výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 133, 1-3

1 Pútnická Dávidova pieseň. Aké je dobré a milé, keď sú bratia spolu! 2 Je to sťa najvzácnejší olej na hlave, čo steká na bradu, na Áronovu bradu, čo steká na okraj jeho rúcha. 3 Je to sťa rosa na Chermóne, čo padá na sionské vrchy. Tam udeľuje Hospodin požehnanie a život naveky.

Ž 133, 1-3

Z 133 - Žalmista dvoma metaforami opisuje požehnanie bratskej svornosti: 1. svornosť je ako olej, ktorý pomaly steká z hlavy na bradu a odtiaľ na celý odev. 2. svornosť je ako rosa, ktorá padá za rána na Sion.

Z 133,2 - "Na Áronovu bradu" - veľkňaza posviacali tak, že mu vyliali olej na hlavu (Ex 30,30).

Z 133,3 - "Hermon", najvyšší vrch Palestíny (2759 m), skoro celý rok ho pokrýva sneh.