výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(VUL - Latinský - Nova Vulgata)

Ž 133, 1-3

1 Canticum ascensionum. David. Ecce quam bonum et quam iucundum habitare fratres in unum: 2 sicut unguentum optimum in capite, quod descendit in barbam, barbam Aaron, quod descendit in oram vestimenti eius; 3 sicut ros Hermon, qui descendit in montes Sion, quoniam illic mandavit Dominus benedictionem, vitam usque in saeculum.

Ž 133, 1-3

Z 133 - Žalmista dvoma metaforami opisuje požehnanie bratskej svornosti: 1. svornosť je ako olej, ktorý pomaly steká z hlavy na bradu a odtiaľ na celý odev. 2. svornosť je ako rosa, ktorá padá za rána na Sion.

Z 133,2 - "Na Áronovu bradu" - veľkňaza posviacali tak, že mu vyliali olej na hlavu (Ex 30,30).

Z 133,3 - "Hermon", najvyšší vrch Palestíny (2759 m), skoro celý rok ho pokrýva sneh.