výhody registrácie

Pieseň

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Pie 2, 1-17

1 Som ruža šáronská, ľalia údolí. 2 Ako ľalia medzi bodliakmi je moja priateľka medzi devami. 3 Ako jabloň v lesnom poraste je môj milý medzi mládencami. Po jeho tôni som veľmi túžila, sadla som si a jeho ovocie je sladké pre moje podnebie. 4 Zaviedol ma do vínnej pivnice, jeho vlajkou nado mnou bola láska. 5 Posilnite ma hroznovými koláčmi, osviežte ma jablkami, lebo som chorá od lásky. 6 Ľavicu svoju má pod mojou hlavou a pravicou ma objíma. 7 Zaprisahávam vás, dcéry jeruzalemské, pri gazelách alebo laniach, neprebúdzajte a neroznecujte lásku, kým sa jej to nebude páčiť! 8 Čuť môjho milého, hľa, to on prichádza. Po vrchoch skáče, po kopcoch poskakuje. 9 Môj milý je podobný gazele alebo jelenčaťu. Hľa, on stojí za naším múrom, nazerá cez okno, díva sa cez mreže. 10 Ozval sa môj milý a povedal mi: Vstaň, moja priateľka, kráska moja, a poď! 11 Pozri, veď zima prešla, dážď ustal, odtiahol preč. 12 Kvety sa zjavujú na zemi, čas spevu sa priblížil, aj hlas hrdličky počuť v našom kraji. 13 Na figovníku rastú mladé plody a kvety viniča rozdávajú vôňu. Vstaň, moja priateľka, kráska moja, a poď! 14 Holubica moja v trhlinách skál, skrytá v skalných previsoch, ukáž mi svoju tvár, dožič mi čuť tvoj hlas, veď tvoj hlas je príjemný a tvoja tvár ľúbezná. 15 Pochytajte nám líšky, líštičky maličké, čo ničia vinice. Veď naše vinice už kvitnú. 16 Milý môj patrí mne a ja jemu, tomu, čo pasie medzi ľaliami. 17 Prv ako zavanie deň a stratí sa každý tieň, obráť sa, milý môj, buď podobný gazele alebo jelenčaťu na béterských vrchoch!

Pie 2, 1-17

Verš 17
Prv ako zavanie deň a stratí sa každý tieň, obráť sa, milý môj, buď podobný gazele alebo jelenčaťu na béterských vrchoch!
Pie 4:6 - Prv ako zavanie deň a stratia sa tône, vyjdem si na myrhový vrch a na kadidlový pahorok.

Verš 14
Holubica moja v trhlinách skál, skrytá v skalných previsoch, ukáž mi svoju tvár, dožič mi čuť tvoj hlas, veď tvoj hlas je príjemný a tvoja tvár ľúbezná.
Pie 5:13 - Jeho líca sú balzamová hriadka zarastená voňavými bylinkami. Jeho pery sú ľalie, rosia myrhu, ktorá preteká.
Pie 5:16 - Jeho podnebie je presladké, celý je príťažlivý. Taký je môj milý, taký je môj priateľ, dcéry jeruzalemské!

Verš 6
Ľavicu svoju má pod mojou hlavou a pravicou ma objíma.
Pie 8:3 - Ľavicu svoju má pod mojou hlavou a pravicou ma objíma.

Verš 15
Pochytajte nám líšky, líštičky maličké, čo ničia vinice. Veď naše vinice už kvitnú.
Ez 13:4 - Tvoji proroci sú ako líšky na zrúcaninách, Izrael.
Lk 13:32 - Odpovedal im: Choďte a povedzte tej líške: Hľa, vyháňam démonov. Dnes i zajtra uzdravujem, a tretieho dňa dokončím svoje dielo.

Pies 2,1 - Snúbenica vraví skromne, že je kvietkom na saronských nivách. Presný význam hebrejského slova chabaććeleth nie je známy. Bol to vari narcis. Saron značí vlastne rovinu. Ako vlastné meno slúži prímorskému rovinnému pásu od prístavu Jafy (Jaffa) po pohorie Karmel na severe.

Pies 2,2 - Ženích odmeňuje skromnú samochválu snúbenice.

Pies 2,4 - Víno symbolizovalo lásku (porov. 1,2). Vínna pivnica je teda miesto, kde sa snúbenici podá nápoj lásky. Na dome, kde sa v pivnici čapovalo víno, bol znak, aby upozornil na pivnicu milovníkov vína.

Pies 2,5 - Hrozienkový koláč piekli z lisovaných hrozienok a jemnej múky. Také koláče sa užívali pri pohanských obetách (Oz 3,1).

Pies 2,7 - Srna (gazela) a laň sú v poézii znakmi lásky (porov. Prís 5,19).

Pies 2,9 - Úzke oblôčiky v palestínskych domcoch, najmä na vidieku, nie sú zväčša podnes zasklené, lež opatrené mriežkou.

Pies 2,12 - Hrdlička je sťahovavý vták, a preto veští príchod jari, keď sa zjaví.

Pies 2,13 - Ako vtáčí spev i rané figy, i kvet viničový zvestujú jar. Okrem toho slúžia (figovník a vinič) za symboly pokojného šťastia (porov. 1 Kr 5,5).

Pies 2,14 - Snúbenica v dome za mriežkou je skrytá pred nepriateľskými zrakmi ako holubica pred jastrabom v neprístupných skalných rozsadlinách.

Pies 2,15 - Líšky vystrájajú vo vinici hrabaním a obžieraním hrozna. Zmysel: Bár by sa nič nevyskytlo, čo by kazilo a podrývalo vzrast a dozrievanie snúbeneckej lásky.

Pies 2,17 - Deň sa na jar v Palestíne ochladzuje navečer, keď sa zdvihne chladný vietor. Zmysel: Ostaň so mnou, teš sa zo mňa do večera, ako gazely a lane, čo sa do súmraku popásajú v balzamových vonných horách.