výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 101, 1-8

1 Žalm Davidův. O lásce a právu zazpívám, tobě, Hospodine, chci zpívat žalm. 2 Poctivou cestu pečlivě sleduji - kdy už mě navštívíš? Ve vlastním domě chci žít tak, jak srdci velí poctivost. 3 Nikdy nepřijde před můj zrak žádná hanebnost! Skutky odpadlíků jsou mi odporné, nemám s nimi nic společné. 4 Zvrácené srdce ať je mi vzdálené, nechci se vyznat v ničem zlém! 5 Kdo svého bližního tajně pomlouvá, toho umlčím. Povýšené oči a srdce nadutá nikdy nestrpím! 6 Věrné si v celé zemi vyhlížím, takoví u mne budou žít. Poctivou cestou kdo umí jít, takový bude můj služebník. 7 V mém domě však bydlet nebude nikdo, kdo páchá lest. Nikdo, kdo mluví lži, mi nesmí na oči! 8 Každého rána umlčím všechny ničemy na zemi. Z Hospodinova města vymýtím všechny zlosyny!

Ž 101, 1-8

Z 101 - Žalm možno považovať za akési "zrkadlo" kráľa alebo za kráľovskú programovú reč.

Z 101,8 - Kráľ v ranných hodinách na verejnom mieste pred bránami mesta rozsudzoval sporné otázky (2 Sam 15,2; Jer 21,12); zaumieňuje si súdiť spravodlivo.