výhody registrácie

Pieseň

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

Pie 2, 1-17

1 Ja som ružou Sárona, ľaliou údolí. 2 Jako ľalia medzi tŕnim, tak moja priateľka medzi dcérami. 3 Jako jabloň medzi stromami lesa, tak môj milý medzi synmi. Žiadala som si sedieť v jeho tôni a sedím, a jeho ovocie je sladké môjmu ďasnu. 4 Voviedol ma do domu vína, a jeho vlajkou nado mnou je láska. 5 Občerstvite ma hrudami hrozna, posilnite ma jablkami, lebo som nemocná od lásky. 6 Jeho ľavica pod mojou hlavou, a jeho pravica ma objíma. 7 Prísahou vás zaväzujem, dcéry Jeruzalema, na srny alebo jelenice poľa, aby ste neprebudily ani nebudily mojej lásky, dokiaľ by sama nechcela. 8 Hlas môjho milého! Hľa, tu ide! Skáče po vrchoch, poskakuje po kopcoch. 9 Môj milý je podobný srne alebo mladému jeleňu. Hľa, tu stojí za našou stenou; nazerá cez obloky; díva sa cez mrežu. 10 Môj milý sa ozval a povedal mi: Nože vstaň, moja priateľko, moja krásna, a poď! 11 Lebo hľa, zima pominula, pŕška prešla, už prešla. 12 Kvety sa ukazujú po zemi, prišiel čas spevu, a hlas hrdličky čuť v našej zemi. 13 Fík už do červena farbí svoje holičky, a viniče samý kvet, vydávajú vôňu. Nože tedy povstaň, moja priateľko, moja krásna, a poď! 14 Moja holubico v rozsadlinách skaly, v skrýši príkreho svahu, ukáž mi svoju tvár; daj nech počujem tvoj hlas! Lebo tvoj hlas je sladký a tvoja tvár krásna. 15 Pochytajte nám líšky, maličké líšky, ktoré kazia vinice, a naše vinice sú v kvete. 16 Môj milý je môj, a ja som jeho, toho, ktorý pasie medzi ľaliami, 17 dokiaľ nezavanie a neschladí sa deň, a neutečú tiene. Obídi, buďže podobný, môj milý, srne alebo mladému jeleňu na vrchoch Bétera.

Pie 2, 1-17

Verš 17
dokiaľ nezavanie a neschladí sa deň, a neutečú tiene. Obídi, buďže podobný, môj milý, srne alebo mladému jeleňu na vrchoch Bétera.
Pie 4:6 - Dokiaľ nezavanie a neschladí sa deň, a neutečú tiene, odídem k vrchu myrrhy a k vŕšku kadiva.

Verš 14
Moja holubico v rozsadlinách skaly, v skrýši príkreho svahu, ukáž mi svoju tvár; daj nech počujem tvoj hlas! Lebo tvoj hlas je sladký a tvoja tvár krásna.
Pie 5:13 - jeho líca jako záhony vonín, vyvýšené hriadky voňavých bylín; jeho rty ľalie, prýštiace tekutú myrrhu;
Pie 5:16 - jeho ústa presladké, a celý je prežiadúcny. To je môj milý a to môj priateľ, dcéry Jeruzalema!

Verš 6
Jeho ľavica pod mojou hlavou, a jeho pravica ma objíma.
Pie 8:3 - Jeho ľavica pod mojou hlavou, a jeho pravica by ma objímala.

Verš 15
Pochytajte nám líšky, maličké líšky, ktoré kazia vinice, a naše vinice sú v kvete.
Ez 13:4 - Jako líšky v spustošených miestach sú tvoji proroci, Izraelu!
Lk 13:32 - A on im povedal: Iďte a povedzte tej líške, že hľa, vyháňam démonov a uzdravujem dnes i zajtra a tretieho dňa dokončím.

Pies 2,1 - Snúbenica vraví skromne, že je kvietkom na saronských nivách. Presný význam hebrejského slova chabaććeleth nie je známy. Bol to vari narcis. Saron značí vlastne rovinu. Ako vlastné meno slúži prímorskému rovinnému pásu od prístavu Jafy (Jaffa) po pohorie Karmel na severe.

Pies 2,2 - Ženích odmeňuje skromnú samochválu snúbenice.

Pies 2,4 - Víno symbolizovalo lásku (porov. 1,2). Vínna pivnica je teda miesto, kde sa snúbenici podá nápoj lásky. Na dome, kde sa v pivnici čapovalo víno, bol znak, aby upozornil na pivnicu milovníkov vína.

Pies 2,5 - Hrozienkový koláč piekli z lisovaných hrozienok a jemnej múky. Také koláče sa užívali pri pohanských obetách (Oz 3,1).

Pies 2,7 - Srna (gazela) a laň sú v poézii znakmi lásky (porov. Prís 5,19).

Pies 2,9 - Úzke oblôčiky v palestínskych domcoch, najmä na vidieku, nie sú zväčša podnes zasklené, lež opatrené mriežkou.

Pies 2,12 - Hrdlička je sťahovavý vták, a preto veští príchod jari, keď sa zjaví.

Pies 2,13 - Ako vtáčí spev i rané figy, i kvet viničový zvestujú jar. Okrem toho slúžia (figovník a vinič) za symboly pokojného šťastia (porov. 1 Kr 5,5).

Pies 2,14 - Snúbenica v dome za mriežkou je skrytá pred nepriateľskými zrakmi ako holubica pred jastrabom v neprístupných skalných rozsadlinách.

Pies 2,15 - Líšky vystrájajú vo vinici hrabaním a obžieraním hrozna. Zmysel: Bár by sa nič nevyskytlo, čo by kazilo a podrývalo vzrast a dozrievanie snúbeneckej lásky.

Pies 2,17 - Deň sa na jar v Palestíne ochladzuje navečer, keď sa zdvihne chladný vietor. Zmysel: Ostaň so mnou, teš sa zo mňa do večera, ako gazely a lane, čo sa do súmraku popásajú v balzamových vonných horách.