi. S túžbou som si sadla do jeho tône, jeho ovocie je sladké môjmu podnebiu. 4 Zaviedol ma do vínnej pivnice a láska bola jeho znakom nado mnou. 5 Posilnite ma hroznovými koláčmi, občerstvite ma jablkami, lebo som chorá od lásky. 6 Jeho ľavica je pod mojou hlavou a jeho pravica ma objíma. 7 Zaprisahávam vás, dcéry jeruzalemské, pri gazelách a poľných jeleniciach, neprebúdzajte a nerušte lásku, kým sama nechce! 8 Čuj! Môj milý! Ajhľa, to on prichádza. Vystupuje na vrchy, poskakuje po pahorkoch. 9 Môj milý podobný je gazele alebo mladému jeleňovi; ajhľa, tu stojí za naším múrom, pozerá cez okno, nazerá cez mreže. 10 Môj milý sa ozval a povedal mi: Vstaň, moja milovaná, kráska moja, a poď! 11 Veď hľa, zima sa pominula, dážď prestal, odtiahol. 12 Kvety sa zjavujú na zemi, priblížil sa čas spevu a hlas hrdličky počuť v našom kraji. 13 Figovník už sfarbil svoje mladé plody a kvitnúci vinič rozdáva vôňu. Vstaň, moja milovaná, kráska moja, a poď! 14 Holubica moja, v skalných zákutiach a v skrýši príkrych svahov ukáž mi svoju tvár. Daj mi počuť svoj hlas; lebo tvoj hlas je príjemný a tvoja tvár je spanilá. 15 Pochytajte nám líšky, maličké líšky, ktoré ničia vinice; naše vinice práve kvitnú. 16 Môj milý patrí mne, ja patrím jemu, jemu, čo pasie medzi ľaliami. 17 Skôr, ako zaveje večerný vánok a zmiznú tiene, vráť sa, milý môj, a podobný buď gazele alebo mladému jeleňovi na vrchoch béterských!

Pie 2, 1-17

Verš 17
Skôr, ako zaveje večerný vánok a zmiznú tiene, vráť sa, milý môj, a podobný buď gazele alebo mladému jeleňovi na vrchoch béterských!
Pie 4:6 - Skôr, ako zaveje večerný vánok a zmiznú tiene, vyjdem si na vrch myrhový a na kadidlový pahorok.

Verš 14
Holubica moja, v skalných zákutiach a v skrýši príkrych svahov ukáž mi svoju tvár. Daj mi počuť svoj hlas; lebo tvoj hlas je príjemný a tvoja tvár je spanilá.
Pie 5:13 - Jeho líca sú ako hriadka balzamu, na ktorej rastú vonné byliny. Jeho pery sú ľalie, vydávajú tekutú myrhu.
Pie 5:16 - Jeho podnebie - samá sladkosť, a všetko na ňom je vábne. Taký je môj milý, taký je priateľ môj, dcéry jeruzalemské.

Verš 6
Jeho ľavica je pod mojou hlavou a jeho pravica ma objíma.
Pie 8:3 - Jeho ľavica je pod mojou hlavou a jeho pravica ma objíma.

Verš 15
Pochytajte nám líšky, maličké líšky, ktoré ničia vinice; naše vinice práve kvitnú.
Ez 13:4 - Tvoji proroci sú ako líšky na zrúcaninách, Izrael.
Lk 13:32 - Povedal im: Choďte a povedzte tej líške, že ajhľa, vyháňam démonov a liečim dnes i zajtra a tretieho dňa dokončím.

Pies 2,1 - Snúbenica vraví skromne, že je kvietkom na saronských nivách. Presný význam hebrejského slova chabaććeleth nie je známy. Bol to vari narcis. Saron značí vlastne rovinu. Ako vlastné meno slúži prímorskému rovinnému pásu od prístavu Jafy (Jaffa) po pohorie Karmel na severe.

Pies 2,2 - Ženích odmeňuje skromnú samochválu snúbenice.

Pies 2,4 - Víno symbolizovalo lásku (porov. 1,2). Vínna pivnica je teda miesto, kde sa snúbenici podá nápoj lásky. Na dome, kde sa v pivnici čapovalo víno, bol znak, aby upozornil na pivnicu milovníkov vína.

Pies 2,5 - Hrozienkový koláč piekli z lisovaných hrozienok a jemnej múky. Také koláče sa užívali pri pohanských obetách (Oz 3,1).

Pies 2,7 - Srna (gazela) a laň sú v poézii znakmi lásky (porov. Prís 5,19).

Pies 2,9 - Úzke oblôčiky v palestínskych domcoch, najmä na vidieku, nie sú zväčša podnes zasklené, lež opatrené mriežkou.

Pies 2,12 - Hrdlička je sťahovavý vták, a preto veští príchod jari, keď sa zjaví.

Pies 2,13 - Ako vtáčí spev i rané figy, i kvet viničový zvestujú jar. Okrem toho slúžia (figovník a vinič) za symboly pokojného šťastia (porov. 1 Kr 5,5).

Pies 2,14 - Snúbenica v dome za mriežkou je skrytá pred nepriateľskými zrakmi ako holubica pred jastrabom v neprístupných skalných rozsadlinách.

Pies 2,15 - Líšky vystrájajú vo vinici hrabaním a obžieraním hrozna. Zmysel: Bár by sa nič nevyskytlo, čo by kazilo a podrývalo vzrast a dozrievanie snúbeneckej lásky.

Pies 2,17 - Deň sa na jar v Palestíne ochladzuje navečer, keď sa zdvihne chladný vietor. Zmysel: Ostaň so mnou, teš sa zo mňa do večera, ako gazely a lane, čo sa do súmraku popásajú v balzamových vonných horách.