výhody registrácie

Pieseň

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Pie 1, 1-17

1 Veľpieseň Šalamúnova. 2 Zľúbaj ma bozkami svojich úst, lebo tvoja láska je lepšia ako víno, 3 vzácna je vôňa tvojich olejov, preto ťa devy milujú. 4 Tiahni ma za sebou, pobehnime! Nech ma kráľ uvedie do svojich komnát; nech jasáme a radujeme sa z teba, nech spomíname tvoju lásku viac než víno; právom ťa devy milujú. 5 Čierna som, ale pôvabná, dcéry jeruzalemské, sťa stany Kédaru, sťa stanové závesy kmeňa Šalma. 6 Nehľaďte na mňa, že som počerná a že ma opálilo slnko, synovia mojej matky hnevali sa na mňa, urobili ma strážkyňou vinice. Svoju vlastnú vinicu som nestrážila. 7 Povedz mi, ty, ktorého miluje moja duša, kde pasieš stádo, kde mu dáš odpočívať cez poludnie? Prečo si mám zahaľovať tvár pri stádach tvojich druhov? 8 Ak to sama nevieš, ty najkrajšia zo žien, vyjdi si po stopách oviec, popásaj svoje kozliatka pri pastierskych kolibách! 9 Prirovnávam ťa, moja milovaná, ku koňom pri vozoch faraónových. 10 Pôvabné sú tvoje líca s ozdobami a tvoja šija s korálovými náhrdelníkmi. 11 Zhotovíme ti zlaté ozdoby, striebrom posiate. 12 Kým je kráľ na svojom ležadle, môj nard rozváňa. 13 Môj milý je mi myrhovou kytičkou, ktorá mi spočíva na ňadrách. 14 Strapcom kvetov henny je mi môj milý v éngedských viniciach. 15 Aká si krásna, moja milovaná, aká si krásna! Tvoje oči - holubice. 16 Aký si krásny, miláčik môj, a aký spanilý. Aj naše lôžko je samá zeleň. 17 Cédre sú hradami nášho domu a našimi krokvami cyprusy.

Pie 1, 1-17

Verš 2
Zľúbaj ma bozkami svojich úst, lebo tvoja láska je lepšia ako víno,
Pie 4:10 - Aké sú krásne tvoje ľúbosti, moja sestra, snúbenica. O čo vzácnejšie sú tvoje ľúbosti než víno. A vôňa tvojich olejov nad všetky balzamy.

Verš 4
Tiahni ma za sebou, pobehnime! Nech ma kráľ uvedie do svojich komnát; nech jasáme a radujeme sa z teba, nech spomíname tvoju lásku viac než víno; právom ťa devy milujú.
1Pt 1:8 - Nevideli ste Ho, a milujete Ho; ani teraz Ho nevidíte, a veríte v Neho a radujete sa nevýslovnou radosťou plnou slávy,

Verš 7
Povedz mi, ty, ktorého miluje moja duša, kde pasieš stádo, kde mu dáš odpočívať cez poludnie? Prečo si mám zahaľovať tvár pri stádach tvojich druhov?
Dt 12:5 - Vyhľadávajte miesto, ktoré si zo všetkých vašich kmeňov vyvolí Hospodin, váš Boh, aby tam položil svoje meno, a prebýval tam - a tam prichádzajte!
Pie 3:1 - Na svojom lôžku som za nocí hľadala toho, ktorého zo srdca ľúbim; hľadala som ho, ale som ho nenašla.

Verš 8
Ak to sama nevieš, ty najkrajšia zo žien, vyjdi si po stopách oviec, popásaj svoje kozliatka pri pastierskych kolibách!
Pie 5:9 - O čo je tvoj milý viac ako iný, ty, najkrajšia zo žien? O čo je tvoj milý viac ako iný, že nás tak zaprisahávaš?
Pie 6:1 - Kam odišiel tvoj milý, ty, najkrajšia zo žien? Kam sa obrátil tvoj milý? Pohľadáme ho spolu s tebou.

