výhody registrácie

Pieseň

Biblia - Sväté písmo

(KJV - Anglický - King James)

Pie 2, 1-17

1 I am the rose of Sharon, and the lily of the valleys. 2 As the lily among thorns, so is my love among the daughters. 3 As the apple tree among the trees of the wood, so is my beloved among the sons. I sat down under his shadow with great delight, and his fruit was sweet to my taste. 4 He brought me to the banqueting house, and his banner over me was love. 5 Stay me with flagons, comfort me with apples: for I am sick of love. 6 His left hand is under my head, and his right hand doth embrace me. 7 I charge you, O ye daughters of Jerusalem, by the roes, and by the hinds of the field, that ye stir not up, nor awake my love, till he please. 8 The voice of my beloved! behold, he cometh leaping upon the mountains, skipping upon the hills. 9 My beloved is like a roe or a young hart: behold, he standeth behind our wall, he looketh forth at the windows, shewing himself through the lattice. 10 My beloved spake, and said unto me, Rise up, my love, my fair one, and come away. 11 For, lo, the winter is past, the rain is over and gone; 12 The flowers appear on the earth; the time of the singing of birds is come, and the voice of the turtle is heard in our land; 13 The fig tree putteth forth her green figs, and the vines with the tender grape give a good smell. Arise, my love, my fair one, and come away. 14 O my dove, that art in the clefts of the rock, in the secret places of the stairs, let me see thy countenance, let me hear thy voice; for sweet is thy voice, and thy countenance is comely. 15 Take us the foxes, the little foxes, that spoil the vines: for our vines have tender grapes. 16 My beloved is mine, and I am his: he feedeth among the lilies. 17 Until the day break, and the shadows flee away, turn, my beloved, and be thou like a roe or a young hart upon the mountains of Bether.

Pie 2, 1-17

Verš 17
Until the day break, and the shadows flee away, turn, my beloved, and be thou like a roe or a young hart upon the mountains of Bether.
Pie 4:6 - Until the day break, and the shadows flee away, I will get me to the mountain of myrrh, and to the hill of frankincense.

Verš 14
O my dove, that art in the clefts of the rock, in the secret places of the stairs, let me see thy countenance, let me hear thy voice; for sweet is thy voice, and thy countenance is comely.
Pie 5:13 - His cheeks are as a bed of spices, as sweet flowers: his lips like lilies, dropping sweet smelling myrrh.
Pie 5:16 - His mouth is most sweet: yea, he is altogether lovely. This is my beloved, and this is my friend, O daughters of Jerusalem.

Verš 6
His left hand is under my head, and his right hand doth embrace me.
Pie 8:3 - His left hand should be under my head, and his right hand should embrace me.

Verš 15
Take us the foxes, the little foxes, that spoil the vines: for our vines have tender grapes.
Ez 13:4 - O Israel, thy prophets are like the foxes in the deserts.
Lk 13:32 - And he said unto them, Go ye, and tell that fox, Behold, I cast out devils, and I do cures to day and to morrow, and the third day I shall be perfected.

Pies 2,1 - Snúbenica vraví skromne, že je kvietkom na saronských nivách. Presný význam hebrejského slova chabaććeleth nie je známy. Bol to vari narcis. Saron značí vlastne rovinu. Ako vlastné meno slúži prímorskému rovinnému pásu od prístavu Jafy (Jaffa) po pohorie Karmel na severe.

Pies 2,2 - Ženích odmeňuje skromnú samochválu snúbenice.

Pies 2,4 - Víno symbolizovalo lásku (porov. 1,2). Vínna pivnica je teda miesto, kde sa snúbenici podá nápoj lásky. Na dome, kde sa v pivnici čapovalo víno, bol znak, aby upozornil na pivnicu milovníkov vína.

Pies 2,5 - Hrozienkový koláč piekli z lisovaných hrozienok a jemnej múky. Také koláče sa užívali pri pohanských obetách (Oz 3,1).

Pies 2,7 - Srna (gazela) a laň sú v poézii znakmi lásky (porov. Prís 5,19).

Pies 2,9 - Úzke oblôčiky v palestínskych domcoch, najmä na vidieku, nie sú zväčša podnes zasklené, lež opatrené mriežkou.

Pies 2,12 - Hrdlička je sťahovavý vták, a preto veští príchod jari, keď sa zjaví.

Pies 2,13 - Ako vtáčí spev i rané figy, i kvet viničový zvestujú jar. Okrem toho slúžia (figovník a vinič) za symboly pokojného šťastia (porov. 1 Kr 5,5).

Pies 2,14 - Snúbenica v dome za mriežkou je skrytá pred nepriateľskými zrakmi ako holubica pred jastrabom v neprístupných skalných rozsadlinách.

Pies 2,15 - Líšky vystrájajú vo vinici hrabaním a obžieraním hrozna. Zmysel: Bár by sa nič nevyskytlo, čo by kazilo a podrývalo vzrast a dozrievanie snúbeneckej lásky.

Pies 2,17 - Deň sa na jar v Palestíne ochladzuje navečer, keď sa zdvihne chladný vietor. Zmysel: Ostaň so mnou, teš sa zo mňa do večera, ako gazely a lane, čo sa do súmraku popásajú v balzamových vonných horách.