výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 101, 1-8

1 Dávidov žalm. O milosti a súde chcem spievať, teba chcem ospevovať, Hospodin! 2 Chcem byť rozvážny na ceste dokonalosti. Kedy prídeš ku mne? Budem žiť v bezúhonnosti srdca vo svojom dome. 3 Neupriamim pohľad na vec ničomnú. Počínanie odpadlíkov nenávidím, nezláka ma. 4 Nech je ďaleko odo mňa prevrátenosť srdca; o zle nechcem ani vedieť. 5 Kto tajne ohovára blížneho, toho umlčím. Kto má pyšné oči a naduté srdce, toho neznesiem. 6 Zrak upieram na verných v krajine, aby bývali so mnou. Kto chodí bezúhonne, ten mi bude slúžiť. 7 V mojom dome nebude bývať ten, kto koná úskočne. Kto klame, predo mnou neobstojí. 8 Každé ráno umlčím všetkých bezbožníkov v krajine. Z Hospodinovho mesta odstránim všetkých, čo páchajú neprávosť.

Ž 101, 1-8

Z 101 - Žalm možno považovať za akési "zrkadlo" kráľa alebo za kráľovskú programovú reč.

Z 101,8 - Kráľ v ranných hodinách na verejnom mieste pred bránami mesta rozsudzoval sporné otázky (2 Sam 15,2; Jer 21,12); zaumieňuje si súdiť spravodlivo.