výhody registrácie

Kazateľ

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Kaz 1, 1-18

1 דברי קהלת בן דוד מלך בירושלם׃ 2 הבל הבלים אמר קהלת הבל הבלים הכל הבל׃ 3 מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמל תחת השמש׃ 4 דור הלך ודור בא והארץ לעולם עמדת׃ 5 וזרח השמש ובא השמש ואל מקומו שואף זורח הוא שם׃ 6 הולך אל דרום וסובב אל צפון סובב סבב הולך הרוח ועל סביבתיו שב הרוח׃ 7 כל הנחלים הלכים אל הים והים איננו מלא אל מקום שהנחלים הלכים שם הם שבים ללכת׃ 8 כל הדברים יגעים לא יוכל איש לדבר לא תשבע עין לראות ולא תמלא אזן משמע׃ 9 מה שהיה הוא שיהיה ומה שנעשה הוא שיעשה ואין כל חדש תחת השמש׃ 10 יש דבר שיאמר ראה זה חדש הוא כבר היה לעלמים אשר היה מלפננו׃ 11 אין זכרון לראשנים וגם לאחרנים שיהיו לא יהיה להם זכרון עם שיהיו לאחרנה׃ 12 אני קהלת הייתי מלך על ישראל בירושלם׃ 13 ונתתי את לבי לדרוש ולתור בחכמה על כל אשר נעשה תחת השמים הוא ענין רע נתן אלהים לבני האדם לענות בו׃ 14 ראיתי את כל המעשים שנעשו תחת השמש והנה הכל הבל ורעות רוח׃ 15 מעות לא יוכל לתקן וחסרון לא יוכל להמנות׃ 16 דברתי אני עם לבי לאמר אני הנה הגדלתי והוספתי חכמה על כל אשר היה לפני על ירושלם ולבי ראה הרבה חכמה ודעת׃ 17 ואתנה לבי לדעת חכמה ודעת הוללות ושכלות ידעתי שגם זה הוא רעיון רוח׃ 18 כי ברב חכמה רב כעס ויוסיף דעת יוסיף מכאוב׃

Kaz 1, 1-18

Verš 9
מה שהיה הוא שיהיה ומה שנעשה הוא שיעשה ואין כל חדש תחת השמש׃
Kaz 3:15 - מה שהיה כבר הוא ואשר להיות כבר היה והאלהים יבקש את נרדף׃

Verš 2
הבל הבלים אמר קהלת הבל הבלים הכל הבל׃
Ž 62:9 - אך הבל בני אדם כזב בני איש במאזנים לעלות המה מהבל יחד׃
Ž 144:4 - אדם להבל דמה ימיו כצל עובר׃

Verš 3
מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמל תחת השמש׃
Kaz 2:22 - כי מה הוה לאדם בכל עמלו וברעיון לבו שהוא עמל תחת השמש׃
Kaz 3:9 - מה יתרון העושה באשר הוא עמל׃

Verš 4
דור הלך ודור בא והארץ לעולם עמדת׃
Ž 104:5 - יסד ארץ על מכוניה בל תמוט עולם ועד׃

Verš 7
כל הנחלים הלכים אל הים והים איננו מלא אל מקום שהנחלים הלכים שם הם שבים ללכת׃
Jób 38:8 - ויסך בדלתים ים בגיחו מרחם יצא׃
Ž 104:9 - גבול שמת בל יעברון בל ישובון לכסות הארץ׃

Kaz 1,1 - Qohelet alebo Ecclesiastes (gr.): člen zhromaždenia (zhromaždenie – hebr. qahal, gr. ekklesía); znamená toho, kto hovorí – rečníka v zhromaždení (kazateľa), ktorý sa identifikuje s "kráľom nad Jeruzalemom". Ide tu o literárnu fikciu, ktorá za- mieňa autora so Šalamúnom, pretože sa preslávil múdrosťou (1 Kr 5,9–14).

Kaz 1,2 - "Márnosť" – hebrejsky hebel – znamená: vánok, dych, para a vôbec vec, ktorá rýchlo uniká, nemá dlhej stálosti.

Kaz 1,3 - "Pod slnkom – pod nebom", t. j. na tomto svete, v tomto časnom živote.

Kaz 1,4 - "Zem stojí naveky." Keď Sväté písmo hovorí o prírodných javoch, vyslovuje sa o nich neraz básnicky a iba podľa ľudových náhľadov, a nie teraz obvyklým vedeckým spôsobom.

Kaz 1,5 - "Ženie sa späť", podľa hebr. doslovne "túžobne sa hnať, žiadať si voľačo natoľko, že človek až dych tratí" (Jób 7,2). Možno, že v osnove pôvodne bolo "vracia sa" (podľa gr.).

Kaz 1,8 - Vg: Všetky veci unavujú človeka (ak pozoruje kolobeh mnohých prírodných javov).

Kaz 1,14 - Honba za vetrom: zhon za takou vecou, ktorú nemožno ani dohoniť, ani pevne uchytiť.

Kaz 1,16 - "Vzrástol som", podľa hebr. "rozmnožil som" (múdrosť svoju).