Verš 9
Prirovnávam ťa, moja milovaná, ku koňom pri vozoch faraónových.
Pie 2:2 - Ako ľalia medzi bodľačím, tak je moja milovaná medzi devami.
Pie 2:10 - Môj milý sa ozval a povedal mi: Vstaň, moja milovaná, kráska moja, a poď!
Pie 2:13 - Figovník už sfarbil svoje mladé plody a kvitnúci vinič rozdáva vôňu. Vstaň, moja milovaná, kráska moja, a poď!
Pie 4:1 - Aká si krásna, moja milovaná, aká si krásna! Oči tvoje - holubice za tvojím závojom. Tvoje vlasy sú ako stádo kôz, čo zostupuje z gileádskych vrchov.
Pie 4:7 - Celá si krásna, moja milovaná, a škvrny na tebe niet.
Pie 5:2 - Ja spím, no srdce moje bdie. Čuj! Môj milý klope: Otvor mi, sestra, milovaná moja, holubica moja, moja dokonalá, lebo mám hlavu rosou premočenú a kadere nočnými kropajami.
Pie 6:4 - Krásna si ako Tirca, moja milovaná, pôvabná ako Jeruzalem. Hrozná ako šíky pod koruhvou.
Jn 15:14 - Vy ste moji priatelia, ak konáte, čo vám prikazujem;

Verš 10
Pôvabné sú tvoje líca s ozdobami a tvoja šija s korálovými náhrdelníkmi.
Ez 16:11 - Ozdobil som ťa šperkami; dal som ti na ruku náramky i reťaz na hrdlo.

Verš 16
Aký si krásny, miláčik môj, a aký spanilý. Aj naše lôžko je samá zeleň.
Pie 4:1 - Aká si krásna, moja milovaná, aká si krásna! Oči tvoje - holubice za tvojím závojom. Tvoje vlasy sú ako stádo kôz, čo zostupuje z gileádskych vrchov.
Pie 5:12 - Jeho oči sú ako holuby pri vodných tokoch, ktoré sa v mlieku kúpu a sedia v hojnosti.

Pies 1,1 - O Šalamúnovom autorstve Veľpiesne pozri úvod.

Pies 1,3 - Vzácny olej urodzení obyvatelia Šalamúnovej krajiny mávali v dobre zatvorených nádobách. Len jeho rozliatím sa roznášala jeho vôňa. Iní prekladajú "olej prelievaný", prelievaním pozbavený nečistoty, teda veľmi čistý.

Pies 1,4 - V Palestíne sa manželia nazývajú kráľ a kráľovná, kým trvá sobáš, a ten u niektorých bohatších rodín trval aj niekoľko dní. V tom čase novomanželia sedávali na napodobenom tróne a hostia im vzdávali priamo kráľovské pocty.

Pies 1,5 - Kedar, Šalma, mená severoarabských beduínskych kmeňov. Pleť snúbenice podobá sa farbe stanov, ktoré boli z hnedej kozej srsti.

Pies 1,6 - Bratia snúbenice na Východe mali plnú právomoc, keď zomrel otec.

Pies 1,7 - Pastieri sa cez poludnie zdržiavali pri nejakom prameni, kde napájali stáda a kde potom trávili svoj odpočinok.

Pies 1,9 - Faraón mal rád prepych. Jeho kone boli najkrajšie a skvostne vyzdobené.

Pies 1,12 - Nard nosievali ženy pre jeho silnú vôňu vo vrecúškach na prsiach.

Pies 1,14 - Cyprusový ker je zo dva metre vysoký a v kvete šíri vôkol seba silnú vôňu. Z jeho kvetov strapcového tvaru sa získava voňavka. Rástol vo viniciach utešenej oázy (Engadi) na západnom brehu Mŕtveho mora.

Pies 1,17 - Predstava je táto: Snúbenci si sadli na zelenú pažiť. Majestátne cédre so svojimi vetvami sú kostrou, stĺpmi a povalou ich "domu" a menšie cyprusy sú výplňou stien.