výhody registrácie

Pieseň

Biblia - Sväté písmo

(RV - Španielský - Reina Valera)

Pie 2, 1-17

1 YO soy la rosa de Sarón, Y el lirio de los valles. 2 Como el lirio entre las espinas, Así es mi amiga entre las doncellas. 3 Como el manzano entre los árboles silvestres, Así es mi amado entre los mancebos: Bajo la sombra del deseado me senté, Y su fruto fué dulce en mi paladar. 4 Llevóme á la cámara del vino, Y su bandera sobre mí fué amor. 5 Sustentadme con frascos, corroboradme con manzanas; Porque estoy enferma de amor. 6 Su izquierda esté debajo de mi cabeza, Y su derecha me abrace. 7 Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalem, Por las gamas y por las ciervas del campo, Que no despertéis ni hagáis velar al amor Hasta que quiera. 8 La voz de mi amado! He aquí él viene Saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. 9 Mi amado es semejante al gamo, ó al cabrito de los ciervos. Helo aquí, está tras nuestra pared, Mirando por las ventanas, Mostrándose por las rejas. 10 Mi amado habló, y me dijo: Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y vente. 11 Porque he aquí ha pasado el invierno, Hase mudado, la lluvia se fué; 12 Hanse mostrado las flores en la tierra, El tiempo de la canción es venido, Y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola; 13 La higuera ha echado sus higos, Y las vides en cierne Dieron olor: Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y vente. 14 Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, Muéstrame tu rostro, hazme oir tu voz; Porque dulce es la voz tuya, y hermoso tu aspecto. 15 Cazadnos las zorra, las zorras pequeñas, que echan á perder las viñas; Pues que nuestras viñas están en cierne. 16 Mi amado es mío, y yo suya; El apacienta entre lirios. 17 Hasta que apunte el día, y huyan las sombras, Tórnate, amado mío; sé semejante al gamo, ó al cabrito de los ciervos, Sobre los montes de Bether.

Pie 2, 1-17

Verš 17
Hasta que apunte el día, y huyan las sombras, Tórnate, amado mío; sé semejante al gamo, ó al cabrito de los ciervos, Sobre los montes de Bether.
Pie 4:6 - Hasta que apunte el día y huyan las sombras, Iréme al monte de la mirra, Y al collado del incienso.

Verš 14
Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, Muéstrame tu rostro, hazme oir tu voz; Porque dulce es la voz tuya, y hermoso tu aspecto.
Pie 5:13 - Sus mejillas, como una era de especias aromáticas, como fragantes flores: Sus labios, como lirios que destilan mirra que trasciende.
Pie 5:16 - Su paladar, dulcísimo: y todo él codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, Oh doncellas de Jerusalem.

Verš 6
Su izquierda esté debajo de mi cabeza, Y su derecha me abrace.
Pie 8:3 - Su izquierda esté debajo de mi cabeza, Y su derecha me abrace.

Verš 15
Cazadnos las zorra, las zorras pequeñas, que echan á perder las viñas; Pues que nuestras viñas están en cierne.
Ez 13:4 - Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel.
Lk 13:32 - Y les dijo: Id, y decid á aquella zorra: He aquí, echo fuera demonios y acabo sanidades hoy y mañana, y al tercer día soy consumado.

Pies 2,1 - Snúbenica vraví skromne, že je kvietkom na saronských nivách. Presný význam hebrejského slova chabaććeleth nie je známy. Bol to vari narcis. Saron značí vlastne rovinu. Ako vlastné meno slúži prímorskému rovinnému pásu od prístavu Jafy (Jaffa) po pohorie Karmel na severe.

Pies 2,2 - Ženích odmeňuje skromnú samochválu snúbenice.

Pies 2,4 - Víno symbolizovalo lásku (porov. 1,2). Vínna pivnica je teda miesto, kde sa snúbenici podá nápoj lásky. Na dome, kde sa v pivnici čapovalo víno, bol znak, aby upozornil na pivnicu milovníkov vína.

Pies 2,5 - Hrozienkový koláč piekli z lisovaných hrozienok a jemnej múky. Také koláče sa užívali pri pohanských obetách (Oz 3,1).

Pies 2,7 - Srna (gazela) a laň sú v poézii znakmi lásky (porov. Prís 5,19).

Pies 2,9 - Úzke oblôčiky v palestínskych domcoch, najmä na vidieku, nie sú zväčša podnes zasklené, lež opatrené mriežkou.

Pies 2,12 - Hrdlička je sťahovavý vták, a preto veští príchod jari, keď sa zjaví.

Pies 2,13 - Ako vtáčí spev i rané figy, i kvet viničový zvestujú jar. Okrem toho slúžia (figovník a vinič) za symboly pokojného šťastia (porov. 1 Kr 5,5).

Pies 2,14 - Snúbenica v dome za mriežkou je skrytá pred nepriateľskými zrakmi ako holubica pred jastrabom v neprístupných skalných rozsadlinách.

Pies 2,15 - Líšky vystrájajú vo vinici hrabaním a obžieraním hrozna. Zmysel: Bár by sa nič nevyskytlo, čo by kazilo a podrývalo vzrast a dozrievanie snúbeneckej lásky.

Pies 2,17 - Deň sa na jar v Palestíne ochladzuje navečer, keď sa zdvihne chladný vietor. Zmysel: Ostaň so mnou, teš sa zo mňa do večera, ako gazely a lane, čo sa do súmraku popásajú v balzamových vonných horách.