výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(RST - Ruský - Synodálny)

Ž 133, 1-3

1 (132:1) Песнь восхождения. Давида. Как хорошо и как приятно житьбратьям вместе! 2 (132:2) Это – как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его; 3 (132:3) как роса Ермонская, сходящая на горы Сионские, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь на веки.

Ž 133, 1-3

Z 133 - Žalmista dvoma metaforami opisuje požehnanie bratskej svornosti: 1. svornosť je ako olej, ktorý pomaly steká z hlavy na bradu a odtiaľ na celý odev. 2. svornosť je ako rosa, ktorá padá za rána na Sion.

Z 133,2 - "Na Áronovu bradu" - veľkňaza posviacali tak, že mu vyliali olej na hlavu (Ex 30,30).

Z 133,3 - "Hermon", najvyšší vrch Palestíny (2759 m), skoro celý rok ho pokrýva sneh.