výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 12, 1-9

1 Zbormajstrovi na osemstrunovom nástroji. Dávidov žalm. 2 Pomôž, Hospodin, lebo zbožného už niet a spomedzi ľudí miznú verní. 3 Klamú sa navzájom úlisnými perami a neúprimným srdcom. 4 Nech Hospodin zničí všetky úlisné pery i chvastavý jazyk tých, 5 čo hovoria: V našom jazyku je sila, máme predsa ústa. Kto je naším pánom? 6 Pre útlak biednych, pre vzdychy úbohých povstanem teraz — hovorí Hospodin — zachránim tých, ktorými pohŕdajú. 7 Hospodinove slová sú rýdze ako striebro tavené v hlinenej forme, sedemkrát prečistené. 8 Hospodin, ty ich ochrániš, aj nás navždy zachrániš pred týmto pokolením; 9 hoci vôkol nás chodia bezbožníci a medzi ľuďmi sa vzmáha podlosť.

Ž 12, 1-9

Verš 1
Zbormajstrovi na osemstrunovom nástroji. Dávidov žalm.
Iz 57:1 - Spravodlivý hynie, ale nikto si to neberie k srdcu. Zbožní ľudia sú vzatí a nikto nechápe, že spred zla bol vzatý spravodlivý človek

Verš 6
Pre útlak biednych, pre vzdychy úbohých povstanem teraz — hovorí Hospodin — zachránim tých, ktorými pohŕdajú.
2Sam 22:31 - Božia cesta je dokonalá, Hospodinova reč je osvedčená. On je štítom každému kto sa k nemu utieka.
Ž 18:30 - S tebou iste prerazím nepriateľské šíky, so svojím Bohom preskočím aj múr.
Ž 119:140 - Tvoja reč je rýdza, tvoj služobník ju miluje.
Prís 30:5 - Každá Božia reč je preverená, je štítom tým, čo sa k nemu utiekajú.

Z 12 - Modlitba v prorockom štýle. Proti ľudskej lži stojí pravda Božieho slova a Božích prísľubov.

Z 12,7 - Pretavené striebro… sedem ráz čistené - ide o hyperbolu najčistejšieho striebra, označujúcu, že Božie slovo neobsahuje v sebe nič iné, je len tým, čím je. Boží výrok je čistá pravda, čistá a ďaleká od ľudskej nedokonalosti. Boh určite dodrží svoje sľuby.