výhody registrácie

Pieseň

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Pie 1, 1-17

1 שיר השירים אשר לשלמה׃ 2 ישקני מנשיקות פיהו כי טובים דדיך מיין׃ 3 לריח שמניך טובים שמן תורק שמך על כן עלמות אהבוך׃ 4 משכני אחריך נרוצה הביאני המלך חדריו נגילה ונשמחה בך נזכירה דדיך מיין מישרים אהבוך׃ 5 שחורה אני ונאוה בנות ירושלם כאהלי קדר כיריעות שלמה׃ 6 אל תראוני שאני שחרחרת ששזפתני השמש בני אמי נחרו בי שמני נטרה את הכרמים כרמי שלי לא נטרתי׃ 7 הגידה לי שאהבה נפשי איכה תרעה איכה תרביץ בצהרים שלמה אהיה כעטיה על עדרי חבריך׃ 8 אם לא תדעי לך היפה בנשים צאי לך בעקבי הצאן ורעי את גדיתיך על משכנות הרעים׃ 9 לססתי ברכבי פרעה דמיתיך רעיתי׃ 10 נאוו לחייך בתרים צוארך בחרוזים׃ 11 תורי זהב נעשה לך עם נקדות הכסף׃ 12 עד שהמלך במסבו נרדי נתן ריחו׃ 13 צרור המר דודי לי בין שדי ילין׃ 14 אשכל הכפר דודי לי בכרמי עין גדי׃ 15 הנך יפה רעיתי הנך יפה עיניך יונים׃ 16 הנך יפה דודי אף נעים אף ערשנו רעננה׃ 17 קרות בתינו ארזים רחיטנו ברותים׃

Pie 1, 1-17

Verš 2
ישקני מנשיקות פיהו כי טובים דדיך מיין׃
Pie 4:10 - מה יפו דדיך אחתי כלה מה טבו דדיך מיין וריח שמניך מכל בשמים׃

Verš 4
משכני אחריך נרוצה הביאני המלך חדריו נגילה ונשמחה בך נזכירה דדיך מיין מישרים אהבוך׃
1Pt 1:8 - אשר אהבתם ולא ראיתם ואשר עתה תאמינו בו בלא ראות אתו ובכן תגילו בשמחה מפארה עצמה מספר׃

Verš 7
הגידה לי שאהבה נפשי איכה תרעה איכה תרביץ בצהרים שלמה אהיה כעטיה על עדרי חבריך׃
Dt 12:5 - כי אם אל המקום אשר יבחר יהוה אלהיכם מכל שבטיכם לשום את שמו שם לשכנו תדרשו ובאת שמה׃
Pie 3:1 - על משכבי בלילות בקשתי את שאהבה נפשי בקשתיו ולא מצאתיו׃

Verš 8
אם לא תדעי לך היפה בנשים צאי לך בעקבי הצאן ורעי את גדיתיך על משכנות הרעים׃
Pie 5:9 - מה דודך מדוד היפה בנשים מה דודך מדוד שככה השבעתנו׃
Pie 6:1 - אנה הלך דודך היפה בנשים אנה פנה דודך ונבקשנו עמך׃

Verš 9
לססתי ברכבי פרעה דמיתיך רעיתי׃
Pie 2:2 - כשושנה בין החוחים כן רעיתי בין הבנות׃
Pie 2:10 - ענה דודי ואמר לי קומי לך רעיתי יפתי ולכי לך׃
Pie 2:13 - התאנה חנטה פגיה והגפנים סמדר נתנו ריח קומי לכי רעיתי יפתי ולכי לך׃
Pie 4:1 - הנך יפה רעיתי הנך יפה עיניך יונים מבעד לצמתך שערך כעדר העזים שגלשו מהר גלעד׃
Pie 4:7 - כלך יפה רעיתי ומום אין בך׃
Pie 5:2 - אני ישנה ולבי ער קול דודי דופק פתחי לי אחתי רעיתי יונתי תמתי שראשי נמלא טל קוצותי רסיסי לילה׃
Pie 6:4 - יפה את רעיתי כתרצה נאוה כירושלם אימה כנדגלות׃
Jn 15:14 - ואתם ידידי אתם אם תעשו את אשר אני מצוה אתכם׃

Verš 10
נאוו לחייך בתרים צוארך בחרוזים׃
Ez 16:11 - ואעדך עדי ואתנה צמידים על ידיך ורביד על גרונך׃

Verš 16
הנך יפה דודי אף נעים אף ערשנו רעננה׃
Pie 4:1 - הנך יפה רעיתי הנך יפה עיניך יונים מבעד לצמתך שערך כעדר העזים שגלשו מהר גלעד׃
Pie 5:12 - עיניו כיונים על אפיקי מים רחצות בחלב ישבות על מלאת׃

Pies 1,1 - O Šalamúnovom autorstve Veľpiesne pozri úvod.

Pies 1,3 - Vzácny olej urodzení obyvatelia Šalamúnovej krajiny mávali v dobre zatvorených nádobách. Len jeho rozliatím sa roznášala jeho vôňa. Iní prekladajú "olej prelievaný", prelievaním pozbavený nečistoty, teda veľmi čistý.

Pies 1,4 - V Palestíne sa manželia nazývajú kráľ a kráľovná, kým trvá sobáš, a ten u niektorých bohatších rodín trval aj niekoľko dní. V tom čase novomanželia sedávali na napodobenom tróne a hostia im vzdávali priamo kráľovské pocty.

Pies 1,5 - Kedar, Šalma, mená severoarabských beduínskych kmeňov. Pleť snúbenice podobá sa farbe stanov, ktoré boli z hnedej kozej srsti.

Pies 1,6 - Bratia snúbenice na Východe mali plnú právomoc, keď zomrel otec.

Pies 1,7 - Pastieri sa cez poludnie zdržiavali pri nejakom prameni, kde napájali stáda a kde potom trávili svoj odpočinok.

Pies 1,9 - Faraón mal rád prepych. Jeho kone boli najkrajšie a skvostne vyzdobené.

Pies 1,12 - Nard nosievali ženy pre jeho silnú vôňu vo vrecúškach na prsiach.

Pies 1,14 - Cyprusový ker je zo dva metre vysoký a v kvete šíri vôkol seba silnú vôňu. Z jeho kvetov strapcového tvaru sa získava voňavka. Rástol vo viniciach utešenej oázy (Engadi) na západnom brehu Mŕtveho mora.

Pies 1,17 - Predstava je táto: Snúbenci si sadli na zelenú pažiť. Majestátne cédre so svojimi vetvami sú kostrou, stĺpmi a povalou ich "domu" a menšie cyprusy sú výplňou stien.