výhody registrácie

Pieseň

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Pie 2, 1-17

1 אני חבצלת השרון שושנת העמקים׃ 2 כשושנה בין החוחים כן רעיתי בין הבנות׃ 3 כתפוח בעצי היער כן דודי בין הבנים בצלו חמדתי וישבתי ופריו מתוק לחכי׃ 4 הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה׃ 5 סמכוני באשישות רפדוני בתפוחים כי חולת אהבה אני׃ 6 שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני׃ 7 השבעתי אתכם בנות ירושלם בצבאות או באילות השדה אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ׃ 8 קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות׃ 9 דומה דודי לצבי או לעפר האילים הנה זה עומד אחר כתלנו משגיח מן החלנות מציץ מן החרכים׃ 10 ענה דודי ואמר לי קומי לך רעיתי יפתי ולכי לך׃ 11 כי הנה הסתו עבר הגשם חלף הלך לו׃ 12 הנצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו׃ 13 התאנה חנטה פגיה והגפנים סמדר נתנו ריח קומי לכי רעיתי יפתי ולכי לך׃ 14 יונתי בחגוי הסלע בסתר המדרגה הראיני את מראיך השמיעיני את קולך כי קולך ערב ומראיך נאוה׃ 15 אחזו לנו שועלים שועלים קטנים מחבלים כרמים וכרמינו סמדר׃ 16 דודי לי ואני לו הרעה בשושנים׃ 17 עד שיפוח היום ונסו הצללים סב דמה לך דודי לצבי או לעפר האילים על הרי בתר׃

Pie 2, 1-17

Verš 17
עד שיפוח היום ונסו הצללים סב דמה לך דודי לצבי או לעפר האילים על הרי בתר׃
Pie 4:6 - עד שיפוח היום ונסו הצללים אלך לי אל הר המור ואל גבעת הלבונה׃

Verš 14
יונתי בחגוי הסלע בסתר המדרגה הראיני את מראיך השמיעיני את קולך כי קולך ערב ומראיך נאוה׃
Pie 5:13 - לחיו כערוגת הבשם מגדלות מרקחים שפתותיו שושנים נטפות מור עבר׃
Pie 5:16 - חכו ממתקים וכלו מחמדים זה דודי וזה רעי בנות ירושלם׃

Verš 6
שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני׃
Pie 8:3 - שמאלו תחת ראשי וימינו תחבקני׃

Verš 15
אחזו לנו שועלים שועלים קטנים מחבלים כרמים וכרמינו סמדר׃
Ez 13:4 - כשעלים בחרבות נביאיך ישראל היו׃
Lk 13:32 - ויאמר אליהם לכו ואמרו אל השועל הזה הנני מגרש שדים ופעל רפואות היום ומחר ובשלישי אבא עד קצי׃

Pies 2,1 - Snúbenica vraví skromne, že je kvietkom na saronských nivách. Presný význam hebrejského slova chabaććeleth nie je známy. Bol to vari narcis. Saron značí vlastne rovinu. Ako vlastné meno slúži prímorskému rovinnému pásu od prístavu Jafy (Jaffa) po pohorie Karmel na severe.

Pies 2,2 - Ženích odmeňuje skromnú samochválu snúbenice.

Pies 2,4 - Víno symbolizovalo lásku (porov. 1,2). Vínna pivnica je teda miesto, kde sa snúbenici podá nápoj lásky. Na dome, kde sa v pivnici čapovalo víno, bol znak, aby upozornil na pivnicu milovníkov vína.

Pies 2,5 - Hrozienkový koláč piekli z lisovaných hrozienok a jemnej múky. Také koláče sa užívali pri pohanských obetách (Oz 3,1).

Pies 2,7 - Srna (gazela) a laň sú v poézii znakmi lásky (porov. Prís 5,19).

Pies 2,9 - Úzke oblôčiky v palestínskych domcoch, najmä na vidieku, nie sú zväčša podnes zasklené, lež opatrené mriežkou.

Pies 2,12 - Hrdlička je sťahovavý vták, a preto veští príchod jari, keď sa zjaví.

Pies 2,13 - Ako vtáčí spev i rané figy, i kvet viničový zvestujú jar. Okrem toho slúžia (figovník a vinič) za symboly pokojného šťastia (porov. 1 Kr 5,5).

Pies 2,14 - Snúbenica v dome za mriežkou je skrytá pred nepriateľskými zrakmi ako holubica pred jastrabom v neprístupných skalných rozsadlinách.

Pies 2,15 - Líšky vystrájajú vo vinici hrabaním a obžieraním hrozna. Zmysel: Bár by sa nič nevyskytlo, čo by kazilo a podrývalo vzrast a dozrievanie snúbeneckej lásky.

Pies 2,17 - Deň sa na jar v Palestíne ochladzuje navečer, keď sa zdvihne chladný vietor. Zmysel: Ostaň so mnou, teš sa zo mňa do večera, ako gazely a lane, čo sa do súmraku popásajú v balzamových vonných horách.