výhody registrácie

Kazateľ

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Kaz 1, 1-18

1 Slova Kazatele, syna Davidova, krále v Jeruzalémě. 2 Marnost nad marnost! řekl Kazatel. Marnost nad marnost, všechno je marnost! 3 K čemu je člověku všechno to pachtění, kterým se pachtí pod sluncem? 4 Jedno pokolení odchází a jiné přichází, země však nehnutě trvá navěky. 5 Slunce vychází a znovu zapadá, aby chvátalo tam, odkud vyjít má. 6 Severní vítr se mění v jižní, sem a tam točí se, tam a sem, kolem dokola stále vrací se. 7 Veškeré řeky do moře míří, moře se ale nepřeplní. Tam, odkud pramení, se řeky vrací, aby pak odtamtud znovu plynuly. 8 Jak jen jsou úmorné všechny ty věci, člověk to ani nemůže vyslovit! Oko se pohledem nikdy nenasytí, ucho se nenaplní slyšením! 9 Co bylo dříve, to zase bude, to, co se dělo, se bude dít. Není nic nového pod sluncem. 10 Copak je něco, o čem se dá říci: Pojď se podívat na něco nového? Vždyť to tu bylo už celé věky, bylo to na světě dávno před námi! 11 Není památky po našich předcích, tak jako nebude po našich potomcích: Ani památky nezbude po nich mezi těmi, kdo je nahradí. 12 Já Kazatel jsem byl izraelským králem v Jeruzalémě. 13 Rozhodl jsem se vynaložit svou moudrost, abych vyzkoumal a vyzkoušel vše, co se děje pod nebem - takový bídný úkol totiž dal Bůh lidem, aby se jím zabývali. 14 Viděl jsem vše, co se děje pod sluncem, a hle, všechno je marnost a honba za větrem. 15 Co je křivé, se narovnat nedá, co chybí, se nedá nahradit. 16 Pomyslel jsem si: Hle, nabyl jsem moudrosti a převýšil všechny, kdo vládli Jeruzalému přede mnou. Protože jsem pojal tolik moudrosti a vědění, 17 rozhodl jsem se okusit moudrost, okusit také hloupost a ztřeštěnost. Poznal jsem ale, že je to honba za větrem. 18 Čím více moudrosti, tím více mrzutosti; kdo množí vědění, množí žal.

Kaz 1, 1-18

Verš 9
Co bylo dříve, to zase bude, to, co se dělo, se bude dít. Není nic nového pod sluncem.
Kaz 3:15 - Co je, už bylo. Co bude, už je. Co minulo, Bůh vyhledá.

Verš 2
Marnost nad marnost! řekl Kazatel. Marnost nad marnost, všechno je marnost!
Ž 62:9 - V každý čas na něj, lidé, spoléhejte, před Bohem, naší skrýší, své srdce vylijte! séla
Ž 144:4 - Člověk je páře podobný, jeho dny míjejí jako stín.

Verš 3
K čemu je člověku všechno to pachtění, kterým se pachtí pod sluncem?
Kaz 2:22 - K čemu je člověku všechno to pachtění, všechno to usilování, kterým se pachtí pod sluncem?
Kaz 3:9 - Co tedy má ten, kdo se snaží, ze všeho svého pachtění?

Verš 4
Jedno pokolení odchází a jiné přichází, země však nehnutě trvá navěky.
Ž 104:5 - Zemi jsi založil na jejích sloupech, navěky jí neotřese vůbec nic.

Verš 7
Veškeré řeky do moře míří, moře se ale nepřeplní. Tam, odkud pramení, se řeky vrací, aby pak odtamtud znovu plynuly.
Jób 38:8 - Kdo že to dveřmi moře uzavřel, když se tehdy z lůna vyvalilo ven,
Ž 104:9 - Hranice dals jim, aby je nepřekročily, aby už nikdy nepřikryly zem!

Kaz 1,1 - Qohelet alebo Ecclesiastes (gr.): člen zhromaždenia (zhromaždenie – hebr. qahal, gr. ekklesía); znamená toho, kto hovorí – rečníka v zhromaždení (kazateľa), ktorý sa identifikuje s "kráľom nad Jeruzalemom". Ide tu o literárnu fikciu, ktorá za- mieňa autora so Šalamúnom, pretože sa preslávil múdrosťou (1 Kr 5,9–14).

Kaz 1,2 - "Márnosť" – hebrejsky hebel – znamená: vánok, dych, para a vôbec vec, ktorá rýchlo uniká, nemá dlhej stálosti.

Kaz 1,3 - "Pod slnkom – pod nebom", t. j. na tomto svete, v tomto časnom živote.

Kaz 1,4 - "Zem stojí naveky." Keď Sväté písmo hovorí o prírodných javoch, vyslovuje sa o nich neraz básnicky a iba podľa ľudových náhľadov, a nie teraz obvyklým vedeckým spôsobom.

Kaz 1,5 - "Ženie sa späť", podľa hebr. doslovne "túžobne sa hnať, žiadať si voľačo natoľko, že človek až dych tratí" (Jób 7,2). Možno, že v osnove pôvodne bolo "vracia sa" (podľa gr.).

Kaz 1,8 - Vg: Všetky veci unavujú človeka (ak pozoruje kolobeh mnohých prírodných javov).

Kaz 1,14 - Honba za vetrom: zhon za takou vecou, ktorú nemožno ani dohoniť, ani pevne uchytiť.

Kaz 1,16 - "Vzrástol som", podľa hebr. "rozmnožil som" (múdrosť svoju).